Tietosuojaperiaatteet

MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V:N TIETOSUOJASELOSTE

Johdanto

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (jäljempänä MMD) haluaa suojata yksityisyytesi. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja MMD kerää sinusta ja miten näitä tietoja käsitellään. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita käsitellään, kun vierailet MMD:n verkkosivustolla.

MMD käyttää antamiasi henkilötietoja tiedusteluihisi vastaamiseen, tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen ja tarjotakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tämä tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi hallita henkilötietojasi ja siitä, miten MMD käyttää antamiasi henkilötietoja ja suojaa yksityisyyttäsi. Siinä annetaan myös tietoa siitä, mitä henkilötietoja MMD kerää, kun vierailet verkkosivustolla, miten MMD käyttää henkilötietojasi ja mille kolmansille osapuolille tiedot jaetaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää myös sen, mihin tarkoituksiin MMD tai sen osakkuusyritykset voivat käyttää henkilötietojasi.

Muutokset

MMD pidättää oikeuden tähän tietosuojaselosteeseen tehtäviin muutoksiin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Uusin versio on aina luettavissa tällä sivulla.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 19. lokakuuta 2022.

Yhteystiedot

Jos sinulla yksityisyyden suojaa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä MMD:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteessa privacy@tpv-tech.com.

MMD rekisterinpitäjänä

Tämän verkkosivuston osalta MMD toimii rekisterinpitäjänä, joka määrittää henkilötietojen käsittelytarkoituksen ja -tavan, ja tämän tietosuojaselosteen ehdot ovat voimassa, mikäli jossakin niiden kohdassa ei ole nimenomaisesti mainittu toisin. Jäljempänä MMD:llä tarkoitetaan myös sen tytäryhtiöitä. Nämä MMD:n tytäryhtiöt ovat vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, jos käytät kyseisten yhtiöiden palveluja.

Tämän tietosuojaselosteen esittely ja tarkoitus

MMD käyttää antamiasi henkilötietoja tiedusteluihisi vastaamiseen, tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen ja tarjotakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tässä tietosuojaselosteessa MMD antaa sinulle yleiskäsityksen siitä, miten MMD käyttää henkilötietojasi ja suojelee yksityisyyttäsi, ja tarjoaa sen lisäksi sinulle mahdollisuuden henkilötietojesi hallitsemiseen. Siinä annetaan tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinulta kerätään vieraillessasi verkkosivustoillamme, ja siitä, mille kolmansille osapuolille MMD jakaa henkilötietojasi. MMD käyttää henkilötietojasi jäljempänä kuvattuihin tarkoituksiin.

Sinusta kerätyt henkilötiedot

Tässä tietosuojaselosteessa käytetty käsite ”henkilötiedot” tarkoittaa kaikkia tunnistetun tai tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön tietoja, erityisesti sellaisia tietoja, jotka yksilöidään tunnisteen (esim. nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, verkkotunniste tai yksi tai useampi elementti, joka kuuluu luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psykologisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen identiteetin ominaisuuksiin) avulla. MMD kerää erilaisia henkilötietoja, mukaan lukien seuraavat (soveltuvin osin).

Automaattisesti kerättävät tiedot

MMD kerää henkilötietoja myös verkkosivustonsa kautta muun muassa seuraavasti:

 • käyntiä ja selauskäyttäytymistä koskevat tiedot. Kun vierailet MMD:n verkkosivustolla, tietoja selaimestasi lähetetään MMD:n palvelimiin. MMD kerää näin ollen muun muassa seuraavia henkilötietoja:
  • IP-osoitteesi;
  • käynnin päivämäärä, kellonaika ja kesto;
  • viittaavan sivun URL-osoite (osoite, josta kävijä tuli verkkosivustolle);
  • verkkosivustollamme avatut sivut ja
 • tiedot laitteesta ja selaimesta (esim. selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, jne.).
 • Evästeet ja vastaavat tekniset ratkaisut: MMD ja sen kumppanit käyttävät tiedonkeruu- ja -tallennustekniikoita vieraillessasi niiden verkkosivustoilla ja käyttäessäsi niiden verkkosivustoja, kuten lähettämällä yhden tai useamman evästeen tai muuta vastaavaa tekniikkaa laitteeseesi. MMD:n evästesivulta saat lisätietoa evästeiden ja muiden vastaavien teknisten ratkaisujen käytöstä sekä niiden käytöstä poistamisesta.
 • Sijaintitiedot: Jos käytät palvelua mobiililaitteessa, jossa paikannus on sallittu, pyydämme sinulta etukäteen lupaa nykyisten sijaintitietojesi keräämiseen ja käsittelemiseen esimerkiksi mobiililaitteen lähettämien GPS-signaalien avulla. Sijaintitietojen lähetys voidaan yleensä estää laitteen asetuksissa. Ilmoitamme aina sijaintitietojen käytöstä.

Tietolähteet

Suurin osa MMD:n keräämistä henkilötiedoistasi on esimerkiksi verkkosivustojen kautta edellä mainitulla tavalla vapaaehtoisesti antamiasi tietoja. Muita tietolähteitä, joiden kautta henkilötietojasi voidaan kerätä, ovat:

 • TPV-ryhmän muut osat ja
 • kolmannet osapuolet (esim. henkilöstöpalveluyritykset, luottoluokituslaitokset, lainvalvontaviranomaiset, sääntelyelimet jne.), jotka voivat antaa myös julkisesti saatavilla olevia lähdetietoja.

MMD toimittaa sinulle pyynnöstä kopion tässä yhteydessä käsitellyistä henkilötiedoista.

Henkilötietojesi käyttö

Kun esimerkiksi haet työpaikkaa MMD:n verkkosivuston välityksellä, MMD:n keräämiä henkilötietoja käytetään tunnistamiseen ja todentamiseen. MMD luo sinulle profiilin hakemuksesi käsittelyyn vaadituilla tiedoilla. Ne voidaan myös yhdistää muista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatuihin henkilötietoihin. Näitä henkilötietoja voidaan käyttää seuraavasti:

1. Tiedusteluihin vastaaminen, tuotteiden ja asiakaspalvelun parantaminen: henkilötietojasi käsitellään profiilisi luomista varten, jotta ymmärtäisimme, miten käytät tuotteitamme ja palveluitamme, jotta MMD voisi kehittää parempia ja merkityksellisempiä tuotteita ja palveluita sekä parantaa verkkosivustoa (verkkosivustoja). Kyseinen käsittelytapa on MMD:n oikeutetun edun kannalta tarpeen tiedusteluihin vastaamiseksi sekä parempien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi.

2. Uudelleenkohdistus: MMD:n verkkosivusto voi käyttää uudelleenkohdistustekniikoita tavoitteenaan näyttää kumppanien sivustoilla mainoksia kävijöille, jotka ovat jo olleet kiinnostuneita tuotteista ja/tai palveluista. Uudelleenkohdistus tapahtuu nimenomaisella suostumuksellasi.

3. Mainokset: yhteistyö sellaisten ulkoisten kumppanien, kuten tallennuspalveluntarjoajien ja tietokantapalveluntarjoajien kanssa, jotka käyttävät seurantatekniikoita MMD:n puolesta tapahtuvaa verkkomainontaa varten. Kyseiset kumppanit keräävät henkilötietoja käynnistäsi MMD:n verkkosivustolla ja vuorovaikutuksestasi esimerkiksi mainoksiin. Ne keräävät kyseisiä tietoja ainoastaan silloin, kun olet antanut luvan markkinointievästeiden käyttöön.

4. Tietojen laatu, profilointi: jos henkilötietosi on saatu eri lähteistä, joissakin tapauksissa ne yhdistetään, jotta voisit ymmärtää paremmin hankkimiasi tuotteita ja palveluita (esimerkiksi suoraan antamasi tiedot voidaan yhdistää automaattisesti kerättyihin tietoihin, kuten metatiedot, IP-osoitteet, selaustiedot, laillisesti kolmansilta osapuolilta saadut tiedot jne.). Niitä voidaan käyttää henkilökohtaisempien markkinointiviestien lähettämiseen tai tehokkaampien markkinointikampanjoiden luomiseen. Tämä käsittelytapa on tarpeen MMD:n oikeutetun edun kannalta, jotta saisit parhaiten sopivia tuotetarjouksia ja käyttökokemuksesi olisi mahdollisimman yksilöllinen. Voit kieltää henkilötietojen yhdistämisen muista lähteistä saatuihin tietoihin ottamalla yhteyttä MMD:hen.

5. Analyysit: henkilötietojasi käytetään analyyseihin ja tutkimuksiin. Tämä käsittelytapa on tarpeen MMD:n oikeutetun edun kannalta asiakkaiden ymmärtämiseksi paremmin ja palvelujen mukauttamiseksi asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä koskee analyysejä, joissa tietoja (esim. MMD:n verkkosivuston kautta saatuja henkilötietoja ja/tai arkaluonteisia tietoja) yhdistetään ja tallennetaan seuraavista syistä:

 1. asiakkaita ja heidän valintojaan koskevien lisätietojen saaminen;
 2. toistuvuuksien ja suuntauksien tunnistaminen;
 3. asiakkaiden tarpeisiin mukautettujen tietojen, sisältöjen ja tarjouksien toimittaminen;
 4. yleiset tutkimus- ja tilastotieteelliset tarkoitukset;
 5. uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen;
 6. tuotteiden ja palvelujen toimivuuden tarkkaileminen ja/tai käytetyn tekniikan käytön parantaminen ja
 7. verkkomainoksien näyttäminen

6. MMD:n itsensä tekemä analyysi: henkilötietojen anonymisointi ja niiden yhdistäminen muihin asiakkaiden henkilötietoihin, myyntitietojen, toimitusketjujen ja taloudellisten tietojen analysointi, MMD:n suorituskyvyn ja parannusmahdollisuuksien määrittäminen. Tämä henkilötietojen käsittelytapa on tarpeen MMD:n oikeutetun edun kannalta sen suorituskyvyn mittaamiseksi ja parannusmahdollisuuksien määrittämiseksi.

MMD pyytää sinulta lupaa, jos henkilötietojasi halutaan käyttää muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. MMD ei käytä henkilötietojasi muihin tarkoituksiin ennen kuin siihen on saatu lupa.

Luovutetaanko henkilötietoja?

MMD käsittelee henkilötietojasi huolellisesti ja luottamuksellisesti, se ei jaa niitä muille kuin jäljempänä mainituille tahoille.

MMD:n liiketoimintayksiköt

MMD:n liiketoimintayksiköt, joihin olet ollut yhteydessä, voivat jakaa rajoitetun määrän rekisteröinnin yhteydessä antamistasi henkilötiedoista MMD:n muille yksiköille rekisteröintiä ja todennusta varten. Tällainen tietojen käsittely on tarpeen MMD:n oikeutetun edun kannalta kanssasi laaditun sopimuksen toteuttamiseksi. Kukin liiketoimintayksikkö voi jakaa tietoja profiilistasi MMD:n muille tahoille, jos molemmat osapuolet ovat vastuussa henkilötiedoistasi tai jos muut tahot toimivat käsittelijöinämme. Lainsäädännön täyttämiseksi kaikki TPV-ryhmän yksiköt voivat täten käyttää kaikkia niitä tietoja, joista he ovat vastuussa.

TPV-ryhmän yksiköt voivat jakaa henkilötietojasi ja nimettömiä sekä yhteen koottuja tietoja muille MMD:n liikeyksiköille (esim. konsernin emoyhtiö ja/tai tarvittaessa MMD:n muut yksiköt) suuntauksien analysointiin, mikä on tarpeen niiden oikeutetun edun kannalta suorituskyvyn analysoimiseksi.

Palveluntarjoajille

MMD voi jakaa henkilöstöpalveluyrityksille henkilötietojasi, jotka annat hakiessasi työpaikkaa MMD:n organisaatiosta. Tarvittaessa henkilötietosi jaetaan myös kolmansille osapuolille, jotka käyttävät henkilötietojasi MMD:n puolesta yksinomaan yllä kuvattuihin tarkoituksiin ja mainituista oikeutetuista syistä. Kyseiset kolmannet osapuolet voivat tarjota ylläpito-, kuljetus-, maksu- ja petostenhallintapalveluja tai harjoittaa luottoluokituslaitoksiin ja analyysialustoihin liittyvää toimintaa. Kyseisten kolmansien osapuolien kanssa on solmittu yksityiskohtaiset sopimukset henkilötietojesi käyttöä koskien, mukaan lukien henkilötietojesi yksinomainen käyttö MMD:n ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Oikeusviranomaiset ja valvontaviranomaiset

MMD luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sitä vaatiessa tai tuomioistuimen päätöksellä, etujesi suojelemiseksi, lainvalvontaviranomaisten tai sääntelyelimien tutkimuksiin, MMD:n omaisuuden ja oikeuksien puolustamiseen ja MMD:n palveluiden käyttäjien henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseen.

Säilytysajat

MMD säilyttää henkilötietosi 12 kuukauden ajan viimeisestä yhteydenotostasi, ellei lainsäädäntö edellytä sitä pitempää tai lyhyempää säilytysaikaa. Tämä on tarpeen oikeudellisten prosessien vuoksi tai muutoin tiettyyn tarkoitukseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Alla on esimerkkejä siitä, kuinka pitkään MMD säilyttää henkilötietojasi tiettyyn tarkoitukseen:

 • Ostotapahtuman yhteydessä saadut henkilötiedot säilytetään verolainsäädännön edellyttämän aikajakson ajan (esim. 7 vuotta Alankomaissa);
 • Jos pyydät henkilötietojesi poistamista, MMD pyrkii poistamaan henkilötietosi enintään yhden kuukauden kuluessa pyyntöpäivästä;
 • Tarjouksiin liittyviä henkilötietoja säilytetään korkeintaan yhden kuukauden ajan tarjouksen päättymisestä.

Tietojenkäsittely EU- ja ETA-maiden ulkopuolella

Ellei muuta mainita, henkilötietosi tallennetaan ja käsitellään Euroopan unionin alueella. Henkilötietojasi voidaan satunnaisesti käsitellä Euroopan talousalueen (jäljempänä ETA) ulkopuolella maassa, joka ei välttämättä tarjoa samanlaista eurooppalaisen lainsäädännön mukaista suojaa kuin siinä maassa, jossa normaalisti käytät tuotteitasi ja/tai palveluita. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun käsittelijä sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella tai käyttää ETA-alueen ulkopuolella olevia alikäsittelijöitä, kuten pilviratkaisujen toimittajia. MMD ryhtyy näissä tapauksissa tarvittaviin toimiin varmistaakseen henkilötietojesi asianmukaisen suojan, esimerkiksi suorittamalla turvallisuusarviointeja ja laatimalla käsittelijäsopimuksia, joissa asianmukaisen suojan varmistamiseksi vastaanottajilta edellytetään samoja tai verrattavissa olevia teknisiä ja organisatorisia menettelyitä kuin MMD käyttää.

Lasten tiedot

Rekisterinpitäjänä MMD ei käsittele alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Jos näin tapahtuu tahattomasti, toimenpiteisiin ryhdytään kyseisten tietojen poistamiseksi mahdollisimman pian, ellei lainsäädäntö edellytä niiden säilyttämistä. Jos lapsen tunnettu ikä on yli 16 vuotta, mutta lainsäädännön mukaisesti häntä pidetään alaikäisenä, lapsen vanhemmalta/huoltajalta pyydetään lupa ennen lapsen henkilötietojen käyttämistä.

Oikeutesi

MMD täyttää täysin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pitää tärkeimpänä avoimuusperiaatetta. MMD on ryhtynyt tätä varten toimiin varmistaakseen, että voit käyttää oikeuksiasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Oikeus tietojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Jos käytät tuotteita tai palveluita tai olet luonut tilin, voit tarkistaa henkilötietosi kyseisten verkkosivustojen kautta, jos tällainen toiminto on olemassa. Jos henkilötietojasi ei ole saatavilla vastaavalla verkkosivustolla, voit pyytää pääsyn näihin tietoihin veloituksessa.

Kun olemme saaneet pyyntösi ja tietosi henkilöllisyytesi varmistamiseen (esimerkiksi passin kopio), saat kopion tallennetuista henkilötiedoistasi, tietojen alkuperästä sekä henkilötietojesi käyttötarkoituksesta ja vastaanottajista. Voit myös pyytää muutoksia henkilötietoihisi, jos tiedot ovat virheellisiä tai merkityksettömiä. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi käytön estämistä, poistamista tai täydellistä poistamista (oikeus tulla unohdetuksi).

Joissakin tapauksissa pyydämme sinua antamaan nimenomaisen myönteisen suostumuksesi (opt in) henkilötietojesi käsittelyyn. Jos esimerkiksi lähetät palvelupyynnön itse verkkosivustomme kautta tai kun tilaat uutiskirjeemme. Jos et halua saada meiltä henkilökohtaisia tarjouksia tai tietoja, voit ilmoittaa asiasta meille merkitsemällä asiaankuuluvan valintaruudun rekisteröitymislomakkeessa tai vastauskortissa tai kieltäytymällä vastaanottamasta meiltä sähköpostiviestejä. Voit ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti kieltääksesi henkilötietojesi tietyn käyttötarkoituksen, rajoittaaksesi niiden käyttöä tai pyytääksesi henkilötietojasi käytettävässä sähköisessä muodossa tai niiden siirtämistä kolmansille osapuolille (oikeus tietojen siirtämiseen). MMD täyttää kaikki nämä pyynnöt oikeudellisten velvoitteiden puitteissa.

Tämän käytännön muutokset

MMD päivittää tätä verkossa olevaa tietosuojaselostetta säännöllisesti, jotta se olisi helposti löydettävissä, virheetön ja päivitetty, riittävien tietojen takaamiseksi oikeuksistasi ja varmistaakseen, että MMD:n käsittelytavat on toteutettu lainsäädännön mukaisesti ja ovat edelleen sen mukaisia. Jos tähän tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, siitä ilmoitetaan niillä verkkosivustoilla, joissa tietosuojaselosteen päivitetty versio julkaistaan.

MMD haluaa tehdä yhteistyötä kanssasi ja löytää aina ratkaisun valitustapauksissa ja huolehtiessasi yksityisyydestä. Jos emme ole mielestäsi auttaneet sinua valitustapauksessa tai huolehtiessasi yksityisyydestä, sinulla on oikeus valituksen tekemiseen vastaavan valvontaviranomaisen verkkosivuston kautta. MMD on sijoittautunut Alankomaihin ja näin ollen se kuuluu Alankomaiden tietosuojaviranomaisen valvonnan alaisuuteen.