Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Uvod

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (u nastavku „MMD“) ima za cilj zaštitu vaše privatnosti. U ovoj izjavi o privatnosti možete da pročitate koje lične podatke kompanija MMD prikuplja od vas i na koji način se oni obrađuju. Ova izjava o privatnosti primenjuje se na lične podatke koji se obrađuju kada posećujete Evnia veb lokaciju.

MMD koristi lične podatke koje delite sa nama za dodatno unapređivanje proizvoda i usluga, kao i vašeg doživljaja. Cilj ove Izjave o privatnosti je da vam pruži jasan pregled načina na koji MMD koristi lične podatke koje pružate, vaših prava i opcija za upravljanje ličnim podacima i načina na koji MMD štiti vašu privatnost. Takođe navodi koje lične podatke MMD prikuplja kada posećujete njenu veb lokaciju, kao i to kako MMD koristi vaše lične podatke i sa kojim trećim stranama se ti podaci dele. U ovoj Izjavi o privatnosti takođe možete da saznate u koje svrhe MMD ili sa njom povezane kompanije mogu da koriste lične podatke.

Izmene

MMD zadržava pravo da napravi izmene u ovoj Izjavi o privatnosti, na primer, usled promena pravne regulative. Najnovija verzija uvek je dostupna na ovoj stranici.

Ova Izjava o privatnosti ažurirana je 19. oktobra 2022.

Kontakt informacije

Za svu korespondenciju o pitanjima u vezi sa privatnošću, obratite se kancelariji za zaštitu podataka kompanije MMD e-poštom na privacy@tpv-tech.com.

MMD kao kontrolor

U vezi sa ovom veb lokacijom, MMD ima ulogu kontrolora podataka, pa utvrđuje svrhu i sredstva za obradu ličnih podataka; primenjuju se odredbe ove Izjave o privatnosti, osim u slučaju da je izričito navedeno suprotno. Ako se u nastavku pojavi referenca na MMD, to se takođe odnosi na njene podružnice. Te podružnice kompanije MMD odgovorne su za obradu ličnih podataka ako koristite usluge te kompanije.

Uvod i opseg ove Izjave o privatnosti

MMD koristi lične podatke koje delite sa nama za odgovaranje na vaše upite, unapređivanje proizvoda i usluga, kao i pružanje optimalnog doživljaja. Putem ove Izjave o privatnosti MMD vam pruža uvid u način na koji koristi i štiti vaše lične podatke i daje vam mogućnost da sami upravljate svojim ličnim podacima. Imate uvid u to koji lični podaci se prikupljaju kada posećujete našu veb lokaciju, odnosno sa kojim trećim stranama MMD deli lične podatke. MMD koristi lične podatke u svrhe opisane u nastavku.

Prikupljanje ličnih podataka o vama

Termin „lični podaci“ koji se koristi u ovoj Izjavi o privatnosti pokriva sve informacije o identifikovanoj osobi ili osobi koju je moguće identifikovati, konkretno pomoću identifikatora, kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više elemenata koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturološki ili društveni identitet te osobe. MMD prikuplja različite vrste ličnih podataka, uključujući sledeće (ako je primenljivo).

Automatski prikupljene informacije

MMD takođe prikuplja lične podatke putem korišćenja veb lokacije, na primer:

 • podaci o vašoj poseti i ponašanju pri pregledanju. Kada posetite MMD veb lokaciju, podaci se šalju iz vašeg pregledača na MMD servere. Na taj način MMD prikuplja lične podatke, kao što su: vaša IP adresa; datum, vreme i trajanje posete; URL za upućivanje (lokacija sa koje je posetilac došao);
  • posećene stranice na našoj veb lokaciji;
  • i informacije o uređaju i pregledaču (kao što su vrsta i verzija pregledača, operativni sistem itd.).
 • Kolačići i slične tehnike: MMD i njeni partneri primenjuju tehnike za prikupljanje i čuvanje podataka tokom vaše posete i korišćenja njenih veb lokacija, kao što je slanje jednog ili više kolačića ili drugih sličnih tehnika na vaš uređaj. Na MMD stranici o kolačićima dostupno je više informacija o korišćenju kolačića i drugih sličnih tehnika, kao i načini za njihovo onemogućavanje.
 • Podaci o lokaciji: Ako koristite uslugu na mobilnom uređaju na kojem je omogućeno lociranje, unapred ćete dobiti obaveštenje za dozvolu za prikupljanje i obradu podataka o vašoj trenutnoj lokaciji, na primer, pomoću GPS signala koje šalje mobilni uređaj. Obično možete da onemogućite slanje lokacije pomoću postavki uređaja. Uvek vas obaveštavamo kada koristimo podatke o lokaciji.

Izvori informacija

Većina ličnih podataka koje MMD prikuplja o vama su informacije koje ste dobrovoljno pružili, na primer, putem naših veb lokacija, kao što je navedeno iznad. Drugi izvori putem kojih mogu da se prikupljaju vaši lični podaci:

 • Drugi delovi TPV grupe; i
 • treće strane (kao što su agencije za kreditnu procenu, institucije za sprovođenje zakona / regulatorna tela itd.), koje takođe mogu da pružaju javno dostupne izvorne podatke.
 • MMD će vam na zahtev pružiti kopiju ličnih podataka obrađenih u ovom kontekstu.

Korišćenje ličnih podataka

Lični podaci koje MMD prikuplja, na primer, kada se prijavite za poziciju putem MMD veb lokacije, koriste se za identifikovanje i potvrdu identiteta. MMD kreira profil za vas, sa informacijama koje su potrebne za obradu vaše prijave. One takođe mogu da se kombinuju sa ličnim podacima prikupljenim putem drugih internih i eksternih izvora. Ti lični podaci mogu da se koriste u sledeće svrhe:

1. Odgovaranje na upite, unapređivanje proizvoda i korisničkih usluga: lični podaci se obrađuju radi kreiranja profila za vas sa ciljem da možemo da odgovorimo na vaše upite, razumemo kako koristite naše proizvode i usluge, što kompaniji MMD omogućava da razvija bolje i relevantnije proizvode i usluge, kao i da unapređuje veb lokacije. Obrada na ovaj način neophodna je za legitimni interes kompanije MMD, radi odgovaranja na vaše upite i pružanja boljih proizvoda i usluga.

2. Ponovno ciljanje: MMD veb lokacija mogu da koriste tehnike za ponovno ciljanje, sa ciljem da posetiocima, koji su već zainteresovani za proizvode i/ili usluge, prikazuju oglase na veb lokacijama partnera. U slučaju da se obavlja ponovno ciljanje, to se radi na osnovu vašeg eksplicitnog pristanka.

3. Oglasi: Sarađuje sa spoljnim partnerima, kao što su dobavljači bezbednosnih usluga i platforme za upravljanje oglašavanjem, koji koriste tehnike praćenja za plasiranje oglasa na internet u ime kompanije MMD. Ti partneri prikupljaju lične informacije o vašim posetama veb lokaciji kompanije MMD, kao i o vašoj interakciji u vezi sa, na primer, oglasima. Oni prikupljaju te podatke isključivo u slučaju da ste dali dozvolu za postavljanje marketinških kolačića.

4. Kvalitet podataka, profilisanje: Ako su lični podaci prikupljeni iz različitih izvora, oni se u nekim slučajevima objedinjuju da biste bolje razumeli proizvode i usluge (na primer, podaci koje ste pružili direktno mogu da se kombinuju sa podacima koji se prikupljaju automatski, kao što su metapodaci, IP adrese, podaci pregledača, informacije zakonito dobijene od trećih strana i sl.). To može da se koristi za slanje personalizovanijih marketinških poruka, odnosno za kreiranje efektivnijih marketinških kampanja. Obrada na ovaj način neophodna je u legitimnom interesu kompanije MMD, kako bi se garantovalo da dobijate najrelevantnije ponude za njene proizvode i radi personalizovanja doživljaja. Možete da odustanete od kombinovanja ličnih podataka sa informacijama dobijenim iz drugih izvora tako što ćete se obratiti kompaniji MMD.

5. Analize: Lični podaci se koriste za obavljanje analiza i provera. Obrada na ovaj način neophodna je u legitimnom interesu kompanije MMD, radi boljeg razumevanja korisnika i radi garantovanja da usluge ispunjavaju potrebe korisnika. To se odnosi na analize u okviru kojih se podaci (kao što su lični podaci i/ili osetljivi podaci dobijeni pomoću MMD veb lokacije) kombinuju i čuvaju u sledeće svrhe:

 1. saznavanje dodatnih informacija o korisnicima i željenim postavkama;
 2. identifikovanje šablona i trendova;
 3. mogućnost isporučivanja podataka, sadržaja i ponuda prilagođenih potrebama korisnika;
 4. opšte istraživačke i statističke svrhe;
 5. razvijanje novih proizvoda i usluga;
 6. praćenje performansi proizvoda i usluga i/ili unapređivanje korišćenja postojećih tehnologija;
 7. prikazivanje onlajn oglasa

6. Analiziranje kompanije MMD: Anonimiziranjem ličnih podataka i objedinjavanjem sa ličnim podacima drugih korisnika, analiziranjem prodaje, lanca nabavke i finansija moguće je utvrditi učinak kompanije MMD i potencijalna poboljšanja. Obrada na ovaj način neophodna je u legitimnom interesu kompanije MMD, radi merenja učinka i određivanja kako da ga unapredite.

MMD će od vas tražiti dozvolu ako želi da koristi lične podatke u druge svrhe osim onih koje su navedene u ovoj izjavi o privatnosti. MMD neće koristiti vaše lične podatke u druge svrhe pre nego što dobije odgovarajuću dozvolu.

Pružate lične podatke?

MMD pažljivo i poverljivo postupa sa vašim ličnim podacima i ne deli ih sa trećim stranama, osim onih koje su navedene u nastavku.

Poslovne jedinice kompanije MMD

Svaka poslovna jedinica kompanije MMD sa kojom ste u kontaktu može da deli ograničeni deo ličnih podataka koje pružite sa drugim poslovnim jedinicama kompanije MMD u svrhe registracije i potvrde identiteta. Obrada na ovaj način neophodna je u legitimnom interesu kompanije MMD, kako bi mogla da sprovede u delo ugovor sa vama ili da odgovori na vaše upite. Svaka poslovna jedinica može da seli informacije sa vašeg profila sa drugim entitetima kompanije MMD, ako su oba entiteta odgovorna za lične podatke, odnosno ako drugi entiteti imaju ulogu obrađivača. Stoga, svaki deo TPV grupe ima pristup svim podacima za koje je odgovoran, kako bi mogao da poštuje zakon.

Svaka poddivizija TPV grupe može anonimno da deli vaše lične podatke i u objedinjenom formatu sa drugim poslovnim jedinicama kompanije MMD (kao što je nadređena kompanija grupe i/ili druge poddivizije kompanije MMD, po potrebi) radi analiziranja trendova, kako je neophodno u svrhu legitimnog interesa u analiziranju sopstvenog učinka.

Sa dobavljačima usluga

Lični podaci koje pružate prilikom prijavljivanja za poziciju u okviru kompanije MMD mogu da se dele sa agencijama za regrutaciju. Po potrebi, lični podaci takođe se dele sa trećim stranama koje obrađuju lične podatke u ime kompanije MMD, isključivo u svrhe i na opravdanim osnovama koji su opisani iznad. To mogu da budu treće strane iz oblasti hostovanja, transporta, plaćanja i upravljanja prevarama, agencije za kreditnu procenu i platforme za analiziranje. Strogi dogovori postignuti su sa tim trećim stranama u vezi sa obradom ličnih podataka, uključujući ekskluzivno korišćenje ličnih podataka u skladu sa uputstvima kompanije MMD i zakonom.

Sudska tela ili nadzorni organi

MMD će otkriti lične podatke ako to zahteva zakon ili na osnovu sudske odluke, radi zaštite vaših interesa, u cilju istraga od strane institucija za sprovođenje zakona ili regulatornih tela, radi zaštite i odbrane vlasništva i prava kompanije MMD, kao i radi garantovanja lične bezbednosti korisnika MMD usluga.

Periodi čuvanja

MMD obično čuva lične podatke 12 meseci od vašeg poslednjeg kontakta sa nama, osim ako zakon ne zahteva duži ili kraći period čuvanja, ako je to neophodno u vezi sa pravnim procesima, odnosno ako je na drugi način neophodno u određenu svrhu pod primenljivom pravnom regulativom.

Ispod se nalaze primeri koji ukazuju na to koliko dugo MMD čuva lične podatke u određenu svrhu:

 • Lični podaci koji se prikupljaju prilikom kupovine čuvaju se u skladu sa poreskim zakonima (npr. 7 godina u Holandiji);
 • Ako podnesete zahtev za brisanje ličnih podataka, MMD će pokušati da izbriše vaše lične podatke u roku od jednog meseca nakon datuma zahteva;
 • Lični podaci u vezi sa promocijama ne čuvaju se duže od jednog meseca nakon završetka ponude.

Obrada podataka izvan EU i EEA

Osim ako nije drugačije navedeno, lični podaci se čuvaju i obrađuju unutar Evropske unije. Povremeno, lični podaci mogu da se obrađuju izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEA“), u zemlji koja ne pruža isti nivo zaštite po evropskom zakonu, u odnosu na zemlju u kojoj obično koristite proizvode i/ili usluge. Na primer, do toga može da dođe ako se obrađivač nalazi izvan EEA ili koristi podobrađivače izvan EEA, kao što su dobavljači rešenja za informatički oblak. MMD će u tim slučajevima preduzeti neophodne korake kako bi se garantovala odgovarajuća zaštita ličnih podataka, na primer, sprovođenje bezbednosnih procena i postizanje dogovora sa obrađivačima kako bi se garantovalo da koriste iste ili uporedive tehničke i organizacione mere kao MMD, tako da podaci budu zaštićeni na odgovarajući način.

Podaci dece

MMD, kao kontrolor podataka, ne obrađuje lične podatke dece mlađe od 16 godina. Ako do toga dođe slučajno, biće preduzeti koraci za hitno uklanjanje tih podataka, osim ako zakon ne zahteva da ti podaci moraju da se sačuvaju. Ako je poznato da dete ima više od 16 godina, ali se prema zakonu smatra maloletnikom, potrebna je dozvola roditelja / staratelja pre korišćenja ličnih podataka tog deteta.

Vaša prava

MMD se u potpunosti pridržava obaveza navedenih u Uredbi o opštoj zaštiti podataka, uz princip transparentnosti kao osnovu. U tu svrhu, kompanija MMD implementirala je mehanizme koji vam garantuju da možete da iskoristite sva prava u vezi sa obradom ličnih podataka.

Pravo na proveru, izmenu i uklanjanje

Ako koristite proizvode ili usluge, odnosno ako ste kreirali nalog, možete da pogledate svoje lične podatke pomoću tih veb lokacija, ako ta funkcija postoji. Ako lični podaci nisu dostupni na relevantnoj veb lokaciji, možete besplatno da podnesete zahtev za pristup tim informacijama.

Po prijemu vašeg zahteva i podataka za potvrdu identiteta (kao što je kopija pasoša), dobićete kopiju ličnih podataka koje čuvamo, poreklo podataka, svrhe u koje se lični podaci koriste i primaoce. Takođe možete da je neophodno implementirati određene promene u ličnim podacima, ako ih smatrate netačnim ili nerelevantnim. Lične podatke takođe možete da blokirate, obrišete ili potpuno izbrišete (pravo na zaboravljanje).

U nekim slučajevima ćemo od vas tražiti da „date pristanak“ ili da potvrdite obradu ličnih podataka. Na primer, ako lično pošaljete zahtev za uslugu putem naše veb lokacije ili ako se prijavite za naše biltene. Ako ne želite da vam šaljemo personalizovane ponude ili informacije, možete o tome da nas obavestite tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućem polju za potvrdu u obrascu za registraciju/na kartici za odgovore ili tako što ćete izabrati opciju za „opozivanje pristanka“ u e-porukama koje dobijate. Takođe možete da nam se obratite pisanim putem da biste uložili primedbu na korišćenje ličnih podataka, da biste ograničili njihovo korišćenje, odnosno da biste tražili da lični podaci budu pruženi u upotrebljivom elektronskom formatu ili da budu preneseni trećoj strani (pravo na prenosivost podataka). MMD poštuje sve te načine primene u okviru pravnih obaveza.

Promene u ovoj izjavi

MMD će redovno ažurirati ovu Izjavu o privatnosti kako bi bila lako dostupna, bez grešaka i ažurirana, kao i da bi se garantovalo da je dostupno dovoljno informacija o vašim pravima, da su načini obrade kompanije MMD implementirani u skladu sa zakonom i da se poštuju. U slučaju velikih promena u ovoj Izjavi o privatnosti, bićete obavešteni putem veb lokacija na kojima je objavljena ažurirana verzija Izjave o privatnosti.

MMD želi da sarađuje sa vama na dobar način i da uvek pronađe odgovarajuće rešenje za žalbe ili brigu o privatnosti. Ako smatrate da nismo mogli da vam pomognemo u vezi sa žalbom ili brigom, imate pravo da podnete žalbu putem veb lokacije nadzorne organizacije. MMD ima sedište u Holandiji, pa podleže Holandskoj organizaciji za brigu o privatnosti.