Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Wprowadzenie

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (zwana dalej „MMD”) dąży do ochrony Twojej prywatności. W niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” możesz przeczytać, jakie dane osobowe są gromadzone przez MMD i jak są one przetwarzane. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane podczas odwiedzania przez Ciebie strony internetowej Evnia.

Spółka MMD wykorzystuje dane osobowe, które nam udostępniasz, aby odpowiadać na Twoje zapytania, aby dalej ulepszać nasze produkty i usługi oraz Twoje doświadczenia. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” ma na celu zapewnienie Ci jasnego opisu sposobu, w jaki MMD wykorzystuje podane przez Ciebie dane osobowe, Twoich praw i możliwości zarządzania danymi osobowymi oraz sposobu, w jaki MMD chroni Twoją prywatność. Określa również, jakie dane osobowe gromadzi MMD, gdy odwiedzasz tę stronę, a także jak MMD wykorzystuje Twoje dane osobowe i jakim osobom trzecim dane te są udostępniane. W niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” możesz również dowiedzieć się, w jakich celach Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez MMD lub jej spółki powiązane.

Zmiany

MMD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”, na przykład z powodu zmian legislacyjnych. Najnowszą wersję można zawsze znaleźć na tej stronie.

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” zostało zaktualizowane 19 października 2022 roku.

Dane kontaktowe

We wszelkiej korespondencji dotyczącej spraw związanych z ochroną prywatności należy kontaktować się z Biurem Ochrony Danych MMD za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@tpv-tech.com.

MMD jako administrator danych

W odniesieniu do tej strony internetowej MMD występuje jako administrator danych, a zatem określa cel i środki przetwarzania danych osobowych, a postanowienia niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności” mają zastosowanie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli w dalszej części tekstu mowa jest o MMD, oznacza to również jej podmioty zależne. Te podmioty zależne MMD są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli korzystasz z usług tej firmy.

Wprowadzenie i zakres niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności”

MMD wykorzystuje dane osobowe, które nam udostępniasz, aby odpowiadać na Twoje zapytania, aby ulepszać swoje produkty i aby zaoferować Ci optymalne doświadczenia. Za pośrednictwem niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności” MMD zapewnia Ci wgląd w to, w jaki sposób wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe oraz oferuje Ci możliwość samodzielnego zarządzania swoimi danymi osobowymi. Oferujemy Ci wgląd w to, jakie dane osobowe są o Tobie gromadzone, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, oraz z jakimi stronami trzecimi MMD dzieli się Twoimi danymi osobowymi. MMD wykorzystuje Twoje dane osobowe do celów opisanych poniżej.

Dane osobowe zebrane na Twój temat

Termin „dane osobowe” stosowany w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” obejmuje wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. MMD gromadzi różne rodzaje danych osobowych, w tym opisane poniżej (jeśli dotyczą).

Informacje gromadzone automatycznie

MMD gromadzi również dane osobowe poprzez korzystanie ze swojej strony internetowej, np:

 • dane o Twoich odwiedzinach i zachowaniu podczas przeglądania strony. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej MMD z Twojej przeglądarki wysyłane są dane do serwerów MMD. Tym samym MMD zbiera takie dane osobowe, jak:
  • Twój adres IP;
  • data, czas i czas trwania odwiedzin;
  • referencyjny adres URL (strona, z której użytkownik trafił na naszą stronę);
  • strony odwiedzone na naszej stronie;
 • oraz informacje o urządzeniu i przeglądarce (takie, jak rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).
 • Pliki cookies i podobne techniki: MMD i jej partnerzy stosują techniki gromadzenia i przechowywania danych podczas wizyt i korzystania z ich stron internetowych, takie jak wysyłanie jednego lub więcej plików cookie lub innych podobnych technik do Twojego urządzenia. Na stronie MMD poświęconej plikom cookies można znaleźć więcej informacji o stosowaniu plików cookies i innych podobnych technik oraz o tym, jak je wyłączyć.
 • Dane o lokalizacji: Jeśli korzystasz z usługi na urządzeniu mobilnym, w którym włączona jest funkcja lokalizacji, wyślemy Ci zapytanie o pozwolenie na gromadzenie i przetwarzanie danych o Twojej aktualnej lokalizacji, na przykład za pośrednictwem sygnałów GPS wysyłanych przez urządzenie mobilne. Zazwyczaj można wyłączyć wysyłanie swojej lokalizacji za pośrednictwem ustawień urządzenia. Zawsze informujemy Cię, kiedy wykorzystujemy dane o lokalizacji.

Źródła informacji

Większość danych osobowych, które MMD gromadzi na Twój temat, to informacje, które zostały przez Ciebie podane dobrowolnie, na przykład za pośrednictwem naszych stron internetowych wymienionych powyżej. Inne źródła, za pośrednictwem których mogą być pozyskiwane Twoje dane osobowe:

 • inne podmioty grupy TPV; oraz
 • strony trzecie (takie jak agencje rekrutacyjne, agencje ratingowe, organy ścigania/organy regulacyjne itp.), które mogą również dostarczać publicznie dostępne dane źródłowe.

MMD na żądanie dostarczy Ci kopię danych osobowych przetwarzanych w tym kontekście.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które gromadzi MMD, na przykład podczas ubiegania się przez Ciebie o stanowisko za pośrednictwem strony internetowej MMD, są wykorzystywane w celu identyfikacji i uwierzytelnienia. MMD tworzy dla Ciebie profil z informacjami wymaganymi do przetworzenia Twojego wniosku. Mogą być one również łączone z danymi osobowymi pozyskanymi z innych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Te dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

1. Odpowiadanie na Twoje zapytania, ulepszanie produktów i usług dla klientów: Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu stworzenia profilu użytkownika, aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytania, zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych produktów i usług, umożliwiając MMD opracowanie lepszych i bardziej odpowiednich produktów i usług oraz ulepszenie strony internetowej (stron internetowych). Przetwarzanie w ten sposób jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu MMD, polegającego na odpowiadaniu na Twoje zapytania oraz oferowaniu lepszych produktów i usług.

2. Retargeting: strona MMD może wykorzystywać techniki retargetingu w celu pokazywania reklam na stronach partnerskich tym odwiedzającym, którzy byli już zainteresowani produktami i/lub usługami. Jeśli retargeting ma miejsce, odbywa się on na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

3. Reklamy: MMD współpracuje z partnerami zewnętrznymi, takimi jak SSP i DSP, którzy wykorzystują techniki śledzenia w celu umieszczania w Internecie reklam w imieniu MMD. Partnerzy ci zbierają dane osobowe o Twoich wizytach na stronie MMD i Twoich interakcjach związanych np. z reklamami. Zbierają oni te dane tylko w zakresie, w jakim wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na umieszczanie plików cookies w celach marketingowych.

4. Jakość danych, profilowanie: jeśli Twoje dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, w niektórych przypadkach dane te zostaną połączone w celu lepszego zrozumienia przez Ciebie Twoich produktów i usług (na przykład dane, które zostały podane bezpośrednio, mogą zostać połączone z danymi, które są zbierane automatycznie, takimi jak metadane, adresy IP, dane przeglądarki, informacje uzyskane zgodnie z prawem od osób trzecich itp.). Może to być wykorzystane do wysyłania bardziej spersonalizowanych wiadomości marketingowych lub do tworzenia bardziej skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie w ten sposób jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu MMD, aby zagwarantować Ci otrzymywanie najbardziej odpowiednich ofert produktów MMD i spersonalizować Twoje doświadczenie. Możesz zrezygnować z łączenia danych osobowych z informacjami pozyskanymi z innych źródeł, kontaktując się z MMD.

5. Analizy: Twoje dane osobowe są wykorzystywane do przeprowadzania analiz i badań. Przetwarzanie w ten sposób jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu MMD, jakim jest lepsze zrozumienie klientów i zagwarantowanie tego, że usługi odpowiadają potrzebom klientów. Dotyczy to analiz, w których dane (takie jak dane osobowe i/lub wrażliwe dane uzyskane poprzez korzystanie ze strony MMD) są łączone i przechowywane w następujących celach:

 1. aby dowiedzieć się więcej o klientach i ich preferencjach;
 2. aby zidentyfikować wzorce i trendy;
 3. aby móc dostarczać dane, treści i oferty dopasowane do potrzeb klientów;
 4. do ogólnych celów badawczych i statystycznych;
 5. aby opracowywać nowe produkty i usługi;
 6. aby monitorować wydajność produktów i usług i/lub udoskonalać wykorzystanie stosowanej technologii;
 7. aby wyświetlać Ci reklamy online.

6. Analiza samego MMD: poprzez anonimizację Twoich danych osobowych i połączenie z innymi danymi osobowymi klientów, analizę sprzedaży, łańcucha dostaw i finansów, określenie, jak działa MMD i gdzie można wprowadzić ulepszenia. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu MMD, jakim jest mierzenie skuteczności jej funkcjonowania i określanie sposobów jego poprawy.

MMD poprosi Cię o zgodę, jeśli będzie chciała wykorzystać Twoje dane osobowe do celów innych niż określone w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”. Przed uzyskaniem takiej zgody MMD nie będzie wykorzystywać danych osobowych do innych celów.

Udostępnianie danych osobowych?

MMD traktuje Twoje dane osobowe ostrożnie i poufnie, i nie udostępnia ich żadnym podmiotom poza wymienionymi poniżej.

Jednostki organizacyjne MMD

Każda jednostka organizacyjna MMD, z którą masz kontakt, może udostępnić ograniczoną część podanych przez Ciebie danych osobowych innym jednostkom organizacyjnym MMD w celach rejestracyjnych i uwierzytelniających. Przetwarzanie w ten sposób jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu MMD, jakim jest możliwość zrealizowania umowy zawartej z Tobą lub odpowiedzenia na Twoje zapytania. Każda jednostka organizacyjna może udostępniać informacje z Twojego profilu innym podmiotom MMD, jeśli oba podmioty są odpowiedzialne za Twoje dane osobowe lub jeśli te inne podmioty funkcjonują jako nasze podmioty przetwarzające. Dlatego też każda część grupy TPV ma dostęp do wszystkich danych, za które jest odpowiedzialna, dzięki czemu może przestrzegać przepisów prawa.

Każdy z pododdziałów grupy TPV może udostępniać Twoje dane osobowe anonimowo i w formacie złożonym innym jednostkom organizacyjnym MMD (takim jak spółka dominująca grupy i/lub w razie potrzeby inne pododdziały MMD) do celów analizy trendów; jest to konieczne dla celów ich prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest analiza ich wyników.

Dostawcy usług

Dane osobowe, które podajesz, aplikując na stanowisko w MMD, mogą być udostępniane agencjom rekrutacyjnym. W razie potrzeby Twoje dane osobowe będą również udostępniane podmiotom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu MMD wyłącznie w celach i na podstawie uzasadnionych przyczyn opisanych powyżej. Mogą to być strony trzecie w zakresie hostingu, transportu, zarządzania płatnościami i ryzykiem oszustwa, agencje ratingowe i platformy analityczne. Z tymi stronami trzecimi zawarto ścisłe porozumienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym wykorzystania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami MMD i z przepisami prawa.

Organy sądowe lub organy nadzorujące

MMD udostępnia dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo lub na podstawie decyzji sądu, w celu ochrony Twoich interesów, w celu prowadzenia dochodzeń przez organy ścigania lub organy regulacyjne, w celu ochrony i obrony własności i praw MMD oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług MMD.

Okresy zatrzymania

MMD co do zasady przechowuje Twoje dane osobowe przez 12 miesięcy od Twojego ostatniego kontaktu z nami, chyba że dłuższy lub krótszy okres przechowywania jest wymagany przez prawo, jest to niezbędne w związku z procesami prawnymi lub jest to w inny sposób wymagane dla określonego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiono przykłady pokazujące, jak długo MMD przechowuje Twoje dane osobowe w związku z określonym celem:

 • Dane osobowe uzyskane w związku z zakupem są przechowywane zgodnie z wymogami przepisów podatkowych (np. w Holandii jest to 7 lat);
 • W przypadku żądania usunięcia danych osobowych MMD postara się usunąć dane osobowe w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania żądania;
 • Dane osobowe dotyczące promocji nie będą przechowywane dłużej niż miesiąc po zakończeniu oferty.

Przetwarzanie danych poza UE i EOG

O ile nie zaznaczono inaczej, Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Sporadycznie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwany dalej „EOG”) w kraju, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony na mocy prawa europejskiego jak kraj, w którym zazwyczaj korzystasz z produktów i/lub usług. Może to nastąpić na przykład wtedy, gdy podmiot przetwarzający znajduje się poza EOG lub korzysta z usług podmiotów podprzetwarzających spoza EOG, takich jak dostawcy rozwiązań w chmurze. W takich przypadkach MMD podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, takie jak przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa oraz sporządzenie z odbiorcami umów przetwarzania w celu zagwarantowania, że podejmują oni takie same lub porównywalne środki techniczne i organizacyjne jak MMD, aby Twoje dane były odpowiednio chronione.

Dane dzieci

MMD jako administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli zdarzy się to w sposób niezamierzony, zostaną podjęte kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych, chyba że prawo wymaga, aby dane te zostały zachowane. Jeśli wiadomo, że dziecko ma więcej niż 16 lat, ale zgodnie z prawem jest uważane za niepełnoletnie, przed wykorzystaniem danych osobowych tego dziecka będzie wymagana zgoda od rodzica/opiekuna dziecka.

Twoje prawa

MMD w pełni wywiązuje się z obowiązków określonych w „Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych”, przy czym najważniejsza jest zasada przejrzystości. W tym celu MMD wdrożyła środki zapewniające Ci możliwość skorzystania z wszelkich praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Prawo do kontroli, sprostowania i usunięcia

Jeśli korzystasz z produktów lub usług lub założyłeś/założyłaś konto, możesz przeglądać swoje dane osobowe za pośrednictwem tych stron internetowych, jeśli posiadają one taką funkcjonalność. Jeśli dane osobowe nie są dostępne za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej, możesz bezpłatnie złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do tych informacji.

Po otrzymaniu przez nas Twojej prośby oraz danych umożliwiających weryfikację Twojej tożsamości (takich jak kopia paszportu) otrzymasz kopię danych osobowych będących w naszym posiadaniu, źródło danych, cele, do których dane osobowe są wykorzystywane, oraz odbiorców. Możesz również wskazać konieczność wprowadzenia określonych zmian w danych osobowych, jeśli zakwalifikujesz je jako nieprawidłowe lub nieistotne. Możesz również zablokować, usunąć lub całkowicie zniszczyć swoje dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym).

W niektórych przypadkach poprosimy Cię o „opt-in” lub wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku samodzielnego złożenia wniosku o usługę za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w przypadku subskrypcji naszych newsletterów. Jeśli nie chcesz, abyśmy wysyłali Ci spersonalizowane oferty lub informacje, możesz nas o tym poinformować, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub w karcie odpowiedzi, lub wybierając opcję „opt- out” w otrzymywanych wiadomościach e-mail. Aby wyrazić sprzeciw wobec określonego sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, ograniczyć ich wykorzystanie lub zażądać dostarczenia Twoich danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym, lub przekazania ich stronie trzeciej (prawo do przenoszenia danych), możesz również skontaktować się z nami pisemnie. Wszystkie takie wnioski są rozpatrywane przez MMD w ramach jej zobowiązań prawnych.

Zmiany niniejszego Oświadczenia

MMD będzie regularnie aktualizować niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności”, aby było ono łatwe do znalezienia, wolne od błędów i aktualne oraz aby zapewnić, że dostępne są wystarczające informacje o Twoich prawach oraz że sposób (sposoby) przetwarzania danych przez MMD zostały wdrożone zgodnie z prawem i nadal są realizowane w zgodzie z nim. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana za pośrednictwem stron internetowych, na których opublikowana zostanie zaktualizowana wersja „Oświadczenia o ochronie prywatności”.

MMD pragnie współpracować z Tobą, zawsze znajdować odpowiednie rozwiązanie w przypadku reklamacji oraz dbać o prywatność. Jeśli jesteś zdania, że nie mogliśmy Ci pomóc w sprawie skargi lub dbania o Twoje interesy, masz prawo złożyć skargę za pośrednictwem strony internetowej swojego organu nadzorującego. MMD ma siedzibę w Holandii i jako taka podlega holenderskiemu Urzędowi Ochrony Danych.