Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston (jäljempänä sivusto) tarjoaa käyttöösi MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä MMD).

Tämän sivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Tiettyihin tämän sivuston sisältöihin, tietoihin tai materiaaleihin tai sivuston kautta tarjottaviin sisältöihin, tietoihin tai materiaaleihin (jäljempänä sisältö) voidaan soveltaa myös erityisehtoja. Tällaiset erityisehdot saattavat täydentää näitä käyttöehtoja, tai joissain tapauksissa, joissa niin nimenomaisesti kyseisissä ehdoissa määrätään, ne saattavat myös syrjäyttää nämä käyttöehdot.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttämällä tätä sivustoa osoitat hyväksyväsi, että nämä käyttöehdot ja kaikki niiden sisältämät tai niissä mainitut ehdot ja muut tällä sivustolla esitetyt ehdot ovat sinua oikeudellisesti sitovia. Jos ET hyväksy kaikkia näitä ehtoja, ÄLÄ käytä tätä sivustoa.

2. Käyttöehtojen muokkaaminen

MMD voi muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muokatut käyttöehdot astuvat voimaan niiden julkaisuhetkellä. Jatkamalla sivuston käyttöä muutoksia koskevan ilmoituksen jälkeen sinun katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Suosittelemme, että tarkistat kaikki sovellettavat käyttöehdot säännöllisesti. Muilla MMD:n sivustoilla saattaa olla omat, kysesillä sivustoilla sovellettavat käyttöehtonsa.

MMD pidättää itsellään oikeuden poistaa sivuston tai sivuston sisällön, oikeuden tehdä niihin muutoksia ja oikeuden tehdä niihin päivityksiä milloin tahansa asiasta erikseen ilmoittamatta. MMD pidättää itsellään oikeuden rajoittaa kenen tahansa henkilön sivuston tai minkä tahansa sen osan käyttöä, estää sen käytön tai peruuttaa henkilöltä sen käyttöoikeudet milloin tahansa asiasta erikseen ilmoittamatta mistä tahansa syystä ja täysin oman harkintansa mukaan.

3. Tietosuojaseloste

Sivustolla kerättyjä ja sivustolla tai sen kautta annettuja henkilökohtaisia tietoja käytetään ainoastaan MMD:n tietosuojaselosteen mukaisesti ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan tietosuojaselosteen seuraavaa julkaisuversiota (linkki tietosuojaselosteeseen).

4. Vastuuvapauslausekkeet

KAIKKI SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TEKSTIT, KUVAT, GRAFIIKKA, LINKIT JA MUU MATERIAALI) TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. MMD JA SEN TYTÄRYHTIÖT, SISARYHTIÖT, KUMPPANIT, LISENSSINANTAJAT, BRÄNDIN LISENSSINSAAJAT TAI TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA NIMENOMAISESTI KAIKKI SIVUSTOON, SISÄLTÖÖN JA KÄYTTÄJIEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT NIMENOMAISET TAI OLETETUT VAKUUTUKSET TAI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN VAKUUTUKSET TAI TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT NIIDEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA JA KÄYTTÖÄ. MMD ja sen tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, kumppanit, lisenssinantajat, brändin lisenssinsaajat ja toimittajat eivät millään tavalla takaa tai väitä, että (i) sivusto täyttää vaatimuksesi, että (ii) sivustolla ei esiinny käyttökatkoja tai että sivusto on suojattu ja virheetön ja toimii ajallaan tai että (iii) sivuston käytön avulla hankitut tulokset (mukaan lukien kaikki tämän sivuston sisältö, tiedot ja materiaalit) ovat oikeita, kattavia, tarkkoja, luotettavia tai muulla tavoin vaatimuksiesi mukaisia.

MMD sen tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, kumppanit, lisenssinantajat, brändin lisenssinsaajat ja toimittajat eivät ole millään tavalla vastuuvelvollisia Internetin, verkkopalveluiden tai ylläpitopalveluiden palveluiden käyttökatkoista tai laiminlyönneistä eivätkä ne takaa, että sivusto tai palvelut, joiden avulla tämä sivusto tarjotaan käytettäväksi, tai MMD:n lähettämä sähköinen viestintä eivät missään tapauksessa sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia.

Kun lataat materiaalia tai hankit sitä muulla tavalla tämän sivuston kautta, teet sen täysin oman harkintasi varassa ja täysin omalla vastuullasi. Olet itse täysin vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tietokonejärjestelmällesi tai laitteillesi sekä kaikista mahdollisista tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat minkä tahansa tällaisen materiaalin lataamisesta.

5. Vastuurajoitus

MMD TAI SEN TYTÄRYHTIÖT, SISARYHTIÖT, KUMPPANIT, LISENSSINANTAJAT, BRÄNDIN LISENSSINSAAJAT TAI TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT SEURAUSTA TÄMÄN SIVUSTON, SISÄLLÖN TAI KÄYTTÄJIEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN, VAIKKA MMD OLISI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, PAITSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ NÄMÄ VAHINGOT OVAT SEURAUSTA MMD:N PETOKSESTA TAI VILPILLISESTÄ VIRHEELLISEN TIEDON ANTAMISESTA.

Jos asuinmaasi tai -alueesi lainsäädäntö ei salli mitään edellä mainittuja rajoitusehtoja tai vastuunrajoituksia tai mitään edellä kohdassa 4 mainittuja takuunrajauksia, nämä rajaukset tai rajoitukset eivät koske sinua, mutta ainoastaan siinä määrin kuin tällaiset rajoitusehdot tai vastuunrajoitukset eivät ole sallittuja. Tässä tapauksessa kyseisiä rajoitusehtoja tai vastuunrajoituksia sovelletaan sovellettavan lainsäädännön enimmäismäärän mukaisesti.

6. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

MMD:n ja sen tytäryhtiöiden, sisaryhtiöiden, lisenssinantajien, brändin lisenssinsaajien ja/tai muiden kumppanien, kuten mutta ei ainoastaan Koninklijke Philips N.V:n, toimittaman sisällön ja sivuston, sen käyttöön ja julkaisemiseen tarvittavan ohjelmiston, sivuston tietojen kokoelman, sekä sivuston järjestyksen, sekvenssin ja asettelun tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet ovat MMD:n ja/tai sen brändin lisenssinsaajien, muiden kumppaneiden tai lisenssinantajien omaisuutta. Kaikki sisältöä koskevat oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Kaikilla kumppaneilla ja jälleenmyyjillä, joiden kanssa MMD on tehnyt näyttöjen jakelua ja myyntiä koskevan sopimuksen, on lupa käyttää sisältöä omilla kanavillaan ja verkkosivustoillaan sisällön käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti.

Yrityksellämme on yksinomainen oikeus nimen MMD käyttöön ja rekisteröintiin. Et voi rekisteröidä tai käyttää yrityksen nimeä, laillista nimeä, kauppanimeä, verkkotunnusta tai mitään muuta nimeä, ilmaisua tai kuvausta, johon sisältyy nimi MMD tai mikä tahansa sitä muistuttava nimi tai mikään nimi, joka muodostuu nimen MMD osasta, eikä se myöskään saa sisältää mitään muuta MMD-Monitors & Displays Nederland B.V:n omistamaa rekisteröityä tavaramerkkiä.

7. Sivuston sulkeminen

Pidätämme yksinomaisen oikeuden sulkea sivusto tai mikä tahansa sen osa mistä tahansa syystä milloin tahansa asiasta erikseen ilmoittamatta tai lupaa kysymättä. Meillä ei ole mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta siitä, että lopetamme minkä tahansa sisällön tallentamisen tai poistamme sen.

8. MMD-tuotteet

Sivustolla saatetaan viitata joihinkin MMD:n tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät välttämättä ole (valmiina) saatavilla kaikissa maissa. Mikään tällainen viittaus ei vakuuta tai takaa, että mikään tällainen tuote tai palvelu olisi saatavilla tiettynä ajankohtana missään tietyssä maassa. Ota yhteyttä MMD:n paikalliseen liiketoimintayksikköön lisätietoja varten.

9. Ositettavuus

Jos jokin näiden käyttöehtojen yksittäinen ehto katsotaan kelvottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto korvataan kelvollisella ja täytäntöönpanokelvollisella ehdolla, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen ehdon tarkoitusta vaikuttamatta muiden ehtojen voimassaoloon tai kelvollisuuteen.

10. Luovuttamattomat oikeudet

Vaikka MMD ei valvoisi näiden käyttöehtojen tai jonkin niiden sisältämän yksittäisen ehdon noudattamista tai vaatisi sitä, tämä ei tarkoita sitä, että MMD luopuisi mistään näiden käyttöehtojen mukaisista oikeuksistaan, olipa kyseessä sitten kenen tahansa henkilön tuleva tai aiempi toiminta. Vain MMD:n valtuutetun edustajan nimenomaisella kirjallisella oikeuksien luovutuksella on minkäänlaista laillista vaikutusta.

11. Riitojen ratkaisu

Näitä käyttöehtoja noudatetaan ja tulkitaan Alankomaiden lain mukaan. Sitoudut siihen, että kaikki riidat, vaateet ja kanteet, jotka liittyvät näihin käyttöehtoihin tai sivuston käyttöösi tai aiheutuvat niistä, kuuluvat yksinomaan Alankomaiden Amsterdamissa sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan, mukaan lukien kaikki riidat näiden käyttöehtojen olemassaolosta tai voimassaolosta, sillä edellytyksellä, että suostut osoittamaan kaikki riidat, vaateet ja toimenpiteet yksinomaan Alankomaiden Amsterdamissa sijaitseville tuomioistuimille.

Päivitetty viimeksi: Lokakuu 2022