Δήλωση απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Εισαγωγή

Η MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (εφεξής “MMD”) στοχεύει στην προστασία του απορρήτου σας. Στην παρούσα δήλωση απορρήτου μπορείτε να διαβάσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η MMD από εσάς και πώς γίνεται η επεξεργασία τους. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Evnia.

Η MMD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να βελτιώσει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία σας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας παράσχει μια σαφή επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η MMD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητές σας για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο η MMD προστατεύει το απόρρητό σας. Αναφέρει επίσης ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η MMD όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και πώς χρησιμοποιεί η MMD τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιους τρίτους μοιράζονται αυτά τα δεδομένα. Στην παρούσα δήλωση απορρήτου μπορείτε επίσης να μάθετε για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από την MMD ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Τροποποιήσεις

Η MMD διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, για παράδειγμα λόγω νομοθετικών αλλαγών. Η πιο πρόσφατη έκδοση βρίσκεται πάντα σε αυτή τη σελίδα.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2022.

"

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για κάθε αλληλογραφία σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων του MMD μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@tpv-tech.com.

Η MMD ως υπεύθυνος επεξεργασίας

Όσον αφορά τον παρόντα δικτυακό τόπο, η MMD ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και, ως εκ τούτου, καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά. Εάν στα ακόλουθα γίνεται αναφορά στην MMD, αυτό σημαίνει επίσης τις θυγατρικές της. Αυτές οι θυγατρικές της MMD είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εν λόγω εταιρείας.

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η MMD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να σας προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία. Μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου η MMD σας παρέχει εικόνα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρέχεται εικόνα για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και με ποιους τρίτους η MMD μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η MMD χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για εσάς

Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα δήλωση απορρήτου καλύπτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, ιδίως μέσω ενός αναγνωριστικού στοιχείου, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Η MMD συλλέγει διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων (κατά περίπτωση).

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Η MMD συλλέγει επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης του ιστοτόπου της, για παράδειγμα:

 • δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας και τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της MMD, αποστέλλονται δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στους διακομιστές της MMD. Έτσι, η MMD συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όπως:τη διεύθυνση IP σας,την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης,τη διεύθυνση URL παραπομπής (τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ο επισκέπτης),
  • τις σελίδες που επισκεφθήκατε στον ιστότοπό μας;
  • και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης (όπως ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα κ.λπ.).
 • Cookies και παρόμοιες τεχνικές: Η MMD και οι συνεργάτες της εφαρμόζουν τεχνικές για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση των ιστότοπων της, όπως η αποστολή ενός ή περισσότερων cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνικών στη συσκευή σας. Στη σελίδα της MMD για τα cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνικών και πώς μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε.
 • Δεδομένα τοποθεσίας:
 • Δεδομένα τοποθεσίας:
 • Δεδομένα τοποθεσίας: Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία σε μια κινητή συσκευή όπου είναι ενεργοποιημένη η τοποθεσία σας, θα σας δώσουμε μια προηγούμενη ειδοποίηση για την άδεια να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα της τρέχουσας τοποθεσίας σας, για παράδειγμα μέσω σημάτων GPS που αποστέλλονται από μια κινητή συσκευή. Μπορείτε συνήθως να απενεργοποιήσετε την αποστολή της θέσης σας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας. Σας ενημερώνουμε πάντα όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα θέσης.

Πηγές πληροφοριών

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η MMD για εσάς είναι πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς, για παράδειγμα μέσω των ιστότοπων μας, όπως αναφέρονται παραπάνω. Άλλες πηγές μέσω των οποίων ενδέχεται να ληφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • άλλα τμήματα του ομίλου TPV- και
 • τρίτα μέρη (όπως γραφεία προσλήψεων, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, φορείς επιβολής του νόμου/ρυθμιστικοί φορείς κ.λπ.), τα οποία μπορούν επίσης να παρέχουν δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πηγής.
 • ΗMMD θα σας παρέχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν αιτήματος.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η MMD, για παράδειγμα όταν κάνετε αίτηση για μια θέση χρησιμοποιώντας μέσω του ιστότοπου της MMD, χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση. Η MMD δημιουργεί για εσάς ένα προφίλ με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας. Αυτά μπορούν επίσης να συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Ανταπόκριση στα ερωτήματά σας, βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους πελάτες: Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία ενός προφίλ σας με σκοπό να μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επιτρέποντας στην MMD να αναπτύξει καλύτερα και πιο συναφή προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει τον ιστότοπο (τους ιστότοπους). Η επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον της MMD να ανταποκρίνεται στα ερωτήματά σας, να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

2. Επαναστόχευση: Ο ιστότοπος της MMD μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές επαναστόχευσης, με σκοπό να εμφανίζει στους επισκέπτες, οι οποίοι ήδη ενδιαφέρθηκαν για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες, διαφημίσεις σε ιστότοπους συνεργατών. Όσον αφορά την επαναστόχευση, αυτή πραγματοποιείται βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας.

3. Διαφημίσεις: συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως SSPs και DSPs που χρησιμοποιούν τεχνικές εντοπισμού για την τοποθέτηση διαφημίσεων για λογαριασμό της MMD στο διαδίκτυο. Οι εν λόγω συνεργάτες συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο της MMD και την αλληλεπίδρασή σας σε σχέση, για παράδειγμα, με τις διαφημίσεις. Συλλέγουν αυτά τα δεδομένα μόνο εφόσον έχετε δώσει την άδειά σας για την τοποθέτηση cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

4. Ποιότητα δεδομένων, κατάρτιση προφίλ: Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές, τα δεδομένα αυτά θα συγχωνευθούν σε ορισμένες περιπτώσεις για να βελτιωθεί η κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας (για παράδειγμα, δεδομένα που έχετε παράσχει απευθείας, μπορούν να συνδυαστούν με δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, όπως μεταδεδομένα, διευθύνσεις IP, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες που λαμβάνονται νόμιμα από τρίτους και τα παρόμοια). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πιο εξατομικευμένων μηνυμάτων μάρκετινγκ ή για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών εκστρατειών μάρκετινγκ. Η επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον της MMD να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε τις καταλληλότερες προσφορές των προϊόντων της και να εξατομικεύσει την εμπειρία σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το συνδυασμό των προσωπικών δεδομένων με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές επικοινωνώντας με την MMD.

5. Αναλύσεις: Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια αναλύσεων και ερευνών. Η επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον της MMD να κατανοήσει καλύτερα τους πελάτες και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της. Πρόκειται για αναλύσεις, κατά τις οποίες δεδομένα (όπως προσωπικά δεδομένα ή/και ευαίσθητα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του ιστότοπου της MMD) συνδυάζονται και αποθηκεύονται για:

 1. να μάθουμε περισσότερα για τους πελάτες και τις προτιμήσεις τους;
 2. να εντοπίσουμε μοτίβα και τάσεις;
 3. να είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεδομένα, περιεχόμενο και προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών;
 4. για γενικούς ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς;
 5. για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών;
 6. για την παρακολούθηση της απόδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών ή/και για τη βελτίωση της χρήσης της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας;
 7. για να σας προβάλλουμε διαδικτυακές διαφημίσεις

6. Ανάλυση της ίδιας της MMD: με την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων και τη συγχώνευση με άλλα προσωπικά δεδομένα πελατών, την ανάλυση των πωλήσεων, της αλυσίδας εφοδιασμού και των οικονομικών, τον προσδιορισμό των επιδόσεων της MMD και των σημείων όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον της MMD για να μετρήσει πώς αποδίδει και να καθορίσει πώς μπορεί να βελτιωθεί.

Η MMD θα σας ζητήσει την άδειά σας εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Η MMD δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πριν λάβει την εν λόγω άδεια.

Παροχή προσωπικών δεδομένων;

Η MMD χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προσεκτικά και εμπιστευτικά και δεν τα μοιράζεται με άλλους εκτός από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω.

Επιχειρησιακές μονάδες της MMD

Κάθε επιχειρηματική μονάδα της MMD με την οποία έχετε έρθει σε επαφή μπορεί να μοιραστεί ένα περιορισμένο μέρος των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε με άλλες επιχειρησιακές μονάδες της MMD για σκοπούς εγγραφής και πιστοποίησης ταυτότητας. Η επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον της MMD να είναι σε θέση να εκτελέσει μια σύμβαση μαζί σας ή να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Κάθε επιχειρηματική μονάδα μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες από το προφίλ σας με άλλες οντότητες της MMD, εάν και οι δύο οντότητες είναι υπεύθυνες για τα προσωπικά σας δεδομένα ή εάν οι άλλες οντότητες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία μας. Ως εκ τούτου, κάθε τμήμα του ομίλου TPV έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα για τα οποία είναι υπεύθυνο, ώστε να μπορεί να συμμορφώνεται με το νόμο.

Κάθε υποδιαίρεση του ομίλου TPV μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ανώνυμα και σε συγκεντρωτική μορφή με άλλες επιχειρηματικές μονάδες της MMD (όπως η μητρική εταιρεία του ομίλου ή/και, εάν είναι απαραίτητο, άλλες υποδιαιρέσεις της MMD) για αναλύσεις τάσεων, είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντός τους για την ανάλυση των επιδόσεών τους.

Με παρόχους υπηρεσιών

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχετε κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας εντός της MMD, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες πρόσληψης προσωπικού. Εάν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν επίσης σε τρίτους που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της MMD αποκλειστικά για τους σκοπούς και για τους νόμιμους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω. Αυτά μπορεί να είναι τρίτα μέρη στους τομείς της φιλοξενίας, της μεταφοράς, των πληρωμών και της διαχείρισης απάτης, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και πλατφόρμες ανάλυσης. Με τους εν λόγω τρίτους έχουν συναφθεί αυστηρές συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της MMD και το νόμο.

Δικαστικά όργανα ή εποπτεύουσες αρχές

Η MMD θα δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν απαιτείται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, για την προστασία των συμφερόντων σας, για έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις ρυθμιστικές αρχές, για την προστασία και υπεράσπιση της περιουσίας και των νομικών δικαιωμάτων της MMD και για την προσωπική ασφάλεια των χρηστών των υπηρεσιών της MMD.

Περίοδοι διατήρησης

Η MMD θα διατηρήσει γενικά τα προσωπικά σας δεδομένα 12 μήνες από την τελευταία επαφή σας μαζί μας, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος αποθήκευσης από το νόμο, αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή απαιτείται άλλως για συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα που δείχνουν πόσο καιρό η MMD αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με έναν συγκεκριμένο σκοπό:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται κατά την αγορά διατηρούνται όπως απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία (π.χ. 7 χρόνια στις Κάτω Χώρες)
 • .
 • Εάν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, η MMD θα προσπαθήσει να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα εντός ενός μηνός το πολύ από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος;
 • Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν προσφορές δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο από ένα μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς.
"

Επεξεργασία δεδομένων εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιστασιακά, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να γίνεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (‘ΕΟΧ’) σε χώρα που δεν προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε συνήθως τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ένας εκτελών την επεξεργασία βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ ή χρησιμοποιεί υποεπεξεργαστές από χώρες εκτός του ΕΟΧ, όπως οι προμηθευτές λύσεων cloud. Η MMD θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε τέτοιες περιπτώσεις για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς, όπως η διενέργεια αξιολογήσεων ασφαλείας και η κατάρτιση συμφωνιών με τους παραλήπτες επεξεργαστές για να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν τα ίδια ή συγκρίσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με την MMD, ώστε τα δεδομένα σας να προστατεύονται επαρκώς.

Παιδικά δεδομένα

Η MMD δεν επεξεργάζεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών. Εάν αυτό συμβεί ακούσια, θα ληφθούν μέτρα για τη διαγραφή αυτών των δεδομένων το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί τη διατήρηση αυτών των δεδομένων. Εάν είναι γνωστό ότι ένα παιδί είναι μεγαλύτερο των 16 ετών, αλλά σύμφωνα με το νόμο θεωρείται ανήλικο, θα ζητείται η άδεια του γονέα/κηδεμόνα πριν από τη χρήση των προσωπικών στοιχείων του εν λόγω παιδιού.

Τα δικαιώματά σας

ΗMMD συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, με πρωταρχική την αρχή της διαφάνειας. Για το σκοπό αυτό, η MMD έχει εφαρμόσει μέσα που διασφαλίζουν ότι μπορείτε να ασκήσετε τυχόν δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα επιθεώρησης, διόρθωσης, διαγραφής

Εάν χρησιμοποιείτε προϊόντα ή υπηρεσίες ή έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω αυτών των ιστότοπων, εφόσον υπάρχει η σχετική λειτουργικότητα. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα από τον σχετικό ιστότοπο, μπορείτε να υποβάλετε δωρεάν αίτηση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Μετά την παραλαβή του αιτήματός σας και των στοιχείων για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας (όπως αντίγραφο του διαβατηρίου σας), θα σας παρασχεθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε, η προέλευση των δεδομένων, οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και οι παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να υποδείξετε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τα χαρακτηρίζετε εσφαλμένα ή άσχετα. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε, να διαγράψετε ή να διαγράψετε εντελώς τα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα στη λήθη).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ζητήσουμε να "επιλέξετε" ή να συναινέσετε θετικά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν υποβάλετε από μόνοι σας ένα αίτημα παροχής υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας ή εάν έχετε εγγραφεί στα ενημερωτικά μας δελτία. Εάν δεν επιθυμείτε να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές ή πληροφορίες, μπορείτε να μας ενημερώσετε τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής ή στην κάρτα απάντησης ή επιλέγοντας "opt- out" στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε γραπτώς μαζί μας για να αντιταχθείτε σε μια συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε τη χρήση τους ή να ζητήσετε να σας παρασχεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε εύχρηστη ηλεκτρονική μορφή ή να τα μεταφέρετε σε τρίτους (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων). Όλες αυτές οι αιτήσεις ικανοποιούνται από την MMD στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Η MMD θα επικαιροποιεί τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, προκειμένου να την διατηρεί εύκολα ευανάγνωστη, χωρίς σφάλματα και ενημερωμένη και να διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και ότι ο τρόπος (οι τρόποι) επεξεργασίας της MMD ‘έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με το νόμο και εξακολουθούν να συμμορφώνονται με αυτόν. Εάν γίνουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα ενημερώνεστε μέσω των δικτυακών τόπων στους οποίους δημοσιεύεται επικαιροποιημένη έκδοση της Δήλωσης Απορρήτου.

ΗMMD επιθυμεί να συνεργάζεται μαζί σας με καλό τρόπο και να βρίσκει πάντα την κατάλληλη λύση για παράπονα ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εάν είστε της γνώμης ότι δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε με το παράπονο ή την ανησυχία σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία μέσω του ιστότοπου της εποπτεύουσας αρχής σας. Η MMD εδρεύει στις Κάτω Χώρες και ως εκ τούτου υπόκειται στην Ολλανδική Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.