Vyhlásenie o používaní osobných údajov

<>p align=""center"">Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Úvod

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (ďalej len “MMD”) sa snaží chrániť vaše súkromie. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov si môžete prečítať, ktoré osobné údaje od vás spoločnosť MMD zhromažďuje a ako ich spracúva. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri návšteve webovej lokality Evnia.

MMD používa osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli reagovať na vaše otázky, ďalej zlepšovať naše produkty a služby a vaše skúsenosti. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám jasný prehľad o tom, ako spoločnosť MMD používa vami poskytnuté osobné údaje, o vašich právach a možnostiach správy vašich osobných údajov a o tom, ako spoločnosť MMD chráni vaše súkromie. Uvádza tiež, ktoré osobné údaje spoločnosť MMD zhromažďuje, keď navštívite túto webovú lokalitu, ako aj to, ako spoločnosť MMD používa vaše osobné údaje a s ktorými tretími stranami sa tieto údaje zdieľajú. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa tiež dozviete, na aké účely môže spoločnosť MMD alebo jej pridružené spoločnosti používať vaše osobné údaje.

Zmeny a doplnenia

MMD si vyhradzuje právo na zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, napríklad v dôsledku legislatívnych zmien. Najnovšiu verziu nájdete vždy na tejto stránke.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 19. októbra 2022.

Kontaktné informácie

V prípade všetkej korešpondencie týkajúcej sa záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov sa obráťte na Úrad na ochranu osobných údajov spoločnosti MMD e-mailom na adrese privacy@tpv-tech.com.

MMD ako prevádzkovateľ

V súvislosti s touto webovou stránkou spoločnosť MMD vystupuje ako správca údajov, a teda určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, pričom sa uplatňujú ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ak sa v nasledujúcom texte odkazuje na spoločnosť MMD, znamená to aj jej dcérske spoločnosti. Tieto dcérske spoločnosti MMD sú zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov, ak využívate služby tejto spoločnosti.

Úvod a rozsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

MMD používa osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby mohla reagovať na vaše otázky, zlepšovať svoje produkty a služby a ponúkať vám optimálne služby. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vám spoločnosť MMD poskytuje prehľad o tom, ako používa a chráni vaše osobné údaje, a ponúka vám možnosť, aby ste svoje osobné údaje sami spravovali. Poskytujeme prehľad o tom, aké osobné údaje sa o vás zhromažďujú pri návšteve našej webovej lokality a s ktorými tretími stranami spoločnosť MMD zdieľa vaše osobné údaje. Spoločnosť MMD používa vaše osobné údaje na účely opísané nižšie.

Osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú

Termín ""osobné údaje""; použitý v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov zahŕňa všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viac prvkov, ktoré sú charakteristické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Spoločnosť MMD zhromažďuje rôzne typy osobných údajov vrátane nasledujúcich (ak je to relevantné).

Automaticky zhromažďované údaje

MMD zhromažďuje osobné údaje aj prostredníctvom používania svojej webovej stránky, napríklad:

 • údaje o vašej návšteve a správaní pri surfovaní. Keď navštívite webové sídlo spoločnosti MMD, údaje sa z vášho prehliadača odosielajú na servery spoločnosti MMD. Spoločnosť MMD tak zhromažďuje osobné údaje, ako sú:vaša IP adresa;ate, čas a trvanie návštevy; odkazová URL (stránka, z ktorej návštevník prišiel);
  • navštívené stránky na našej webovej lokalite;
  • a informácie o zariadení a prehliadači (napríklad typ a verzia prehliadača, operačný systém atď.).
 • Cookies a podobné techniky: Spoločnosť MMD a jej partneri používajú techniky na zhromažďovanie a ukladanie údajov počas vašej návštevy a používania jej webových lokalít, napríklad odosielanie jedného alebo viacerých súborov cookie alebo iných podobných techník do vášho zariadenia. Na stránke o súboroch cookie spoločnosti MMD nájdete viac informácií o používaní súborov cookie a iných podobných techník a o tom, ako ich vypnúť.
 • Údaje o polohe: Ak používate službu na mobilnom zariadení, kde je povolená poloha, vopred vás upozorníme na povolenie zhromažďovať a spracúvať údaje o vašej aktuálnej polohe, napríklad prostredníctvom signálov GPS odosielaných mobilným zariadením. Odosielanie údajov o vašej polohe môžete zvyčajne zakázať prostredníctvom nastavení vášho zariadenia. Vždy vás informujeme, keď používame údaje o polohe.

Zdroje informácií

Väčšinu osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť MMD zhromažďuje, tvoria informácie, ktoré ste poskytli dobrovoľne, napríklad prostredníctvom našich webových stránok uvedených vyššie. Ďalšie zdroje, prostredníctvom ktorých môžu byť vaše osobné údaje získané:

 • iné časti skupiny TPV a
 • tretie strany (napríklad náborové agentúry, ratingové agentúry, orgány činné v trestnom konaní/regulačné orgány atď.), ktoré môžu tiež poskytnúť verejne dostupné zdrojové údaje.
 • MMD vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov spracúvaných v tejto súvislosti.

Použitie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť MMD zhromažďuje, napríklad keď sa uchádzate o pracovné miesto prostredníctvom webovej stránky MMD, sa používajú na identifikáciu a autentifikáciu. Spoločnosť MMD pre vás vytvorí profil s informáciami potrebnými na spracovanie vašej žiadosti. Tieto údaje sa môžu kombinovať aj s osobnými údajmi získanými prostredníctvom iných interných a externých zdrojov. Tieto osobné údaje sa môžu použiť na tieto účely:

1. Odpovedanie na vaše otázky, zlepšovanie produktov a služieb zákazníkom: vaše osobné údaje sa spracúvajú na vytvorenie vášho profilu s cieľom vedieť odpovedať na vaše otázky, pochopiť, ako používate naše produkty a služby, čo spoločnosti MMD umožňuje vyvíjať lepšie a relevantnejšie produkty a služby a zlepšovať webové stránky. Spracovanie týmto spôsobom je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti MMD reagovať na vaše otázky, ponúkať lepšie produkty a služby.

2. Retargeting: webová lokalita MMD môže používať techniky na retargeting s cieľom zobrazovať návštevníkom, ktorí sa už zaujímali o produkty a/alebo služby, reklamy na partnerských webových lokalitách. Pokiaľ dochádza k retargetingu, uskutočňuje sa na základe vášho výslovného súhlasu.

3. Reklama: spolupracuje s externými partnermi, ako sú SSP a DSP, ktorí používajú techniky sledovania na umiestňovanie reklamy v mene spoločnosti MMD na internete. Títo partneri zhromažďujú osobné údaje o vašich návštevách webových stránok spoločnosti MMD a vašej interakcii v súvislosti napríklad s reklamami. Tieto údaje zhromažďujú len v prípade, že ste udelili súhlas na umiestnenie súborov cookie na marketingové účely.

4. Kvalita údajov, profilovanie: ak boli vaše osobné údaje získané z rôznych zdrojov, tieto údaje sa v určitých prípadoch spoja, aby sa zlepšilo porozumenie vašim produktom a službám (napríklad údaje, ktoré ste poskytli priamo, sa môžu spojiť s údajmi, ktoré sa zhromažďujú automaticky, ako sú metadáta, adresy IP, údaje o prehliadači, informácie získané zákonným spôsobom od tretích strán a podobne). To sa môže použiť na zasielanie personalizovanejších marketingových správ alebo na vytvorenie efektívnejších marketingových kampaní. Spracovanie týmto spôsobom je nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti MMD zabezpečiť, aby ste dostávali najvhodnejšie ponuky jej produktov, a personalizovať vaše skúsenosti. Kombinovanie osobných údajov s informáciami získanými z iných zdrojov môžete odmietnuť tak, že kontaktujete spoločnosť MMD.

5. Analýzy: Vaše osobné údaje sa používajú na vykonávanie analýz a vyšetrovaní. Takéto spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti MMD lepšie pochopiť zákazníkov a zabezpečiť, aby služby spĺňali potreby jej zákazníkov. Ide o analýzy, pri ktorých sa údaje (ako sú osobné údaje a/alebo citlivé údaje získané prostredníctvom používania webovej lokality MMD) kombinujú a ukladajú s cieľom:

 1. zistiť viac o zákazníkoch a preferenciách;
 2. identifikovať vzory a trendy;
 3. aby bolo možné poskytovať údaje, obsah a ponuky, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníkov;
 4. na všeobecné výskumné a štatistické účely;
 5. vyvíjať nové produkty a služby;
 6. na monitorovanie výkonnosti produktov a služieb a/alebo na zlepšenie používania používaných technológií;
 7. na zobrazovanie online reklám
. 6. Analýza samotnej spoločnosti MMD: anonymizovaním vašich osobných údajov a zlúčením s inými osobnými údajmi zákazníkov, analýzou predaja, dodávateľského reťazca a financií, určením toho, ako spoločnosť MMD funguje a kde je možné vykonať zlepšenia. Spracúvanie osobných údajov týmto spôsobom je nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti MMD na meranie jej výkonnosti a určenie spôsobov jej zlepšenia.

MMD vás požiada o súhlas, ak chce vaše osobné údaje použiť na iné účely, ako sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť MMD nepoužije vaše osobné údaje na iné účely skôr, ako takýto súhlas dostane.

Poskytnutie osobných údajov?

MMD zaobchádza s vašimi osobnými údajmi starostlivo a dôverne a neposkytuje ich iným subjektom, ako sú uvedené nižšie.

Podnikateľské jednotky spoločnosti MMD

Každá obchodná jednotka spoločnosti MMD, s ktorou ste v kontakte, môže zdieľať obmedzenú časť vami poskytnutých osobných údajov s inými obchodnými jednotkami spoločnosti MMD na účely registrácie a overovania. Takéto spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti MMD, aby s vami mohla uzatvoriť zmluvu alebo odpovedať na vaše otázky. Každá obchodná jednotka môže zdieľať informácie z vášho profilu s inými subjektmi spoločnosti MMD, ak sú oba subjekty zodpovedné za vaše osobné údaje alebo ak iné subjekty vystupujú ako naši spracovatelia. Každá časť skupiny TPV má preto prístup ku všetkým údajom, za ktoré je zodpovedná, aby mohla dodržiavať zákony.

Každá organizačná zložka skupiny TPV môže vaše osobné údaje anonymne a v zostavenom formáte poskytnúť iným organizačným zložkám MMD (napríklad materskej spoločnosti skupiny a/alebo v prípade potreby iným organizačným zložkám MMD) na analýzy trendov, je to nevyhnutné na účely ich oprávneného záujmu analyzovať ich výkonnosť.

S poskytovateľmi služieb

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri uchádzaní sa o pracovné miesto v rámci spoločnosti MMD, môžu byť poskytnuté personálnym agentúram. V prípade potreby sa vaše osobné údaje poskytnú aj tretím stranám, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje v mene spoločnosti MMD výlučne na vyššie uvedené účely a na základe oprávnených dôvodov. Môžu to byť tretie strany v oblasti hostingu, dopravy, riadenia platieb a podvodov, ratingové agentúry a analytické platformy. S týmito tretími stranami boli uzavreté prísne dohody týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov vrátane výlučného používania vašich osobných údajov v súlade s pokynmi spoločnosti MMD a zákonom.

Súdne orgány alebo orgány dohľadu

MMD zverejní osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo na základe rozhodnutia súdu, na ochranu vašich záujmov, na účely vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní alebo dozornými orgánmi, na ochranu a obranu majetku a zákonných práv MMD a na zaistenie osobnej bezpečnosti používateľov služieb MMD.

Doby uchovávania

MMD vo všeobecnosti uchováva vaše osobné údaje 12 mesiacov od vášho posledného kontaktu s nami, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu alebo kratšiu dobu uchovávania, nie je to potrebné v súvislosti s právnymi procesmi alebo to nie je inak potrebné na konkrétny účel podľa platných právnych predpisov.

Nižšie uvádzame príklady, ktoré naznačujú, ako dlho spoločnosť MMD uchováva vaše osobné údaje v súvislosti s konkrétnym účelom:

 • Osobné údaje získané pri nákupe sa uchovávajú podľa požiadaviek daňových zákonov (napr. 7 rokov v Holandsku);
 • Ak požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, spoločnosť MMD sa pokúsi vymazať vaše osobné údaje najneskôr do jedného mesiaca od dátumu žiadosti;
 • Osobné údaje týkajúce sa propagačných akcií sa nebudú uchovávať dlhšie ako jeden mesiac po skončení ponuky.

Spracovanie údajov mimo EÚ a EHP

Ak nie je uvedené inak, vaše osobné údaje sa budú uchovávať a spracúvať v rámci Európskej únie. Príležitostne sa vaše osobné údaje môžu spracúvať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (‘EHP’) v krajine, ktorá neposkytuje rovnakú úroveň ochrany podľa európskeho práva ako krajina, v ktorej bežne používate produkty a/alebo služby. K tomu môže dôjsť napríklad vtedy, ak sa spracovateľ nachádza mimo EHP alebo využíva subspracovateľov z krajín mimo EHP, ako sú dodávatelia cloudových riešení. Spoločnosť MMD v takýchto prípadoch prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov, napríklad vykoná posúdenie bezpečnosti a vypracuje dohody o spracovateľoch s príjemcami, aby sa zabezpečilo, že prijmú rovnaké alebo porovnateľné technické a organizačné opatrenia ako spoločnosť MMD, aby boli vaše údaje primerane chránené.

Údaje o deťoch

MMD ako prevádzkovateľ údajov nespracúva žiadne osobné údaje detí mladších ako 16 rokov. Ak sa tak stane neúmyselne, podniknú sa kroky na čo najrýchlejšie odstránenie týchto údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby sa tieto údaje uchovávali. Ak je známe, že dieťa je staršie ako 16 rokov, ale podľa zákona sa považuje za neplnoleté, pred použitím osobných údajov tohto dieťaťa sa vyžiada súhlas rodiča/opatrovníka.

"

Vaše práva

MMD plne dodržiava povinnosti stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, pričom prvoradá je zásada transparentnosti. Na tento účel spoločnosť MMD zaviedla prostriedky, ktoré zabezpečujú, aby ste mohli uplatniť všetky práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Právo na kontrolu, opravu, odstránenie

Ak používate produkty alebo služby alebo ste si vytvorili účet, môžete si prostredníctvom týchto webových stránok prezerať svoje osobné údaje, ak takáto funkcia existuje. Ak vaše osobné údaje nie sú dostupné prostredníctvom príslušnej webovej stránky, môžete podať bezplatnú žiadosť o prístup k týmto informáciám.

Po prijatí vašej žiadosti a údajov na overenie vašej totožnosti (napríklad kópie pasu) vám bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, pôvod údajov, účely, na ktoré sa osobné údaje používajú, a príjemcovia. Môžete tiež uviesť, že určité zmeny osobných údajov, ak ich kvalifikujete ako nesprávne alebo nerelevantné, sa musia vykonať. Môžete tiež požiadať o zablokovanie, vymazanie alebo úplné odstránenie vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý).

V niektorých prípadoch vás požiadame o "opt-in" alebo o kladný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Napríklad, ak sami odošlete žiadosť o službu prostredníctvom našej webovej stránky alebo ak ste sa prihlásili na odber našich informačných bulletinov. Ak si neželáte, aby sme vám posielali personalizované ponuky alebo informácie, môžete nám to oznámiť zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári alebo na karte s odpoveďami alebo výberom možnosti "opt- out" v e-mailových správach, ktoré dostávate. Môžete nás tiež písomne kontaktovať a namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov, obmedziť ich použitie alebo požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v použiteľnom elektronickom formáte alebo o ich prenos tretej strane (právo na prenosnosť údajov). Všetkým týmto žiadostiam MMD vyhovie v rámci zákonných povinností.

Zmeny tohto vyhlásenia

MMD bude toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizovať, aby bolo ľahko nájditeľné, bez chýb a aktuálne a aby sa zabezpečilo, že sú k dispozícii dostatočné informácie o vašich právach a že spôsob (spôsoby) spracovania spoločnosti MMD ‘boli zavedené v súlade so zákonom a sú s ním naďalej v súlade. Ak dôjde k významným zmenám tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, budete o tom informovaní prostredníctvom webových stránok, na ktorých je uverejnená aktualizovaná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

MMD s vami chce spolupracovať dobrým spôsobom a vždy nájsť vhodné riešenie v prípade sťažností alebo starostlivosti o ochranu osobných údajov. Ak sa domnievate, že sme vám pri vašej sťažnosti alebo starostlivosti nemohli pomôcť, máte právo podať sťažnosť prostredníctvom webovej stránky vášho dozorného orgánu. Spoločnosť MMD má sídlo v Holandsku a ako taká podlieha holandskému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.