Personvernerklæring

ERSONVERNERKLÆRING FOR MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Innledning

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (heretter kalt “MMD”) er opptatt av å beskytte ditt personvern. I denne personvernerklæringen kan du lese hvilke personopplysninger MMD samler inn om deg og hvordan de blir behandlet. Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som behandles når du er inne på Evnias nettsted.

MMD bruker personopplysningene du oppgir til å svare på forespørsler, forbedre produktene og tjenestene våre ytterligere og gi deg en bedre opplevelse. Denne personvernerklæringen gir en god oversikt over hvordan MMD bruker personopplysningene du oppgir, dine rettigheter og muligheter til å bestemme over dine personopplysninger og hvordan MMD beskytter ditt personvern. Den opplyser også om hvilke personopplysninger MMD samler inn når du besøker nettstedet, samt hvordan MMD bruker dine personopplysninger og hvilke tredjeparter de deles med. I denne personvernerklæringen kan du også finne ut for hvilke formål MMD eller deres tilknyttede selskaper kan bruke dine personopplysninger.

Endringer

MMD reserverer seg retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel på grunn av lovendringer. Den nyeste versjonen er alltid å finne på denne siden.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 19. oktober 2022.

Kontaktinformasjon

For all korrespondanse vedrørende personvernrelaterte forhold, bes du ta kontakt med personvernavdelingen hos MMD via e-post til privacy@tpv-tech.com.

MMD som kontrollør

MMD fungerer som en datakontrollør for dette nettstedet og bestemmer dermed formålet og midlene for behandling av personopplysninger. Bortsett fra hvis annet er uttrykkelig oppgitt, gjelder bestemmelsene i denne personvernerklæringen. Hvis det henvises til MMD i det følgende, omfatter det også datterselskapene deres. MMDs enkelte datterselskap er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger hvis du bruker det selskapets tjenester.

Innledning og omfanget av denne personvernerklæringen

MMD bruker personopplysningene du deler med oss til å svare på forespørsler fra deg, forbedre produktene og tjenestene våre ytterligere og gi deg en bedre opplevelse. Gjennom denne personvernerklæringen gir MMD deg innsikt i hvordan de bruker og beskytter dine personopplysninger og gir deg mulighet til å administrere dem selv. Det gis innsikt i hvilke personopplysninger som samles inn om deg når du besøker nettstedet vårt, samt med hvilke tredjeparter MMD deler dine personopplysninger. MMD bruker dine personopplysninger til formålene beskrevet nedenfor.

Personopplysninger som samles inn om deg

Betegnelsen «personopplysninger» brukes i denne personvernerklæringen til å omfatte all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, særlig når det gjelder identifikatorer som navn, identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, en nett-ID eller en online identifikator eller et eller flere elementer som er karakteristiske for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. MMD samler inn ulike typer personopplysninger, inkludert følgende (hvis aktuelt).

Automatisk innsamlet informasjon

MMD samler også inn personopplysninger gjennom bruk av nettstedet sitt, som for eksempel:

 • Data om ditt besøk og surfeatferden din. Når du er inne på MMDs nettsted, blir det sendt data fra din nettleser til MMDs servere. På den måten samler MMD inn personopplysninger som:
  • Din IP-adresse
  • Dato, klokkeslett og besøkets varighet
  • Henvisende nettadresse (nettstedet den besøkende kom fra)
  • Sidene som er besøkt på vårt nettsted
 • Informasjon om enheten og nettleseren (nettlesertype og -versjon, operativsystem osv.)
 • Informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi: MMD og deres partnere anvender teknologi for å samle inn og lagre data under ditt besøk og bruk av deres nettsteder, for eksempel ved å sende én eller flere informasjonskapsler eller liknende til enheten din. På MMDs side for informasjonskapsler kan du finne mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og liknende og hvordan du deaktiverer dem.
 • Lokasjonsdata: Hvis du bruker en tjeneste på en mobilenhet hvor lokasjonen din er aktivert, vil vi gi deg et forhåndsvarsel for å få din tillatelse til å samle inn og behandle dine gjeldende lokasjonsdata, for eksempel via GPS-signaler sendt fra en mobilenhet. Du kan vanligvis deaktivere sending av lokasjon via innstillinger på enheten. Vi informerer alltid om når vi bruker lokasjonsdata.

Informasjonskilder

De fleste personopplysningene som MMD samler inn om deg, er informasjon som du har oppgitt frivillig, for eksempel gjennom våre nettsider som oppført ovenfor. Andre kilder dine personopplysninger kan bli innhentet fra:

 • Andre deler av TPV-gruppen og
 • Tredjeparter (for eksempel rekrutteringsbyråer, kredittvurderingsfirmaer, politi/kontrollorganer osv.), som også kan fremlegge offentlig tilgjengelige kildedata.

MMD vil på oppfordring gi deg en kopi av personopplysningene som blir behandlet i denne konteksten.

Bruk av dine personopplysninger

Personopplysningene som MMD samler inn, for eksempel når du søker på en stilling gjennom MMDs nettsted, brukes til identifisering og autorisasjon. MMD oppretter en profil for deg med nødvendig informasjon for å behandle søknaden din. Disse kan også kombineres med personopplysninger innhentet gjennom andre interne og eksterne kilder. Disse personopplysningene kan bli brukt til følgende formål:

1. Svare på dine forespørsler, forbedre produkter og kundetjenester: Dine personopplysninger blir behandlet for å opprette en profil av deg med det formålet å kunne svare på dine forespørsler, forstå hvordan du bruker våre produkter og tjenester, sette MMD i stand til å utvikle bedre og mer relevante produkter og tjenester og forbedre nettsidene. En slik behandling er nødvendig for MMDs berettigede interesser for å kunne svare på dine forespørsler, samt tilby bedre produkter og tjenester.

2 Omdirigering: MMDs nettsted kan bruke teknologi for å omdirigere brukere med det formålet å vise besøkende som allerede har vist interesse for produktene og/eller tjenestene annonser på partneres nettsteder. I den grad omdirigering skjer, blir dette gjort etter uttrykkelig samtykke fra deg.

3 Annonser: samarbeid med eksterne partnere, slik som SSP-er (Supply-side Platform) og DSP-er (Demand-side Platform) som bruker sporingsteknologier til å plassere annonser på vegne av MMD på internett. Disse partnerne samler inn personopplysninger i forbindelse med dine besøk på MMDs nettsted og din samhandling med for eksempel annonser. De vil bare samle inn disse dataene dersom du har gitt tillatelse til plassering av informasjonskapsler for markedsføringsformål.

4. Kvaliteten på opplysningene, profilering: hvis personopplysningene dine har blitt hentet inn via ulike kilder, vil disse opplysningene i visse tilfeller bli slått sammen for å gi deg en bedre forståelse av produktene og tjenestene (for eksempel kan opplysninger du har gitt direkte bli kombinert med opplysninger som er samlet inn automatisk, slik som metadata, IP-adresser, nettleserdata, informasjon lovlig innhentet fra tredjeparter osv.). Disse opplysningene kan brukes til å sende deg mer individuelt tilpassede markedsføringsbudskap eller til å utarbeide mer effektive markedsføringskampanjer. En slik prosess er nødvendig for MMDs berettigede interesser for å sikre at du får de mest relevante produkttilbudene og en individuelt tilpasset opplevelse. Du kan ved å kontakte MMD velge å ikke kombinere personopplysninger med informasjonen som innhentes fra andre kilder.

5. Analyser: dine personopplysninger brukes til å utføre analyser og undersøkelser. En slik behandling er nødvendig for MMDs berettigede interesser for å forstå kundene bedre og påse at tjenestene oppfyller kundenes behov. Dette gjelder analyser hvor data (slik som personopplysninger og/eller sensitive data innhentet ved hjelp av MMDs nettsted) kombineres og lagres for å:

 1. Finne ut mer om kunder og preferanser
 2. Kartlegge mønstre og trender
 3. Kunne levere data, innhold og tilbud som er skreddersydd til kundenes behov
 4. Brukes til generell forskning og statistiske formål
 5. Utvikle nye produkter og tjenester
 6. Følge med på hvordan produktene og tjenestene gjør det og/eller for å forbedre bruken av teknologi
 7. Vise deg annonser på nettet

6. Analyse av MMD selv: ved å anonymisere dine personopplysninger og kombinere dem med personopplysninger fra andre kunder, analysere omsetningen, forsyningskjeden og finansene for å finne ut hvordan MMD gjør det og hvor det kan gjøres forbedringer. Behandling av personopplysninger på denne måten er nødvendig for MMDs berettigede interesser for å måle hvordan de gjør det og finne ut hvordan ting kan forbedres.

MMD vil be deg om tillatelse hvis det blir aktuelt å bruke personopplysningene dine for andre formål enn de som er oppgitt i denne personvernerklæringen. MMD vil ikke bruke dine personopplysninger for andre formål uten at det er innhentet tillatelse fra deg.

Oppgi personopplysninger?

MMD behandler dine personopplysninger forsiktig og konfidensielt og deler dem ikke med andre enn de som er oppgitt nedenfor.

Forretningsenheter innen MMD

Hver enkelt forretningsenhet innen MMD som du har kontakt med kan dele en begrenset del av personopplysningene du oppgir med andre forretningsenheter innen MMD for registrerings- og autoriseringsformål. En slik behandling er nødvendig for MMDs berettigede interesser for å kunne effektuere en avtale med deg eller svare på dine forespørsler. Hver enkelt forretningsenhet kan dele informasjon fra din profil med andre enheter innen MMD såfremt begge enheter har ansvar for dine personopplysninger, eller dersom de andre enhetene fungerer som våre registerførere. Derfor vil alle deler av TPV-gruppen ha tilgang til alle dataene de har ansvar for, slik at de kan overholde gjeldende lover og regler.

Hver underavdeling av TPV-gruppen kan dele dine personopplysninger anonymt og i et samlet format med andre forretningsenheter innen MMD (slik som gruppens morselskap og/eller eventuelt andre underavdelinger av MMD) for trendanalyser, noe som er nødvendig for deres berettigede interesser for å analysere hvordan de gjør det.

Med tjenesteleverandører

Personopplysninger som du oppgir hvis du søker på en stilling i MMD kan bli delt med rekrutteringsbyråer. Om nødvendig vil dine personopplysninger også bli delt med tredjeparter som behandler dine personopplysninger på vegne av MMD utelukkende for formålene og det berettigede grunnlaget som er beskrevet ovenfor. Disse kan være tredjeparter innen vertstjenester, transport, betaling og håndtering av svindel, kredittvurderingsfirmaer og analyseplattformer. Det er inngått strenge avtaler med disse tredjepartene angående behandlingen av dine personopplysninger, inkludert eksklusiv bruk av dine personopplysninger i samsvar med instruksjonene fra MMD og lovgivningen.

Rettslige organer eller tilsynsmyndigheter

MMD vil frigi personopplysninger såfremt det kreves ifølge lov eller som følge av en rettsavgjørelse, for å beskytte dine interesser, for etterforskning av politi eller tilsynsmyndigheter, for å beskytte og forsvare MMDs eiendom og juridiske rettigheter og for å beskytte brukere av MMD-tjenesters personlige sikkerhet.

Oppbevaringsperioder

MMD vil normalt sett lagre dine personopplysninger i 12 måneder fra din seneste kontakt med oss, med mindre en lengre eller kortere lagringsperiode kreves etter loven, det er nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser eller på annen måte er nødvendig for et bestemt formål under gjeldende lovgivning.

Nedenfor er eksempler for å vise hvor lenge MMD lagrer dine personopplysninger i forhold til et bestemt formål:

 • Personopplysninger innhentet ved kjøp blir oppbevart i henhold til skatterettens krav (i Nederland f.eks. 7 år)
 • Hvis du ber om å få slettet dine personopplysninger, vil MMD forsøke å slette dem i løpet av maks. én måned etter anmodningen
 • Personopplysninger i forbindelse med kampanjer vil ikke bli lagret i mer enn én måned etter at kampanjen er over

Databehandling utenfor EU og EØS

Med mindre annet er oppgitt, vil dine personopplysninger bli lagret og behandlet innen EU. Iblant kan dine personopplysninger bli behandlet utenfor EØS i et land som ikke tilbyr det samme nivået av beskyttelse som landet hvor du normalt bruker produktene og/eller tjenestene. Dette kan for eksempel skje hvis en prosessor befinner seg utenfor EØS eller bruker underbehandlere utenfor EØS, for eksempel leverandører av skyløsninger. I slike tilfeller vil MMD treffe nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir tilstrekkelig beskyttet, for eksempel gjennomføre sikkerhetsvurderinger og inngå behandleravtaler med mottakere for å sikre at de iverksetter samme eller sammenlignbare tekniske og organisasjonsmessige tiltak som MMD, slik at personopplysningene dine blir korrekt beskyttet.

Barns personopplysninger

Som datakontroller behandler ikke MMD noen personopplysninger om barn under 16 år. Hvis dette skjer utilsiktet, vil det bli iverksatt tiltak for å fjerne disse dataene så raskt som mulig, med mindre loven krever at disse dataene skal lagres. Hvis det avdekkes at et barn er eldre enn 16 år, men i henhold til loven anses å være mindreårig, vil det bli innhentet tillatelse fra foreldre/foresatte før barnets personopplysninger blir brukt.

Dine rettigheter

MMD overholder alle forpliktelsene nedfelt i Personvernforordningen, hvor prinsippet med transparens er førsteprioritet. I den forbindelse har MMD implementert tiltak for å sikre at du kan utøve alle rettigheter i forbindelse med behandling av dine personopplysninger.

Rett til kontroll, korrigering, fjerning

Hvis du bruker produkter eller tjenester eller har opprettet en konto, kan du - såfremt funksjonaliteten finnes - se gjennom dine personopplysninger via disse nettstedene. Hvis dine personopplysninger ikke er tilgjengelige via relevant nettsted, kan du sende en anmodning om å få gratis tilgang til denne informasjonen.

Når vi har mottatt og verifisert identiteten din (for eksempel en kopi av passet ditt), vil du få en kopi av personopplysningene vi har om deg, dataenes opprinnelse, hva personopplysningene brukes til og hvem som får dem. Du kan også gi beskjed om at visse personopplysninger må endres, under forutsetning av at du bekrefter at de er ukorrekte eller irrelevante. Du kan også få personopplysningene dine blokkert, fjernet eller slettet fullstendig (rett til å bli glemt).

I enkelte tilfeller vil vi be deg «registrere deg» eller samtykke aktivt til at personopplysningene dine blir behandlet. For eksempel hvis du sender en tjenesteforespørsel for deg selv via vårt nettsted eller hvis du har abonnert på vårt nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker at vi skal sende deg individuelt tilpassede tilbud eller informasjon, kan du gi oss beskjed ved å merke av i aktuell rute på registreringsskjemaet eller svarbrevkortet, eller ved å velge «avregistrere deg» i e-poster du mottar. Du kan også kontakte oss skriftlig for å protestere mot en viss bruk av dine personopplysninger for å begrense slik bruk eller for å be om at dine personopplysninger leveres i et anvendelig elektronisk format eller overføres til en tredjepart (rett til dataportabilitet). Alle disse formålene innfris av MMD innenfor de juridiske forpliktelsenes rammer.

Endringer i denne erklæringen

MMD vil regelmessig oppdatere denne personvernerklæringen for å holde den lett tilgjengelig, feilfri og oppdatert for å sikre at tilfredsstillende informasjon er tilgjengelig om dine rettigheter og at MMDs behandlingsmåte(r) har blitt implementert i samsvar med loven og at MMD fortsetter å overholde dem. Dersom det foretas større endringer i denne personvernerklæringen, vil du bli informert via nettstedene der en oppdatert versjon av personvernerklæringen vil bli lagt ut.

MMD ønsker å samarbeide med deg på en god måte og alltid finne en tilfredsstillende løsning på klager eller bekymringer rundt personvern. Hvis du mener at vi ikke har kunnet hjelpe deg med klagen eller bekymringen din, har du rett til å føre klagemål via tilsynsmyndighetenes nettsted. MMD holder til i Nederland og er dermed underlagt nederlandske tilsynsmyndigheter for personvern.