Sweden (Swedish)

Uppfinn reglerna på nytt.

Evnia strävar efter att bli det mest välkomnande spelvarumärket genom att erbjuda en snygg skärmdesign och ett nytt perspektiv som gör att alla kan äga sin egen spelupplevelse.

Evnia (Grekiska: Εύνοια) står för eu (god) + nous (sinne) och betyder bokstavligen "gott sinne" och "smart tänkande".

Evnia används som ett ord för att visa intresse för att stödja någon eller något. Det används ofta i samband med tur.

Alla är spelare.

Evnia, troget sitt namn, stödjer spelglädje för alla.

Inbjudande

Evnia vänder sig till alla oavsett kön, ålder eller spelnivå.

Lekfull

Evnia strävar efter att bli en förespråkare för positiv förändring i vår bransch samtidigt som vi även bibehåller en lekfull sida.

Innovativ

Evnia är uppfinningsrik och tänker framåt. Vår banbrytande och inkluderande metod avser att skapa en modern atmosfär i spelsfären samtidigt som den drar nytta av erfarenheten som Philips varumärke besitter.

Monitor 34M2C8600 product image
Monitor 42M2N8900 product image