Latvia (Latvian)

Konfidencialitātes paziņojums

""MMD-MONITORS & amp; DISPLAYS NEDERLAND B.V. PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Ievads

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (turpmāk tekstā saukts “MMD”) mērķis ir aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti Jūs varat izlasīt, kādus personas datus MMD par jums vāc un kā tie tiek apstrādāti. Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, kad jūs apmeklējat Evnia tīmekļa vietni.

MMD izmanto personas datus, kurus jūs mums sniedzat, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, turpinātu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus un jūsu pieredzi. Šī Paziņojuma par konfidencialitāti mērķis ir sniegt jums skaidru pārskatu par to, kā MMD izmanto jūsu sniegtos personas datus, par jūsu tiesībām un iespējām pārvaldīt savus personas datus un kā MMD aizsargā jūsu konfidencialitāti. Tajā ir arī norādīts, kādus personas datus MMD apkopo, kad jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, kā arī to, kā MMD izmanto jūsu personas datus un ar kurām trešām personām šie dati tiek kopīgoti. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jūs varat arī uzzināt, kādiem nolūkiem MMD vai ar to saistītie uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus.

Grozījumi

MMD patur tiesības veikt izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, piemēram, saistībā ar izmaiņām tiesību aktos. Jaunākā versija vienmēr ir atrodama šajā lapā.

Šis Paziņojums par konfidencialitāti

ir atjaunināts 2022. gada 19. oktobrī.

"

Kontaktinformācija

Visos jautājumos, kas ir saistīti ar konfidencialitātes aizsardzību, sazinieties ar MMD Datu aizsardzības nodaļu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@tpv-tech.com.

"

MMD kā datu pārzinis

Attiecībā uz šo tīmekļa vietni MMD darbojas kā datu pārzinis, tādējādi nosakot personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus, un uz to attiecas šī Paziņojuma par konfidencialitāti noteikumi, ja vien nav īpaši norādīts citādi. Ja turpmāk tekstā ir atsauce uz MMD, tas nozīmē arī tā meitasuzņēmumus. Šie MMD meitasuzņēmumi ir atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi, ja jūs izmantojat šo uzņēmumu pakalpojumus.

Šī Paziņojuma par konfidencialitāti ievads un darbības joma

MMD izmanto personas datus, kurus jūs mums sniedzat, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, uzlabotu savus produktus un pakalpojumus un piedāvātu jums labāko pieredzi. Ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti MMD sniedz jums ieskatu par to, kā šis uzņēmums izmanto un aizsargā jūsu personas datus, un piedāvā jums iespēju pašiem pārvaldīt savus personas datus. Tiek sniegts ieskats par to, kādi personas dati par jums tiek vākti, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un ar kurām trešajām personām MMD dalās ar jūsu personas datiem. MMD izmanto jūsu personas datus turpmāk aprakstītajiem mērķiem.

"

Par jums apkopotie personas dati

Termins personas dati, kā tas tiek izmantots šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, attiecas uz visu informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu, jo īpaši izmantojot identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus elementus, kas ir raksturīgi šīs fiziskās personas fiziskai, fizioloģiskai, ģenētiskai, psiholoģiskai, ekonomiskai, kultūras vai sociālajai identitātei. MMD apkopo dažāda veida personas datus, tostarp šādus (ja piemērojams).

Automātiski apkopotā informācija

MMD apkopo personas datus arī izmantojot savu tīmekļa vietni, piemēram:

 • datus par jūsu apmeklējumu un sērfošanas paradumiem. Kad jūs apmeklējat MMD tīmekļa vietni, dati no jūsu pārlūkprogrammas tiek nosūtīti uz MMD serveriem. Tādējādi MMD vāc šādus personas datus: jūsu IP adresi; apmeklējuma datumu, laiku un ilgumu; nosūtīšanas URL (vietne, no kuras apmeklētājs ir ieradies);
  • apmeklētās lapas mūsu tīmekļa vietnē;
  • un informāciju par ierīci un pārlūkprogrammu (piemēram, pārlūkprogrammas veids un versija, operētājsistēma u. c.).
 • Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas: MMD un tā partneri izmanto tehnoloģijas, lai apkopotu un saglabātu datus, kad jūs apmeklējat un lietojat tā tīmekļa vietnes, piemēram, nosūtot vienu vai vairākas sīkdatnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas uz jūsu ierīci. MMD sīkfailu lapā jūs varat atrast vairāk informācijas par sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu un par to, kā tos atspējot.
 • Atrašanās vietas dati: Ja mobilajā ierīcē jūs izmantojat pakalpojumu, kurā ir iespējota atrašanās vietas noteikšana, mēs jums iepriekš paziņosim, lai saņemtu atļauju apkopot un apstrādāt jūsu pašreizējās atrašanās vietas datus, piemēram, izmantojot mobilās ierīces nosūtītos GPS signālus. Parasti jūs varat atspējot savas atrašanās vietas nosūtīšanu, izmantojot ierīces iestatījumus. Mēs vienmēr jūs informējam, kad izmantojam atrašanās vietas datus.

Informācijas avoti

Lielākā daļa personas datu, ko par jums vāc MMD, ir informācija, ko jūs sniedzat brīvprātīgi, piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, kā minēts iepriekš. Citi avoti, no kuriem var tikt iegūti jūsu personas dati:

 • citās TPV grupas daļās; un
 • trešās puses (piemēram, darbā iekārtošanas aģentūras, kredītreitingu aģentūras, tiesībaizsardzības / uzraudzības iestādes u. c.), kas var sniegt arī datus no publiski pieejamiem avotiem.
 • MMD pēc pieprasījuma sniegs jums šajā kontekstā apstrādāto personas datu kopiju.

Jūsu personas datu izmantošana

Personas dati, ko MMD apkopo, piemēram, kad jūs piesakāties amatam, izmantojot MMD tīmekļa vietni, tiek izmantoti identifikācijai un autentifikācijai. MMD izveido jūsu profilu ar informāciju, kas nepieciešama, lai apstrādātu jūsu pieteikumu. Tos var arī apvienot ar personas datiem, kas iegūti no citiem iekšējiem un ārējiem avotiem. Šos personas datus var izmantot šādiem mērķiem:

1. Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, uzlabotu produktus un pakalpojumus klientiem: jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai izveidotu jūsu profilu ar mērķi atbildēt uz jūsu pieprasījumiem, izprast, kā jūs izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus, ļaujot MMD izstrādāt labākus un atbilstošākus produktus un pakalpojumus un uzlabot tīmekļa vietni(-es). Šāda apstrāde ir nepieciešama MMD leģitīmajām interesēm, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, piedāvātu labākus produktus un pakalpojumus.

2. Atkārtotai mērķauditorijas atlasei: MMD tīmekļa vietne var izmantot tehnoloģijas atkārtotas mērķauditorijas atlasei, lai apmeklētājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi par produktiem un/vai pakalpojumiem, parādītu reklāmas partneru tīmekļa vietnēs. Ciktāl notiek atkārtota mērķauditorijas atlase, tā tiek veikta, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu.

3. Reklāmai: sadarbībā ar ārējiem partneriem, piemēram, SSP un DSP, kas izmanto izsekošanas metodes, lai MMD vārdā izvietotu reklāmu internetā. Šie partneri apkopo personisku informāciju par jūsu MMD tīmekļa vietnes apmeklējumiem un jūsu mijiedarbību saistībā, piemēram, ar reklāmām. Viņi vāc šos datus tikai tad, ja esat devis atļauju sīkdatņu ievietošanai mārketinga nolūkos.

4. Datu kvalitāti, profilēšanai: ja jūsu personas dati ir iegūti no dažādiem avotiem, šie dati noteiktos gadījumos tiks apvienoti, lai uzlabotu jūsu izpratni par produktiem un pakalpojumiem (piemēram, dati, kurus esat sniedzis tieši, var tikt apvienoti ar datiem, kas tiek apkopoti automātiski, piemēram, metadatiem, IP adresēm, pārlūkprogrammas datiem, informāciju, kas likumīgi iegūta no trešām personām, un tamlīdzīgi). To var izmantot, lai nosūtītu jums personalizētākus mārketinga ziņojumus vai izveidotu efektīvākas mārketinga kampaņas. Šāda apstrāde ir nepieciešama MMD likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu, ka jūs saņemat vispiemērotākos tās produktu piedāvājumus, un lai personalizētu jūsu pieredzi. Jūs varat atteikties no personas datu apvienošanas ar informāciju, kas iegūta no citiem avotiem, sazinoties ar MMD.

5. Analīzei: jūsu personas dati tiek izmantoti, lai veiktu analīzes un pētījumus. Šāda apstrāde ir nepieciešama MMD likumīgajām interesēm, lai labāk izprastu klientus un nodrošinātu, ka pakalpojumi atbilst tā klientu vajadzībām. Tas attiecas uz analīzēm, kurās dati (piemēram, personas dati un/vai sensitīvi dati, kas iegūti, izmantojot MMD tīmekļa vietni) tiek apvienoti un saglabāti, lai:

 1. uzzinātu vairāk par klientiem un viņu vēlmēm;
 2. identificētu modeļus un tendences;
 3. varētu sniegt datus, saturu un piedāvājumus, kas pielāgoti klientu vajadzībām;
 4. veiktu vispārēju izpēti un apkopotu statistiku;
 5. izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus;
 6. uzraudzītu produktu un pakalpojumu veiktspēju un/vai uzlabotu izmantoto tehnoloģiju izmantošanu;
 7. rādītu jums tiešsaistes reklāmas
.

6. Paša MMD analīze: anonimizējot jūsu personas datus un apvienojot tos ar citiem klientu personas datiem, analizējot pārdošanas, piegādes ķēdes un finanšu rādītājus, nosakot, kā darbojas MMD un kur var veikt uzlabojumus. Šāda personas datu apstrāde ir nepieciešama MMD leģitīmām interesēm, lai novērtētu, kā MMD darbojas, un noteiktu, kā uzlabot darbību.

Ja MMD vēlēsies izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav minēti šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, uzņēmums lūgs jums atļauju. MMD neizmantos jūsu personas datus citiem mērķiem, pirms šāda atļauja nav saņemta.

Personas datu sniegšana?

MMD rūpīgi un konfidenciāli izturas pret jūsu personas datiem un neizpauž tos citiem, izņemot turpmāk minētos.

MMD struktūrvienībām

Katra MMD struktūrvienība, ar kuru Jums ir kontakts, reģistrācijas un autentifikācijas nolūkos var dalīties ar ierobežotu daļu Jūsu sniegto personas datu ar citām MMD struktūrvienībām. Šāda apstrāde ir nepieciešama MMD leģitīmajām interesēm, lai varētu izpildīt līgumu ar jums vai atbildēt uz jūsu pieprasījumiem. Katra struktūrvienība var kopīgot jūsu profila informāciju ar citām MMD struktūrvienībām, ja abas struktūrvienības ir atbildīgas par jūsu personas datiem vai ja citas struktūrvienības darbojas kā mūsu apstrādātāji. Tāpēc katrai TPV grupas daļai ir piekļuve visiem datiem, par kuriem tā ir atbildīga, lai tā varētu ievērot likumu

.

Katra TPV grupas struktūrvienība var anonīmi un apkopotā formātā kopīgot jūsu personas datus ar citām MMD struktūrvienībām (piemēram, grupas mātesuzņēmumu un/vai, ja nepieciešams, citām MMD struktūrvienībām), lai veiktu tendenču analīzi, ja tas ir nepieciešams to leģitīmo interešu nolūkos, analizējot savu darbību.

Pakalpojumu sniedzējiem

Personas dati, kurus jūs sniedzat, piesakoties darbā MMD, var tikt kopīgoti ar darbā atlases aģentūrām. Nepieciešamības gadījumā jūsu personas dati tiks kopīgoti arī ar trešajām personām, kas apstrādā jūsu personas datus MMD vārdā tikai iepriekš aprakstītajiem mērķiem un uz iepriekš minētā likumīgā pamata. Tās var būt trešās personas mitināšanas, transporta, maksājumu un krāpšanas pārvaldības, kredītvērtējuma aģentūru un analīzes platformu jomā. Ar šīm trešajām personām ir noslēgtas stingras vienošanās par jūsu personas datu apstrādi, tostarp par jūsu personas datu ekskluzīvu izmantošanu saskaņā ar MMD norādījumiem un tiesību aktiem.

Jurisdikcijas vai uzraudzības iestādēm

MMD izpaudīs personas datus, ja to pieprasa likums vai pamatojoties uz tiesas nolēmumu, lai aizsargātu Jūsu intereses, tiesībaizsardzības vai uzraudzības iestāžu izmeklēšanas vajadzībām, lai aizsargātu un aizstāvētu MMD īpašumu un likumīgās tiesības, kā arī lai nodrošinātu MMD pakalpojumu lietotāju personisko drošību.

Glabāšanas termiņi

MMD parasti glabā jūsu personas datus 12 mēnešus no jūsu pēdējās kontakta ar mums, ja vien tiesību aktos nav noteikts ilgāks vai īsāks glabāšanas termiņš, ja vien tas nav nepieciešams saistībā ar tiesvedību vai citādi nav nepieciešams konkrētam mērķim saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Tālāk ir sniegti piemēri, kas norāda, cik ilgi MMD glabā jūsu personas datus saistībā ar konkrētu mērķi:

 • Pie pirkuma iegūto personas datu uzglabāšana tiek veikta atbilstoši nodokļu tiesību aktu prasībām (piemēram, 7 gadus Nīderlandē);<
 • Ja jūs pieprasāt dzēst savus personas datus, MMD centīsies dzēst jūsu personas datus ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma datuma;
 • Personas dati, kas attiecas uz akcijām, netiks glabāti ilgāk par vienu mēnesi pēc piedāvājuma beigām.

Datu apstrāde ārpus ES un EEZ

Ja vien nav norādīts citādi, jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā. Reizēm jūsu personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (‘EEZ’) valstī, kurā saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis kā valstī, kurā jūs parasti izmantojat produktus un/vai pakalpojumus. Tas var notikt, piemēram, ja apstrādātājs atrodas ārpus EEZ vai izmanto apakšapstrādātājus ārpus EEZ, piemēram, mākoņrisinājumu piegādātājus. Šādos gadījumos MMD veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati ir pienācīgi aizsargāti, piemēram, veiks drošības novērtējumus un sagatavos apstrādātāja līgumus ar saņēmējiem, lai nodrošinātu, ka tie veic tādus pašus vai līdzīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus kā MMD, lai jūsu dati būtu pienācīgi aizsargāti.

Bērnu dati

MMD kā datu pārzinis neapstrādā bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem, personas datus. Ja tas notiek netīšām, tiks veikti pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk šos datus dzēstu, ja vien tiesību aktos nav noteikts, ka šie dati ir jāsaglabā. Ja ir zināms, ka bērns ir vecāks par 16 gadiem, bet saskaņā ar likumu tiek uzskatīts par nepilngadīgu, pirms šī bērna personas datu izmantošanas tiks pieprasīta atļauja no vecāka/aizbildņa.

Jūsu tiesības

MMD pilnībā ievēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos pienākumus, par galveno uzskatot pārredzamības principu. Šim nolūkam MMD ir ieviesis līdzekļus, lai nodrošinātu, ka jūs varat izmantot jebkuras tiesības saistībā ar savu personas datu apstrādi.

Pārbaudes, labošanas, dzēšanas tiesības

Ja jūs izmantojat produktus vai pakalpojumus vai esat izveidojis kontu, jūs varat apskatīt savus personas datus, izmantojot šīs vietnes, ja pastāv šāda funkcionalitāte. Ja jūsu personas dati nav pieejami attiecīgajā tīmekļa vietnē, varat iesniegt bezmaksas pieteikumu, lai iegūtu piekļuvi šai informācijai.

Pēc jūsu pieprasījuma un jūsu identitāti apliecinošas informācijas (piemēram, pases kopijas) saņemšanas jums tiks sniegta mūsu rīcībā esošo personas datu kopija, datu izcelsme, mērķi, kādiem personas dati tiek izmantoti, un saņēmēji. Jūs varat arī norādīt, ka ir jāveic noteiktas izmaiņas personas datos, ja jūs tos kvalificējat kā nepareizus vai nebūtiskus. Jūs varat arī bloķēt, dzēst vai pilnībā iznīcināt savus personas datus (tiesības būt aizmirstam).

Dažos gadījumos mēs lūgsim jums "piekrist" vai arī sniegt apstiprinošu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei. Piemēram, ja jūs pats iesniedzat pakalpojuma pieprasījumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, vai ja esat pierakstījies uz mūsu informatīvajiem biļeteniem. Ja nevēlaties, lai mēs jums sūtītu personalizētus piedāvājumus vai informāciju, jūs varat mums par to paziņot, atzīmējot attiecīgo rūtiņu reģistrācijas veidlapā vai atbildes kartē, vai arī atlasot "atteikties" saņemtajos e-pasta ziņojumos. Jūs varat arī rakstveidā sazināties ar mums, lai iebilstu pret konkrētu jūsu personas datu izmantošanu, ierobežotu to izmantošanu vai pieprasītu, lai jūsu personas dati tiktu sniegti lietojamā elektroniskā formātā vai nosūtīti trešajai personai (tiesības uz datu pārnesamību). Visus šos pieteikumus MMD izpilda juridisko pienākumu ietvaros.

Izmaiņas šajā paziņojumā

MMD regulāri atjauninās šo Paziņojumu par konfidencialitāti, lai tas būtu viegli atrodams, bez kļūdām un atjaunināts un lai nodrošinātu, ka ir pieejama pietiekama informācija par jūsu tiesībām un ka MMD ‘datu apstrādes veids(-i) ir īstenots(-i) saskaņā ar tiesību aktiem un tie tiek ievēroti arī turpmāk. Ja šajā Paziņojumā par konfidencialitāti tiks veiktas būtiskas izmaiņas, jūs par to tiksiet informēts, izmantojot tīmekļa vietnes, kurās publicēta atjauninātā Paziņojuma par konfidencialitāti versija.

MMD vēlas ar jums veiksmīgi sadarboties un vienmēr rast piemērotu risinājumu sūdzību par konfidencialitāti vai bažu gadījumā. Ja jūs uzskatāt, ka mēs nevarējām jums palīdzēt sūdzību vai bažu gadījumā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē. MMD atrodas Nīderlandē, un tāpēc ir pakļauts Nīderlandes privātuma uzraudzības iestādei.