Uppfinn reglerna på nytt.

Evnia strävar efter att bli det mest välkomnande spelvarumärket genom att erbjuda en snygg skärmdesign och ett nytt perspektiv som gör att alla kan äga sin egen spelupplevelse.

Evnia (grekiska: Εύνοια) står för eu (bra) + nous (sinne) och det betyder ”att visa intresse för att skydda och stötta någon”.

Мы, Evnia, — это система поддержки для тех, кто ищет свое место в мире игр. Evnia стремится найти новые, еще более яркие и радостные впечатления от игрового процесса.

Enligt oss är alla spelare.

Inbjudande

Evnia vänder sig till alla oavsett kön, ålder eller spelnivå.

Lekfull

Evnia strävar efter att bli en förespråkare för positiv förändring i vår bransch samtidigt som vi även bibehåller en lekfull sida.

Innovativ

Evnia är uppfinningsrik och tänker framåt. Vår banbrytande och inkluderande metod avser att skapa en modern atmosfär i spelsfären samtidigt som den drar nytta av erfarenheten som Philips varumärke besitter.

34M2C8600
42M2N8900