Παιχνιδιάρικη

Αυτός ο ιστότοπος (ο ""Ιστότοπος"") σας παρέχεται από την MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands (""MMD"").

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται επίσης να ισχύουν για ορισμένα περιεχόμενα, δεδομένα, υλικό ή πληροφορίες (το ""Περιεχόμενο"") που περιέχονται στον Ιστότοπο ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτού. Αυτοί οι ειδικοί όροι μπορεί να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και στο βαθμό που προβλέπεται ρητά, να αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

1.Αποδοχή των όρων χρήσης

Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται σε αυτούς ή οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο.

2. Τροποποίηση των όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από την MMD ανά πάσα στιγμή. Οι εν λόγω τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τίθενται σε ισχύ με την ανάρτηση. Με τη συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης του Ιστότοπου μετά την εν λόγω ανάρτηση, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Άλλοι ιστότοποι της MMD ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης που ισχύουν για τους εν λόγω ιστότοπους.

Η MMD διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να προβεί σε αλλαγές ή ενημερώσεις σε σχέση με τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η MMD διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του με άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

"

3. Δήλωση απορρήτου

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε σχέση με αυτόν χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της MMD και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα [σύνδεσμος προς τη Δήλωση Απορρήτου].

4. Αποποίηση ευθύνης

ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ""ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ"" ΚΑΙ ""ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"". Η MMD ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΌΧΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΣΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΡΗΤΆ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ρητές ή σιωπηρές, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, Ή ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ. Ούτε η MMD ούτε οι θυγατρικές, οι συγγενείς, οι συνεργάτες, οι δικαιοπάροχοι, οι κάτοχοι άδειας χρήσης εμπορικού σήματος και οι προμηθευτές της εγγυώνται ή κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ότι (i) ο Ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (ii) ο Ιστότοπος θα είναι αδιάλειπτος, έγκαιρος, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή (iii) τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών σε αυτόν τον Ιστότοπο) θα είναι σωστά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα ανταποκρίνονται με άλλο τρόπο στις απαιτήσεις σας.

Η MMD και οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της, οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι δικαιοδόχοι εμπορικών σημάτων και οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για διακοπές ή παραλείψεις στις υπηρεσίες διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας και δεν εγγυώνται ότι ο Ιστότοπος ή οι υπηρεσίες που καθιστούν τον παρόντα Ιστότοπο διαθέσιμο ή οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από την MMD είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Κάθε υλικό που μεταφορτώνεται ή αποκτάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω της χρήσης αυτού του Ιστότοπου γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

5. Περιορισμός της ευθύνης

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MMD Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ή ΑΛΛΗ ζημία που προκύπτει από, προκύπτει από ή σε σχέση με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MMD ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΟΙ ΖΗΜΊΕΣ ΑΥΤΈΣ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΑΠΆΤΗΣ Ή ΔΌΛΙΑΣ ΠΑΡΑΠΛΆΝΗΣΗΣ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ MMD.

Εάν ζείτε σε χώρα ή κράτος που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εξαιρέσεις ή περιορισμούς ευθύνης ή οποιαδήποτε από τις αποποιήσεις εγγυήσεων στην Ενότητα 4 ανωτέρω, οι εν λόγω εξαιρέσεις ή περιορισμοί δεν θα ισχύουν για εσάς, αλλά μόνο στο βαθμό που δεν επιτρέπονται οι εν λόγω εξαιρέσεις ή περιορισμοί. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί θα περιορίζονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου που παρέχεται από την MMD, τις θυγατρικές της, τις θυγατρικές της, τους δικαιοπάροχους, τους αδειούχους εμπορικών σημάτων και/ή άλλους συνεργάτες, όπως ενδεικτικά η Koninklijke Philips N.V., το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση του Ιστότοπου, η συλλογή των δεδομένων στον Ιστότοπο και η σειρά, η αλληλουχία και η διάταξη του παρόντος Ιστότοπου, ανήκουν όλα στην MMD και/ή στους δικαιοδόχους εμπορικών σημάτων, άλλους συνεργάτες ή δικαιοπάροχους. Όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Όλοι οι συνεργάτες και οι μεταπωλητές με τους οποίους η MMD έχει συνάψει συμφωνία για τη διανομή ή την πώληση οθονών έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το Περιεχόμενο στα κανάλια και τους ιστοτόπους τους σύμφωνα με τους όρους σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου στη συμφωνία με την MMD.

Η χρήση και η κατοχύρωση του ονόματος MMD ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία μας. Δεν επιτρέπεται η καταχώριση ούτε η χρήση εταιρικής επωνυμίας, καταστατικής επωνυμίας, εμπορικής επωνυμίας, ονόματος τομέα ή άλλης ονομασίας, ένδειξης ή περιγραφής, της οποίας αποτελεί μέρος η επωνυμία MMD ή οποιαδήποτε ονομασία παρόμοια με αυτήν ή οποιαδήποτε ονομασία που αποτελείται από μέρος της επωνυμίας MMD, ούτε θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο καταχωρισμένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να κλείσουμε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποτυχία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου.

"

8. Προϊόντα της MMD

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της MMD, τα οποία ενδέχεται να μην είναι (άμεσα) διαθέσιμα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σύνδεσμο της MMD για περισσότερες πληροφορίες.

9. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, τότε η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα αντικατασταθεί από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στην πρόθεση της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εφαρμοστούν.

10. Καμία παραίτηση

Καμία παράλειψη εκ μέρους της MMD να επιβάλει οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα της MMD βάσει των παρόντων Όρων χρήσης, είτε για παρελθούσες είτε για μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου. Μόνο μια συγκεκριμένη, γραπτή παραίτηση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της MMD θα έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ.

11. Επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών. Συμφωνείτε με τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Άμστερνταμ, Ολλανδία, για οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών σχετικά με την ύπαρξη ή την εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, αξίωση ή αιτία αγωγής αποκλειστικά στα δικαστήρια του Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος, 2022