คิดค้นกฎใหม่

Evnia มีเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์สำหรับการเล่นเกมที่เป็นมิตรต่อลูกค้ามากที่สุดโดยให้การออกแบบจอภาพที่เพรียวบางและมุมมองใหม่ที่ให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของประสบการณ์การเล่นเกมในแบบของตัวเอง

Evnia (ภาษากรีก: Εύνοια) หมายถึง eu (ดี) + nous (จิตใจ) และแปลตรงตัวได้ว่า "แสดงความสนใจในการปกป้องและสนับสนุนใครบางคน"

เราคือระบบสนับสนุนหรือ Evnia สำหรับทุกคนที่ต้องการค้นหาตำแหน่งของตนเองในโลกของการเล่นเกม Evnia ตั้งเป้าหมายที่จะจุดประกายและสร้างความสุขในการเล่นเกมขึ้นมาใหม่

สำหรับเราแล้ว ใครก็สามารถเป็นเกมเมอร์ได้

เชื้อเชิญ

Evnia เหมาะสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ หรือระดับการเล่นเกม

สนุกสนาน

Evnia มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมของเรา ในขณะเดียวกันก็ยังคงความสนุกสนานไว้

ล้ำสมัย

Evnia มีความคิดก้าวหน้าและสร้างสรรค์ วิธีการบุกเบิกและรวมทุกกลุ่มคนของเราตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยในของการเล่นเกม ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของแบรนด์ Philips

34M2C8600
42M2N8900