Prohl.o ochr.osob.údajů

VYHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V. <

Úvod

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (dále jen “MMD”) si klade za cíl chránit vaše soukromí. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete přečíst, jaké osobní údaje od vás společnost MMD shromažďuje a jak je zpracovává. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které jsou zpracovávány při návštěvě webových stránek Evnia.

MMD používá osobní údaje, které nám sdělíte, aby mohla reagovat na vaše dotazy, dále zlepšovat naše produkty a služby a vaše zkušenosti. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám jasný přehled o tom, jak společnost MMD používá vámi poskytnuté osobní údaje, o vašich právech a možnostech správy vašich osobních údajů a o tom, jak společnost MMD chrání vaše soukromí. Uvádí také, jaké osobní údaje společnost MMD shromažďuje, když navštívíte tyto webové stránky, a jak společnost MMD vaše osobní údaje používá a s jakými třetími stranami jsou tyto údaje sdíleny. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se také dozvíte, k jakým účelům může společnost MMD nebo její přidružené společnosti vaše osobní údaje používat.

Změny a doplňky

MMD si vyhrazuje právo provést změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, například v důsledku legislativních změn. Nejnovější verzi najdete vždy na této stránce.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno 19. října 2022.

Kontaktní informace

V případě veškeré korespondence týkající se záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů se obracejte na Úřad pro ochranu osobních údajů společnosti MMD e-mailem na adrese privacy@tpv-tech.com.

MMD jako správce

V souvislosti s těmito webovými stránkami vystupuje společnost MMD jako správce údajů, a určuje tedy účel a prostředky zpracování osobních údajů, a platí ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud se v následujícím textu odkazuje na společnost MMD, rozumí se tím také její dceřiné společnosti. Tyto dceřiné společnosti společnosti MMD jsou odpovědné za zpracování vašich osobních údajů, pokud využíváte služeb této společnosti.

"" ""

Úvod a rozsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MMD používá osobní údaje, které nám sdělíte, aby mohla reagovat na vaše dotazy, zlepšovat své produkty a služby a nabízet vám optimální služby. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vám společnost MMD poskytuje přehled o tom, jak používá a chrání vaše osobní údaje, a nabízí vám možnost spravovat vaše osobní údaje sama. Poskytujeme vám náhled do toho, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, a s jakými třetími stranami společnost MMD vaše osobní údaje sdílí. Společnost MMD používá vaše osobní údaje k účelům popsaným níže.

Osobní údaje, které o vás shromažďuje

Termín “osobní údaje” použitý v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více prvků, které jsou charakteristické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Společnost MMD shromažďuje různé typy osobních údajů, včetně následujících (pokud je to relevantní).

Automaticky shromažďované údaje

MMD shromažďuje osobní údaje také prostřednictvím svých webových stránek, například:

 • údaje o vaší návštěvě a chování při surfování. Když navštívíte webové stránky společnosti MMD, údaje se z vašeho prohlížeče odešlou na servery společnosti MMD. Společnost MMD tak shromažďuje osobní údaje, jako jsou:vaše IP adresa;ate, čas a doba trvání návštěvy; URL odkazu (stránka, ze které návštěvník přišel);
  • navštívené stránky na našem webu;
  • a informace o zařízení a prohlížeči (například typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
 • Cookies a podobné techniky: Společnost MMD a její partneři používají techniky ke shromažďování a ukládání údajů během vaší návštěvy a používání jejích webových stránek, jako je odeslání jednoho nebo více souborů cookie nebo jiných podobných technik do vašeho zařízení. Na stránce o souborech cookie společnosti MMD najdete další informace o používání souborů cookie a jiných podobných technik a o tom, jak je zakázat.
 • Údaje o poloze: Pokud používáte službu na mobilním zařízení, kde je povolena vaše poloha, předem vás požádáme o povolení shromažďovat a zpracovávat údaje o vaší aktuální poloze, například prostřednictvím signálů GPS vysílaných mobilním zařízením. Odesílání údajů o vaší poloze můžete obvykle zakázat prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. O použití údajů o poloze vás vždy informujeme.
"" ""

Zdroje informací

Většina osobních údajů, které o vás společnost MMD shromažďuje, jsou informace, které jste poskytli dobrovolně, například prostřednictvím našich webových stránek uvedených výše. Další zdroje, prostřednictvím kterých mohou být vaše osobní údaje získány:

 • jiné součásti skupiny TPV a
 • třetí strany (například náborové agentury, ratingové agentury, orgány činné v trestním řízení / regulační orgány atd.), které mohou rovněž poskytnout veřejně dostupné zdrojové údaje.
 • MMD vám na požádání poskytne kopii osobních údajů zpracovávaných v této souvislosti.
.

Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které společnost MMD shromažďuje, například když se ucházíte o pracovní pozici prostřednictvím webových stránek společnosti MMD, slouží k identifikaci a autentizaci. Společnost MMD pro vás vytvoří profil s informacemi potřebnými pro zpracování vaší žádosti. Tyto údaje mohou být také kombinovány s osobními údaji získanými z jiných interních a externích zdrojů. Tyto osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

1. Reakce na vaše dotazy, zlepšování produktů a zákaznických služeb: vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vytvoření vašeho profilu s cílem být schopen reagovat na vaše dotazy, pochopit, jak používáte naše produkty a služby, což společnosti MMD umožňuje vyvíjet lepší a relevantnější produkty a služby a zlepšovat webové stránky (stránky). Takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem společnosti MMD reagovat na vaše dotazy, nabízet lepší produkty a služby.

2. Retargeting: webové stránky společnosti MMD mohou používat techniky pro retargeting s cílem zobrazovat návštěvníkům, kteří se již zajímali o produkty a/nebo služby, reklamy na partnerských webových stránkách. Pokud dochází k retargetingu, děje se tak na základě vašeho výslovného souhlasu.

3. Reklama: spolupracuje s externími partnery, jako jsou SSP a DSP, kteří využívají techniky sledování k umístění reklamy jménem společnosti MMD na internetu. Tito partneři shromažďují osobní údaje o vašich návštěvách webových stránek společnosti MMD a o vaší interakci například v souvislosti s reklamou. Tyto údaje shromažďují pouze v rozsahu, v jakém jste udělili souhlas s umístěním souborů cookie pro marketingové účely.

4. Kvalita údajů, profilování: pokud byly vaše osobní údaje získány z různých zdrojů, budou tyto údaje v určitých případech sloučeny, aby se zlepšilo porozumění vašim produktům a službám (například údaje, které jste poskytli přímo, mohou být sloučeny s údaji, které jsou shromažďovány automaticky, jako jsou metadata, IP adresy, údaje o prohlížeči, informace získané zákonným způsobem od třetích stran a podobně). To lze využít k zasílání personalizovanějších marketingových zpráv nebo k vytváření efektivnějších marketingových kampaní. Takové zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu společnosti MMD, aby vám zajistila zasílání nejvhodnějších nabídek svých produktů a personalizaci vašich zkušeností. Kombinování osobních údajů s informacemi získanými z jiných zdrojů můžete odmítnout tak, že kontaktujete společnost MMD.

5. Analýzy: Vaše osobní údaje jsou používány k provádění analýz a šetření. Takové zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu společnosti MMD, aby lépe porozuměla zákazníkům a zajistila, že služby budou odpovídat potřebám zákazníků. Jedná se o analýzy, při nichž jsou údaje (jako jsou osobní údaje a/nebo citlivé údaje získané prostřednictvím webových stránek společnosti MMD) kombinovány a ukládány za účelem:

 1. zjistit více informací o zákaznících a jejich preferencích;
 2. identifikovat vzory a trendy;
 3. aby bylo možné poskytovat data, obsah a nabídky přizpůsobené potřebám zákazníků;
 4. pro obecné výzkumné a statistické účely;
 5. .
 6. vyvíjet nové produkty a služby;
 7. .
 8. pro sledování výkonnosti produktů a služeb a/nebo pro zlepšení využívání používaných technologií;
 9. pro zobrazení online reklamy
.

6. Analýza samotné společnosti MMD: anonymizací vašich osobních údajů a sloučením s dalšími osobními údaji zákazníků, analýzou prodeje, dodavatelského řetězce a financí, určením toho, jak společnost MMD funguje a kde je možné provést zlepšení. Zpracování osobních údajů tímto způsobem je nezbytné pro oprávněný zájem společnosti MMD, aby bylo možné změřit, jak funguje, a určit, jak ji zlepšit.

MD vás požádá o souhlas, pokud bude chtít vaše osobní údaje použít pro jiné účely, než jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost MMD nebude vaše osobní údaje používat k jiným účelům dříve, než takové svolení obdrží.

Poskytnutí osobních údajů?

MMD nakládá s vašimi osobními údaji pečlivě a důvěrně a neposkytuje je jiným subjektům než těm, které jsou uvedeny níže.

Podnikové jednotky společnosti MMD

Každá obchodní jednotka MMD, s níž jste v kontaktu, může sdílet omezenou část vámi poskytnutých osobních údajů s jinými obchodními jednotkami MMD pro účely registrace a ověřování. Takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem společnosti MMD, aby s vámi mohla uzavřít smlouvu nebo odpovědět na vaše dotazy. Každá obchodní jednotka může sdílet informace z vašeho profilu s dalšími subjekty společnosti MMD, pokud jsou oba subjekty odpovědné za vaše osobní údaje nebo pokud tyto subjekty vystupují jako naši zpracovatelé. Každá část skupiny TPV má tedy přístup ke všem údajům, za které je odpovědná, aby mohla dodržovat zákony.

Každá organizační složka skupiny TPV může vaše osobní údaje anonymně a v sestaveném formátu sdílet s dalšími organizačními složkami MMD (např. s mateřskou společností skupiny a/nebo v případě potřeby s dalšími organizačními složkami MMD) za účelem analýz trendů, je to nezbytné pro účely jejich oprávněného zájmu na analýze jejich výkonnosti.

S poskytovateli služeb

Osobní údaje, které poskytnete při podání žádosti o zaměstnání v rámci společnosti MMD, mohou být sdíleny s personálními agenturami. V případě potřeby budou vaše osobní údaje sdíleny také s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje jménem společnosti MMD výhradně pro účely a na základě oprávněných důvodů popsaných výše. Může se jednat o třetí strany v oblasti hostingu, dopravy, plateb a správy podvodů, ratingové agentury a analytické platformy. S těmito třetími stranami byly uzavřeny přísné dohody o zpracování vašich osobních údajů, včetně výhradního použití vašich osobních údajů v souladu s pokyny společnosti MMD a zákonem.

Soudní orgány nebo orgány dohledu

MMD zveřejní osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo na základě rozhodnutí soudu, pro ochranu vašich zájmů, pro šetření orgánů činných v trestním řízení nebo dozorových orgánů, pro ochranu a obranu majetku a zákonných práv MMD a pro zajištění osobní bezpečnosti uživatelů služeb MMD.

Doby uchovávání

MMD obecně uchovává vaše osobní údaje 12 měsíců od vašeho posledního kontaktu s námi, pokud zákon nevyžaduje delší nebo kratší dobu uchovávání, není to nezbytné v souvislosti s právními procesy nebo to není jinak vyžadováno pro konkrétní účel podle platných právních předpisů.

Níže jsou uvedeny příklady, které naznačují, jak dlouho společnost MMD uchovává vaše osobní údaje v souvislosti s konkrétním účelem:

 • Osobní údaje získané při nákupu jsou uchovávány tak, jak vyžadují daňové zákony (např. 7 let v Nizozemsku);
 • Pokud požádáte o vymazání svých osobních údajů, společnost MMD se pokusí vaše osobní údaje vymazat nejpozději do jednoho měsíce od data žádosti;
 • Osobní údaje týkající se propagačních akcí nebudou uchovávány déle než jeden měsíc po skončení nabídky.

Zpracování údajů mimo EU a EHP

Není-li uvedeno jinak, vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány v rámci Evropské unie. Příležitostně mohou být vaše osobní údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (‘EHP’) v zemi, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany podle evropského práva jako země, ve které obvykle používáte produkty a/nebo služby. K tomu může dojít například tehdy, pokud se zpracovatel nachází mimo EHP nebo využívá dílčí zpracovatele mimo EHP, jako jsou dodavatelé cloudových řešení. Společnost MMD v takových případech přijme nezbytná opatření, aby zajistila odpovídající ochranu vašich osobních údajů, například provede posouzení bezpečnosti a vypracuje s příjemci smlouvy se zpracovateli, aby zajistila, že přijmou stejná nebo srovnatelná technická a organizační opatření jako společnost MMD, aby byly vaše údaje odpovídajícím způsobem chráněny.

Údaje o dětech

MMD jako správce údajů nezpracovává žádné osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud k tomu dojde neúmyslně, budou podniknuty kroky k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů, pokud zákon nevyžaduje, aby tyto údaje byly uchovávány. Pokud je známo, že dítě je starší 16 let, ale podle zákona je považováno za nezletilé, bude před použitím osobních údajů tohoto dítěte vyžádán souhlas rodiče/opatrovníka.

Vaše práva

MMD plně dodržuje povinnosti stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž prvořadá je zásada transparentnosti. Za tímto účelem společnost MMD zavedla prostředky, které zajišťují, abyste mohli uplatnit veškerá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Právo na kontrolu, opravu, odstranění

Pokud využíváte produkty nebo služby nebo jste si vytvořili účet, můžete si prostřednictvím těchto webových stránek prohlédnout své osobní údaje, pokud tato funkce existuje. Pokud vaše osobní údaje nejsou prostřednictvím příslušných webových stránek dostupné, můžete podat bezplatnou žádost o přístup k těmto informacím.

Po obdržení vaší žádosti a údajů k ověření vaší totožnosti (například kopie pasu) vám bude poskytnuta kopie osobních údajů, které máme k dispozici, původ údajů, účely, pro které jsou osobní údaje používány, a příjemci. Můžete také uvést, že určité změny osobních údajů, pokud je označíte za nesprávné nebo nerelevantní, musí být provedeny. Můžete také nechat své osobní údaje zablokovat, vymazat nebo zcela odstranit (právo být zapomenut).

V některých případech vás požádáme o "opt-in" nebo o kladný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Například pokud sami podáte žádost o službu prostřednictvím našich webových stránek nebo pokud jste se přihlásili k odběru našich informačních bulletinů. Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali personalizované nabídky nebo informace, můžete nám to dát najevo zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři nebo na odpovědní kartě nebo výběrem možnosti "opt- out" v e-mailech, které obdržíte. Můžete nás také písemně kontaktovat a vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů, omezit jejich použití nebo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v použitelném elektronickém formátu nebo o jejich předání třetí straně (právo na přenositelnost údajů). Všem těmto žádostem MMD vyhoví v rámci zákonných povinností.

Změny tohoto prohlášení

MMD bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovat, aby bylo snadno nalezitelné, bezchybné a aktuální a aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici dostatečné informace o vašich právech a že způsob(y) zpracování společnosti MMD ‘byly provedeny v souladu se zákonem a jsou s ním i nadále v souladu. Pokud dojde k významným změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, budete o tom informováni prostřednictvím webových stránek, na kterých je zveřejněna aktualizovaná verze prohlášení o ochraně osobních údajů.

MMD s vámi chce dobře spolupracovat a v případě stížností nebo zájmu o ochranu osobních údajů vždy najít vhodné řešení. Pokud se domníváte, že jsme vám s vaší stížností nebo péčí nemohli pomoci, máte právo podat stížnost prostřednictvím webových stránek vašeho dozorového orgánu. Společnost MMD má sídlo v Nizozemsku a jako taková podléhá nizozemskému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.