Tuyên bố bảo mật

BÁO CÁO QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA MÀN HÌNH MMD & MÀN HÌNH HIỂN THỊ NEDERLAND BV

Giới thiệu

MMD-Màn hình & Màn hình hiển thị Nederland BV (sau đây gọi là “MMD”) nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư của bạn. Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn có thể đọc được MMD thu thập dữ liệu cá nhân nào từ bạn và cách xử lý dữ liệu đó. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn truy cập trang web Evnia.

MMD sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để trả lời các thắc mắc của bạn, nhằm cải thiện hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm của bạn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm cung cấp cho bạn tổng quan rõ ràng về cách MMD sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp, các quyền và khả năng quản lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách MMD bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nó cũng nêu rõ MMD thu thập dữ liệu cá nhân nào khi bạn truy cập trang web này, cũng như cách MMD sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và những dữ liệu này được chia sẻ với bên thứ ba nào. Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn cũng có thể tìm hiểu xem MMD hoặc các công ty liên kết có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích nào.

Sửa đổi

MMD có quyền thực hiện các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, ví dụ như do các thay đổi về luật pháp. Phiên bản mới nhất luôn có thể được tìm thấy trên trang này.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được cập nhật vào ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Thông tin liên hệ

Mọi thư từ liên quan đến các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của MMD qua email tại privacy@tpv-tech.com.

MMD với tư cách là người kiểm soát

Liên quan đến trang web này, MMD đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu và do đó xác định mục đích và phương tiện để xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định của Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng, trừ khi được đề cập cụ thể theo cách khác. Nếu tham chiếu đến MMD, điều này cũng có nghĩa là các công ty con của nó. Các công ty con này của MMD chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng dịch vụ của công ty đó.

Giới thiệu và phạm vi của Tuyên bố về Quyền riêng tư này

MMD sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để trả lời các thắc mắc của bạn, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình và mang đến cho bạn trải nghiệm tối ưu. Thông qua Tuyên bố về Quyền riêng tư này, MMD cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách nó sử

dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn khả năng tự quản lý dữ liệu cá nhân của mình. Thông tin chi tiết được cung cấp về dữ liệu cá nhân nào được thu thập về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và bên thứ ba nào MMD chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. MMD sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả bên dưới.

Dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn

Thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” được sử dụng trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này bao gồm tất cả thông tin về một người được nhận dạng hoặc có thể được nhận dạng, cụ thể là thông qua một số nhận dạng như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố đặc trưng về thể chất, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, văn hóa, xã hội của người đó. MMD thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau bao gồm các loại dữ liệu sau (nếu có).

Thông tin được thu thập tự động

MMD cũng thu thập dữ liệu cá nhân thông qua việc sử dụng trang web của mình, ví dụ:

 • dữ liệu về lượt truy cập và hành vi lướt web của bạn. Khi bạn truy cập trang web MMD, dữ liệu được gửi từ trình duyệt của bạn đến các máy chủ MMD. Do đó, MMD thu thập dữ liệu cá nhânnhư:

  • địa chỉ IP củabạn;

  • ngày, giờ và thời gian của chuyếnthăm;

  • URL giới thiệu (trang web nơi khách truy cậpđến);

  • các trang đã truy cập trên trang web của chúngtôi;

  • và thông tin về thiết bị và trình duyệt (chẳng hạn như loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành,v.v.).

 • Cookie và các kỹ thuật tương tự: MMD và các đối tác áp dụng các kỹ thuật để thu thập và lưu trữ dữ liệu trong quá trình bạn truy cập và sử dụng các trang web của nó, chẳng hạn như gửi một hoặc nhiều cookie hoặc các kỹ thuật tương tự khác tới thiết bị của bạn. Trên trang cookie MMD, bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng cookie và các kỹ thuật tương tự khác cũng như cách tắtchúng.

 • Dữ liệu vị trí: Nếu bạn sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động mà vị trí của bạn được bật, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về quyền thu thập và xử lý dữ liệu vị trí hiện tại của bạn, chẳng hạn như qua tín hiệu GPS do thiết bị di động gửi. Bạn thường có thể tắt tính năng gửi vị trí của mình thông qua cài đặt của thiết bị. Chúng tôi luôn thông báo cho bạn khi chúng tôi sử dụng dữ liệu vịtrí.

Nguồn thông tin

Hầu hết dữ liệu cá nhân mà MMD thu thập về bạn là thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ như thông qua các trang web của chúng tôi như được liệt kê ở trên. Các nguồn khác mà thông qua đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lấy:

 • các bộ phận khác của nhóm TPV;và

 • bên thứ ba (chẳng hạn như cơ quan tuyển dụng, cơ quan xếp hạng tín dụng, cơ quan thực thi pháp luật / quản lý, v.v.), cũng có thể cung cấp dữ liệu nguồn côngkhai.

MMD sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân được xử lý trong ngữ cảnh này, theo yêu cầu.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân mà MMD thu thập, chẳng hạn như khi bạn ứng tuyển vào một vị trí thông qua trang web của MMD, được sử dụng để nhận dạng và xác thực. MMD tạo một hồ sơ cho bạn với thông tin cần thiết để xử lý đơn đăng ký của bạn. Chúng cũng có thể được kết hợp với dữ liệu cá nhân thu được thông qua các nguồn bên trong và bên ngoài khác. Dữ liệu cá nhân này có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 1. Trả lời câu hỏi của bạn, cải tiến sản phẩm và dịch vụ khách hàng: dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để tạo hồ sơ về bạn với mục đích có thể trả lời các câu hỏi của bạn, hiểu cách bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cho phép MMD phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, phù hợp hơn và cải thiện (các) trang web. Xử lý theo cách này là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của MMD để trả lời các câu hỏi của bạn, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

 2. Tái mục tiêu lại: trang web MMD có thể sử dụng các kỹ thuật để nhắm mục tiêu lại, với mục đích hiển thị cho khách truy cập, những người đã quan tâm đến các sản phẩm và / hoặc dịch vụ, quảng cáo trên các trang web của đối tác. Trong trường hợp nhắm mục tiêu lại diễn ra, điều này được thực hiện dựa trên sự đồng ý rõ ràng củabạn.

 3. Quảng cáo: cộng tác với các đối tác bên ngoài, chẳng hạn như SSP và DSP sử dụng các kỹ thuật theo dõi để đặt quảng cáo thay mặt cho MMD trên internet. Các đối tác này thu thập thông tin cá nhân về những lần bạn truy cập vào trang web của MMD và tương tác của bạn liên quan đến, ví dụ, quảng cáo. Chúng sẽ chỉ thu thập dữ liệu này trong giới hạn bạn đã cho phép đặt cookie cho các mục đích tiếpthị.

 4. Chất lượng dữ liệu, hồ sơ: nếu dữ liệu cá nhân của bạn được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, dữ liệu này sẽ được hợp nhất trong một số trường hợp nhất định để nâng cao hiểu biết của bạn về sản phẩm và dịch vụ của bạn (ví dụ: dữ liệu bạn đã cung cấp trực tiếp, có thể được kết hợp với dữ liệu được thu thập tự động, chẳng hạn như siêu dữ liệu, địa chỉ IP, dữ liệu trình duyệt, thông tin thu được hợp pháp từ các bên thứ ba, v.v.). Điều này có thể được sử dụng để gửi cho bạn nhiều thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa hơn hoặc để tạo các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn. Việc xử lý theo cách này là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của MMD để đảm bảo rằng bạn nhận được các ưu đãi phù hợp nhất đối với các sản phẩm của MMD và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bạn có thể chọn không kết hợp dữ liệu cá nhân với thông tin thu được từ các nguồn khác bằng cách liên hệ vớiMMD.

 5. Phân tích: dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng để thực hiện các phân tích và điều tra. Việc xử lý theo cách này là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của MMD để hiểu rõ hơn về khách hàng và đảm bảo rằng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này liên quan đến các phân tích, trong đó dữ liệu (chẳng hạn như dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm thu được thông qua việc sử dụng trang web MMD) được kết hợp và lưu trữđể:

  1. tìm hiểu thêm về khách hàng và sởthích;

  2. xác định các mẫu và xuhướng;

  3. để có thể cung cấp dữ liệu, nội dung và ưu đãi phù hợp với nhu cầu của kháchhàng;

  4. cho các mục đích nghiên cứu và thống kêchung;

  5. phát triển các sản phẩm và dịch vụmới;

  6. để giám sát hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ và / hoặc để cải thiện việc sửdụng

  7. công nghệ đã qua sửdụng;

  8. để hiển thị cho bạn các quảng cáo trựctuyến

 6. Phân tích về bản chất của MMD: bằng cách ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn và kết hợp với dữ liệu cá nhân khác của khách hàng, phân tích doanh số, chuỗi cung ứng và tài chính, xác định MMD hoạt động như thế nào và nơi có thể thực hiện các cải tiến. Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của MMD để đo lường cách nó hoạt động và xác định cách cải thiệnnó.

MMD sẽ yêu cầu bạn cho phép nếu muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. MMD sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác trước khi nhận được sự cho phép đó.

Cung cấp dữ liệu cá nhân?

MMD xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận và bảo mật và không chia sẻ thông tin đó với những người khác ngoài những thông tin được liệt kê dưới đây.

Các đơn vị kinh doanh của MMD

Mỗi đơn vị kinh doanh của MMD mà bạn có thông tin liên hệ có thể chia sẻ một phần giới hạn dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp với các đơn vị kinh doanh khác của MMD cho mục đích đăng ký và xác thực. Xử lý theo cách này là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của MMD để có thể thực hiện hợp đồng với bạn hoặc trả lời các yêu cầu của bạn. Mỗi đơn vị kinh doanh có thể chia sẻ thông tin từ hồ sơ của bạn với các tổ chức khác của MMD nếu cả hai tổ chức này đều chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu các tổ chức khác đóng vai trò là người xử lý của chúng tôi. Do đó, mọi bộ phận của nhóm TPV đều có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu mà nhóm này chịu trách nhiệm, để có thể tuân thủ pháp;luật.

Mỗi phân khu của nhóm TPV có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn một cách ẩn danh và ở định dạng tổng hợp với các đơn vị kinh doanh khác của MMD (chẳng hạn như công ty mẹ của nhóm và / hoặc nếu cần, các phân khu khác của MMD) để phân tích xu hướng, là cần thiết cho mục đích lợi ích hợp pháp của họ trong việc phân tích hiệu suất của họ.

Với các nhà cung cấp dịch vụ

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi ứng tuyển vào một vị trí trong MMD có thể được chia sẻ với các cơ quan tuyển dụng. Nếu cần, dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba, những người xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho MMD chỉ cho các mục đích và cơ sở hợp pháp được mô tả ở trên. Đây có thể là các bên thứ ba trong các lĩnh vực lưu trữ, vận chuyển, thanh toán và quản lý gian lận, các cơ quan xếp hạng tín dụng và các nền tảng phân tích. Các thỏa thuận nghiêm ngặt đã đạt được với các bên thứ ba này về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả việc sử dụng độc quyền dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của MMD và luật pháp.

Các cơ quan tư pháp hoặc cơ quan giám sát

MMD sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu luật yêu cầu hoặc trên cơ sở quyết định của tòa án, để bảo vệ lợi ích của bạn, cho các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, để bảo vệ tài sản và các quyền hợp pháp của MMD và để đảm bảo sự an toàn cá nhân của người sử dụng các dịch vụ MMD.

Thời gian lưu giữ

MMD nói chung sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn 12 tháng kể từ lần liên hệ cuối cùng của bạn với chúng tôi, trừ khi luật yêu cầu thời gian lưu trữ dài hơn hoặc ngắn hơn, điều này là cần thiết liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc được yêu cầu cho một mục đích cụ thể theo quy định Luật cho phép.

Dưới đây là các ví dụ để cho biết MMD lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu liên quan đến một mục đích cụ thể:

 • Dữ liệu cá nhân có được khi mua hàng được lưu giữ theo yêu cầu của luật thuế (ví dụ: 7 năm ở HàLan);

 • Nếu bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, MMD sẽ cố gắng xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng tối đa một tháng sau ngày yêucầu;

 • Dữ liệu cá nhân liên quan đến chương trình khuyến mãi sẽ không được lưu giữ trong hơn một tháng sau khi kết thúc ưuđãi.

Xử lý dữ liệu bên ngoài EU và EEA

Trừ khi có quy định khác, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý trong Liên minh châu Âu. Đôi khi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ('EEA') ở một quốc gia không có cùng mức độ bảo vệ theo luật Châu Âu như quốc gia nơi bạn thường sử dụng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình. Điều này có thể xảy ra, ví dụ: nếu một bộ xử lý nằm bên ngoài EEA hoặc sử dụng các bộ xử lý phụ từ bên ngoài EEA, chẳng hạn như các nhà cung cấp giải pháp đám mây. MMD sẽ thực hiện các bước cần thiết trong những trường hợp như vậy để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ, chẳng hạn như thực hiện các đánh giá bảo mật và thiết lập các thỏa thuận của bên xử lý với người nhận để đảm bảo rằng họ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tương tự hoặc có thể so sánh được với MMD, để dữ liệu của bạn được bảo vệ đầy đủ.

Dữ liệu về trẻ em

MMD, với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu điều này xảy ra ngoài ý muốn, các bước sẽ được thực hiện để xóa dữ liệu này càng nhanh càng tốt, trừ khi luật yêu cầu rằng dữ liệu này phải giữ lại. Nếu biết rằng một đứa trẻ trên 16 tuổi, nhưng theo luật được coi là trẻ vị thành niên, sẽ phải xin phép cha mẹ / người giám hộ trước khi sử dụng các chi tiết cá nhân của đứa trẻ đó.

Các quyền của bạn

MMD hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, với nguyên tắc tối quan trọng là minh bạch. Để đạt được mục đích này, MMD đã triển khai các phương tiện để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền kiểm tra, chỉnh sửa, loại bỏ

Nếu bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc đã tạo tài khoản, bạn có thể xem dữ liệu cá nhân của mình qua các trang web này, nếu chức năng tồn tại. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không được cung cấp bởi trang web liên quan, bạn có thể gửi đơn đăng ký miễn phí để có quyền truy cập vào thông tin này.

Khi nhận được yêu cầu của bạn và các chi tiết để xác minh danh tính của bạn (chẳng hạn như bản sao hộ chiếu của bạn), bạn sẽ được cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ, nguồn gốc của dữ liệu, mục đích của dữ liệu cá nhân đã sử dụng và những người nhận. Bạn cũng có thể chỉ ra rằng một số thay đổi nhất định trong dữ liệu cá nhân, nếu bạn cho rằng chúng không chính xác hoặc không liên quan, phải được thực hiện. Bạn cũng có thể bị khóa, xóa hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân của mình (quyền được;quên).

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn "chọn tham gia" hoặc đồng ý hoàn toàn với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: nếu bạn tự mình gửi yêu cầu dịch vụ qua trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn các ưu đãi hoặc thông tin được cá nhân hóa, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách chọn hộp thích hợp trên biểu mẫu đăng ký hoặc thẻ trả lời hoặc bằng cách chọn "chọn không tham gia" trên các email bạn nhận được. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng văn bản để phản đối việc sử dụng nhất định dữ liệu cá nhân của bạn, để hạn chế việc sử dụng dữ liệu đó hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử có thể sử dụng được hoặc chuyển nó cho bên thứ ba (quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu) . Tất cả các ứng dụng này đều được MMD đáp ứng trong khuôn khổ các nghĩa vụ pháp lý.

Những thay đổi đối với tuyên bố này

MMD sẽ thường xuyên cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này để giữ cho nó có thể dễ dàng tìm thấy, không có lỗi và cập nhật và để đảm bảo rằng có đủ thông tin về quyền của bạn và (các) cách xử lý của MMD có được thực hiện theo quy định của pháp luật và tiếp tục tuân thủ nó. Nếu các thay đổi lớn được thực hiện đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn sẽ được thông báo qua các trang web có phiên bản cập nhật của Tuyên bố về Quyền riêng tư được xuất bản.

MMD muốn hợp tác với bạn một cách tốt đẹp và luôn tìm ra giải pháp phù hợp cho các khiếu nại hoặc quan tâm đến quyền riêng tư. Nếu bạn cho rằng chúng tôi không thể giúp bạn giải quyết khiếu nại hoặc chăm sóc của bạn, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại qua trang web của cơ quan giám sát của bạn. MMD được giao tại Hà Lan và do đó chịu sự điều chỉnh của Cơ quan Giám sát Quyền riêng tư của Hà Lan.