Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Inleiding

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (hierna "MMD") streeft ernaar uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid kunt u lezen welke persoonsgegevens MMD van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u de website van Evnia bezoekt.

MMD gebruikt de persoonsgegevens die u met ons deelt om te reageren op uw vragen, om zijn producten en diensten en uw ervaring verder te verbeteren. Dit privacybeleid is bedoeld om u een duidelijk overzicht te geven van hoe MMD de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt, wat uw rechten en mogelijkheden zijn om uw persoonsgegevens te beheren en hoe MMD uw privacy beschermt. Hierin staat ook welke persoonsgegevens MMD verzamelt wanneer u deze website bezoekt, hoe MMD uw persoonsgegevens gebruikt en met welke derden deze gegevens worden gedeeld. In dit privacybeleid kunt u ook lezen voor welke doeleinden uw persoonsgegevens door MMD of zijn gelieerde ondernemingen kunnen worden gebruikt.

Wijzigingen

MMD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. De meest recente versie staat altijd op deze pagina.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 19 oktober 2022.

Contactinformatie

Voor alle correspondentie betreffende privacygerelateerde zaken kunt u per e-mail contact opnemen met het Bureau Gegevensbescherming van MMD: privacy@tpv-tech.com.

MMD als verwerkingsverantwoordelijke

MMD is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website en bepaalt derhalve het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de bepalingen van dit privacybeleid van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als in het navolgende wordt verwezen naar MMD, worden ook zijn dochterondernemingen bedoeld. Deze dochterondernemingen van MMD zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruikmaakt van de diensten van die onderneming.

Inleiding en reikwijdte van dit privacybeleid

MMD gebruikt de persoonsgegevens die u met ons deelt om op uw vragen te reageren, zijn producten en diensten te verbeteren en u een optimale ervaring te bieden. Door middel van dit privacybeleid geeft MMD u inzicht in hoe het uw persoonsgegevens gebruikt en beschermt en biedt het u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens zelf te beheren. Er wordt inzicht gegeven in welke persoonsgegevens over u worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en met welke derden MMD uw persoonsgegevens deelt. MMD gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Verzamelde persoonsgegevens

Het begrip "persoonsgegevens", zoals gebruikt in dit privacybeleid, omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name door middel van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. MMD verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder de volgende (indien van toepassing).

Automatisch verzamelde informatie

MMD verzamelt persoonsgegevens als u gebruikmaakt van de website van MMD, bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw bezoek en surfgedrag. Als u de website van MMD bezoekt, worden gegevens van uw browser naar de servers van MMD gestuurd. MMD verzamelt hierdoor persoonsgegevens als:
  • uw IP-adres;
  • datum, tijdstip en duur van het bezoek;
  • de referral URL (de site waar de bezoeker vandaan kwam);
  • de bezochte pagina's op onze website;
 • informatie over het apparaat en de browser (zoals browsertype en -versie, besturingssysteem, enz.).
 • Cookies en soortgelijke technologieën: MMD en zijn partners passen technologieën toe om gegevens te verzamelen en op te slaan tijdens uw bezoek aan en gebruik van zijn websites, zoals het verzenden van een of meer cookies of andere soortgelijke technologieën naar uw apparaat. Op de MMD-cookiepagina vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën en hoe u deze kunt uitschakelen.
 • Locatiegegevens: als u een dienst op een mobiel apparaat gebruikt waarbij uw locatie is ingeschakeld, zullen we u vooraf toestemming vragen om uw huidige locatiegegevens te verzamelen en te verwerken, bijvoorbeeld via gps-signalen die door een mobiel apparaat worden verzonden. U kunt het verzenden van uw locatie meestal uitschakelen via de instellingen van uw apparaat. We informeren u altijd als we locatiegegevens gebruiken.

Informatiebronnen

De meeste persoonsgegevens die MMD over u verzamelt, zijn gegevens die u vrijwillig hebt verstrekt, bijvoorbeeld via onze websites zoals hierboven vermeld. Andere bronnen via welke uw persoonsgegevens kunnen worden verkregen:

 • andere delen van de TPV-groep; en
 • derden (zoals wervingsbureaus, kredietbeoordelingsbureaus, wetshandhavingsinstanties, regelgevende autoriteiten, enz.).

MMD verstrekt u op verzoek een kopie van de in dit kader verwerkte persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die MMD verzamelt, bijvoorbeeld wanneer u via de website van MMD naar een functie solliciteert, worden gebruikt voor identificatie en verificatie. MMD maakt een profiel voor u aan met de informatie die nodig is om uw sollicitatie te verwerken. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met persoonsgegevens die via andere interne en externe bronnen zijn verkregen. Deze persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1. Reageren op uw vragen, verbeteren van producten en klantendiensten: uw persoonsgegevens worden verwerkt om een profiel van u aan te maken met als doel te kunnen reageren op uw vragen, te begrijpen hoe u onze producten en diensten gebruikt, MMD in staat te stellen betere en relevantere producten en diensten te ontwikkelen en de website(s) te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om op uw vragen te reageren en betere producten en diensten aan te bieden.

2. Retargeting: de website van MMD kan gebruikmaken van technologieën voor retargeting, met als doel bezoekers, die reeds geïnteresseerd waren in de producten en/of diensten, advertenties op partnerwebsites te tonen. Voor zover retargeting plaatsvindt, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Advertenties: MMD werkt samen met externe partners, zoals SSP's en DSP's, die trackingtechnologieën gebruiken om namens MMD advertenties op internet te plaatsen. Deze partners verzamelen persoonlijke informatie over uw bezoeken aan de website van MMD en uw interactie met betrekking tot bijvoorbeeld advertenties. Zij zullen deze gegevens alleen verzamelen voor zover u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

4. Kwaliteit van de gegevens, profilering: als uw persoonsgegevens via verschillende bronnen zijn verkregen, worden deze gegevens in bepaalde gevallen samengevoegd om u een beter inzicht te geven in onze producten en diensten (gegevens die u rechtstreeks hebt verstrekt, kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met gegevens die automatisch zijn verzameld, zoals metadata, IP-adressen, browsergegevens, informatie die rechtmatig van derden is verkregen, en dergelijke). Dit kan worden gebruikt om u meer gepersonaliseerde marketingberichten te sturen of om effectievere marketingcampagnes op te zetten. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om ervoor te zorgen dat u de meest geschikte aanbiedingen van zijn producten ontvangt en om uw ervaring te personaliseren. U kunt het combineren van persoonsgegevens met informatie verkregen uit andere bronnen weigeren door contact op te nemen met MMD.

5. Analyses: uw persoonsgegevens worden gebruikt om analyses en onderzoeken uit te voeren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om klanten beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat de diensten voldoen aan de behoeften van zijn klanten. Het gaat hierbij om analyses waarbij gegevens (zoals persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens verkregen door het gebruik van de MMD-website) worden gecombineerd en opgeslagen:

 1. om meer te weten te komen over klanten en voorkeuren;
 2. om patronen en trends vast te stellen;
 3. om gegevens, inhoud en aanbiedingen te kunnen leveren die zijn afgestemd op de behoeften van de klant;
 4. voor algemene onderzoeks- en statistische doeleinden;
 5. om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 6. om de prestaties van producten en diensten te controleren en/of om het gebruik van de
 7. gebruikte technologie te verbeteren;
 8. om u online-advertenties te tonen.

6. Analyse van MMD zelf: door uw persoonsgegevens te anonimiseren en samen te voegen met andere persoonsgegevens van klanten kan MMD de verkoop, de toeleveringsketen en de financiën analyseren en bepalen hoe het presteert en kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om te meten hoe het presteert en om te bepalen waar er verbeteringen mogelijk zijn.

MMD zal u om toestemming vragen als het uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn vermeld. MMD zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken voordat deze toestemming is ontvangen.

Persoonsgegevens verstrekken?

MMD behandelt uw persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en deelt deze niet met andere dan de hieronder vermelde.

Bedrijfsonderdelen van MMD

Elk bedrijfsonderdeel van MMD waarmee u contact hebt, kan een beperkt deel van de door u verstrekte persoonsgegevens delen met andere bedrijfsonderdelen van MMD voor registratie- en verificatiedoeleinden. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om uw vragen te beantwoorden. Elk bedrijfsonderdeel kan informatie uit uw profiel delen met andere entiteiten van MMD als beide entiteiten verantwoordelijk zijn voor uw persoonsgegevens, of als de andere entiteiten optreden als onze gegevensverwerkers. Daarom heeft elk onderdeel van de TPV-groep toegang tot alle gegevens waarvoor het verantwoordelijk is, zodat het de wet kan naleven.

Elke onderafdeling van de TPV-groep kan uw persoonsgegevens anoniem en in een samengesteld formaat delen met andere bedrijfsonderdelen van MMD (zoals de moedermaatschappij van de groep en/of indien nodig andere onderafdelingen van MMD) voor trendanalyses. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van MMD om zijn prestaties te analyseren.

Dienstverleners

Persoonsgegevens die u verstrekt bij een sollicitatie naar een functie binnen MMD kunnen worden gedeeld met wervingsbureaus. Indien nodig worden uw persoonsgegevens ook gedeeld met derden die uw persoonsgegevens namens MMD verwerken, uitsluitend voor de doeleinden en op de legitieme gronden zoals hierboven beschreven. Dit kunnen derden zijn op het gebied van hosting, transport, betalings- en fraudebeheer, kredietbeoordeling en analysediensten. Met deze derden zijn strikte afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het exclusieve gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de instructies van MMD en de wet.

Juridische instanties of toezichthoudende autoriteiten

MMD zal persoonsgegevens vrijgeven als dit wettelijk of op basis van een rechterlijke beslissing vereist is, om uw belangen te beschermen, voor onderzoeken door wetshandhavingsinstanties of regelgevende autoriteiten, om het eigendom en de wettelijke rechten van MMD te beschermen en te verdedigen en om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de MMD-diensten te waarborgen.

Bewaartermijnen

MMD bewaart uw persoonsgegevens in het algemeen 12 maanden na uw laatste contact met MMD, tenzij een langere of kortere bewaartermijn wettelijk vereist is, dit noodzakelijk is in verband met juridische processen, of anderszins vereist is voor een bepaald doel onder de toepasselijke wetgeving.

Hieronder staan voorbeelden om aan te geven hoe lang MMD uw persoonsgegevens bewaart in verband met een specifiek doel:

 • De bij aankoop verkregen persoonsgegevens worden bewaard zoals vereist door de belastingwetgeving (bijv. 7 jaar in Nederland).
 • Als u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, zal MMD proberen uw persoonsgegevens binnen maximaal een maand na de datum van het verzoek te wissen.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot promoties worden niet langer dan een maand na afloop van de aanbieding bewaard.

Gegevensverwerking buiten de EU en de EER

Tenzij anders vermeld, worden uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Af en toe kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") worden verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming krachtens de Europese wetgeving biedt als het land waar u normaal gesproken uw producten en/of diensten gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een gegevensverwerker buiten de EER is gevestigd of gebruikmaakt van subverwerkers van buiten de EER, zoals leveranciers van cloud-oplossingen. MMD zal in dergelijke gevallen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het uitvoeren van beveiligingsbeoordelingen en het opstellen van verwerkersovereenkomsten met ontvangers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen nemen als MMD, zodat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Gegevens van kinderen

MMD verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als dit onbedoeld gebeurt, zullen stappen worden ondernomen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet vereist dat deze gegevens worden bewaard. Als bekend is dat een kind ouder is dan 16 jaar, maar volgens de wet als minderjarig wordt beschouwd, wordt toestemming van de ouder/voogd gevraagd voordat de persoonsgegevens van dat kind worden gebruikt.

Uw rechten

MMD voldoet volledig aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming, waarbij het transparantiebeginsel voorop staat. Daartoe heeft MMD middelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat u eventuele rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering

Als u producten of diensten gebruikt of een account hebt aangemaakt, kunt u uw persoonsgegevens via deze websites bekijken, indien deze functionaliteit bestaat. Als uw persoonsgegevens niet beschikbaar zijn via de betreffende website, kunt u kosteloos een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot deze informatie.

Na ontvangst van uw verzoek en gegevens ter verificatie van uw identiteit (zoals een kopie van uw paspoort), krijgt u een kopie van de persoonsgegevens die wij bewaren, de herkomst van de gegevens, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt en de ontvangers. U kunt ook aangeven dat bepaalde wijzigingen in persoonsgegevens, als u ze aanmerkt als onjuist of niet ter zake doend, moeten worden doorgevoerd. U kunt uw persoonsgegevens ook laten blokkeren, wissen of volledig laten verwijderen (recht op vergetelheid).

In sommige gevallen zullen wij u vragen om een "opt-in" of een bevestigende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u zelf een serviceverzoek indient via onze website of als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Als u niet wilt dat we u gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door het betreffende vakje op het registratieformulier of de antwoordkaart aan te vinken, of door "opt-out" te selecteren in de e-mails die u ontvangt. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, om het gebruik ervan te beperken of om te verzoeken dat uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat worden verstrekt of aan een derde worden overgedragen (recht op dataportabiliteit). Aan al deze aanvragen wordt door MMD voldaan binnen het kader van de wettelijke verplichtingen.

Wijzigingen van dit privacybeleid

MMD zal dit privacybeleid regelmatig bijwerken om het gemakkelijk vindbaar, foutloos en up-to-date te houden en om ervoor te zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over uw rechten en dat de wijze waarop MMD gegevens verwerkt in overeenstemming is en zal blijven met de wet. Als er belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via de websites, waarop een bijgewerkte versie van het privacybeleid wordt gepubliceerd.

MMD wil op een goede manier met u samenwerken en altijd een passende oplossing vinden voor klachten of zorgen over privacy. Als u van mening bent dat we u niet konden helpen met uw klacht of zorg, hebt u het recht een klacht in te dienen via de website van de toezichthoudende autoriteit. MMD is gevestigd in Nederland en als zodanig onderworpen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.