Kullanım Koşulları

Bu web sitesi ("Web Sitesi") Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hollanda adresinde kayıtlı MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. ("MMD") şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Bu Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanımınız aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir. Ayrıca, bu Web Sitesinin içerdiği veya bu Web Sitesi vasıtasıyla kullanıma sunulan belirli içerikler, veriler, materyaller ve bilgiler için belirli hüküm ve koşullar geçerli olabilir. Bu belirli hükümler, işbu Kullanım Koşullarına ek niteliğinde olabilir veya açıkça belirtilmesi halinde işbu Kullanım Koşullarının yerini alabilir.

1. Kullanım Koşullarının Kabulü

Bu Web Sitesine erişim sağlayarak veya Web Sitesini kullanarak, Kullanım Koşulları ve burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşulların ve bu Web Sitesinde belirtilen tüm ek hüküm ve koşulların yasal olarak bağlayıcı olacağını kabul etmektesiniz. Bu hükümlerin tamamını kabul ETMEMENİZ halinde, bu Web Sitesine ERİŞİM SAĞLAMAMANIZ ve bu Web Sitesini KULLANMAMANIZ gerekir.

2. Hükümlerde Değişiklik Yapılması

İşbu Kullanım Koşulları, MMD tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebilir. Değiştirilen Kullanım Koşulları, yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Değiştirilen Kullanım Koşulları yayınlandıktan sonra Web Sitesine erişim sağlamaya veya Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. İlgili tüm hüküm ve koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir. Diğer MMD web siteleri, kendi geçerli hüküm ve koşullarına sahip olabilir.

MMD, bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman Web Sitesini veya Web Sitesinin İçeriklerini sonlandırma, değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. MMD, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kişinin Web Sitesine veya Web Sitesinin herhangi bir kısmına erişimini bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kısıtlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

3. Gizlilik Bildirimi

Bu Web Sitesi vasıtasıyla veya bu Web Sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel veriler yalnızca MMD'nin Gizlilik Bildirimi uyarınca kullanılacaktır ve işbu Kullanım Koşulları [Gizlilik Bildirimi bağlantısı] adresinde yayınlanan Gizlilik Bildirimine tabidir.

4. Sorumluluk Retleri

WEB SİTESİNDEKİ TÜM BİLGİLER (METİNLER, GÖRÜNTÜLER, GRAFİKLER, BAĞLANTILAR VE DİĞER MATERYALLER DE D HİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN) "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. BUNUNLA BİRLİKTE, MMD VE BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ, MARKA LİSANSI ALANLARI VE TEDARİKÇİLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU WEB SİTESİNİN, İÇERİKLERİN VEYA KULLANICI İÇERİKLERİNİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ AÇIK VEYA ZIMNİ BİR BEYANI VEYA GARANTİYİ KANUNLARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. MMD ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri, marka lisansı alanları ve tedarikçileri (i) Web Sitesinin gereksinimlerinizi karşılayacağı, (ii) Web Sitesinin kesintisiz, güncel, güvenli veya hatasız olacağı veya (iii) Web Sitesinin kullanımından elde edilen sonuçların (Web Sitesindeki tüm bilgiler ve materyaller de dâhil) doğru, eksiksiz, yanlışsız veya güvenilir olacağı veya diğer bir şekilde gereksinimlerinizi karşılayacağına dair hiçbir garanti veya beyan vermemektedir.

MMD ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri, marka lisansı alanları ve tedarikçileri, internette, ağda veya barındırma hizmetlerindeki kesintilerden veya kusurlardan sorumlu değildir ve bu Web Sitesinin veya bu Web Sitesini kullanıma sunan hizmetlerin veya MMD tarafından gönderilen elektronik iletişimlerin virüs veya başka zararlı ögeler içermediğine dair garanti vermemektedir.

Bu Web Sitesinden indirilen veya Web Sitesinin kullanımı vasıtasıyla erişilen tüm materyaller kendi takdirinize bağlı olarak ve tüm riskler tarafınıza ait olacak şekilde elde edilir. Bu materyallerin indirilmesi sonucunda bilgisayar sisteminizin hasar görmesi veya veri kaybı yaşanması halinde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

MMD VE BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ, MARKA LİSANSI ALANLARI VEYA TEDARİKÇİLERİ, BU WEB SİTESİNE, İÇERİĞE VEYA KULLANICI İÇERİĞİNE ERİŞİM SAĞLANMASI, BUNLARIN KULLANILMASI YA DA BU WEB SİTESİNE, İÇERİĞE VEYA KULLANICI İÇERİĞİNE ERİŞİM SAĞLANAMAMASI YA DA BUNLARIN KULLANILAMAMASI SONUCUNDA, NEDENİYLE YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL YA DA ARIZİ VEYA DİĞER ZARARLARDAN, MMD'YE SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR, ANCAK İLGİLİ ZARARLARIN MMD TARAFINDAKİ HİLECİLİK YA DA YALAN BEYAN SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİĞİ DURUMLAR HARİÇTİR.

Yukarıdaki 4. Maddede belirtilen istisnai durumlar, sorumluluk sınırlamaları veya sorumluluk retlerinden herhangi birine izin verilmeyen bir ülkede veya devlette yaşıyorsanız, yalnızca bu istisnalara veya sorumluluk sınırlamalarına izin verilmemesi koşuluyla söz konusu istisnalar veya sınırlamalar sizin için geçerli olmayacaktır. Bu durumda, ilgili istisnalar veya sınırlamalar yürürlükteki kanunlarca izin verilen en geniş kapsam ile sınırlı olacaktır.

6. Telif Hakları ve Ticari Markalar

MMD, bağlı kuruluşları, iştirakleri, lisans verenleri, marka lisansı alanları ve/veya Koninklijke Philips N.V. dâhil, ancak bununla sınırlı olmayan diğer ortakları tarafından sağlanan İçerik, Web Sitesinin işletilmesi ve yayınlanması, Web Sitesindeki verilerin derlenmesi, bu Web Sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenmesi için kullanılan yazılımlarla ilgili telif hakları ve tüm diğer fikri mülkiyetler MMD ve/veya marka lisansı alanları, diğer ortakları veya lisans verenlerine aittir. İçerikle ilgili açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

Monitörlerin dağıtımı veya satışı için MMD ile anlaşması bulunan tüm ortaklar ve satıcılar, MMD ile yapılan anlaşmanın İçerik kullanımıyla ilgili hükümleri uyarınca İçeriği kanallarında ve web sitelerinde kullanma yetkisine sahiptir.

MMD adının kullanım ve tescil hakkı yalnızca şirketimize aittir. MMD adını veya benzer herhangi bir adı veya MMD adının herhangi bir kısmını içeren veya MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. şirketine ait herhangi bir tescilli ticari markayı içeren hiçbir şirket adını, yasal adı, ticari adı, etki alanı adını veya diğer bir adı, işareti veya açıklamayı tescil edemez ve kullanamazsınız.

7. Sitenin Kapatılması

Web Sitesini veya Web Sitesinin herhangi bir kısmını, dilediğimiz zaman bildirimsiz veya onaysız herhangi bir nedenle kapatma hakkımız saklıdır. Herhangi bir İçeriğin saklanamamasından veya silinememesinden sorumlu veya yükümlü değiliz.

8. MMD'nin Ürünleri

Web Sitesi, belirli bir ülkede (hâlihazırda) kullanıma sunulmayan bazı MMD ürünlerine ve hizmetlerine atıflar içerebilir. Bu tür atıflar, ilgili ürünlerin ve hizmetlerin herhangi bir zamanda belirli bir ülkede kullanıma sunulacağını ima etmediği gibi buna dair bir garanti vermez. Daha fazla bilgi için lütfen yerel MMD sorumlusuyla temasa geçin.

9. Bölünebilirlik

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, ilgili geçersiz veya uygulanamaz hüküm, orijinal hükmün amacına en yakın geçerli, uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilecek ve geriye kalan hükümler, geçerli olmaya devam edecektir.

10. Feragat Olmaması

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının MMD tarafından uygulanamaması, herhangi bir kişinin geçmiş veya gelecekteki eylemleri sonucunda MMD'nin işbu Kullanım Koşullarında belirtilen haklarından bir feragat teşkil etmeyecektir. Yalnızca MMD'nin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış, özel yazılı bir feragat, hukuki sonuç doğuracaktır.

11. Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanım Koşulları Hollanda kanunlarına tabi olacak ve Hollanda kanunları uyarınca yorumlanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarının varlığı veya geçerliğine ilişkin tüm anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere işbu Kullanım Koşulları veya bu Web Sitesini kullanmanız nedeniyle veya sonucunda ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlık, talep veya dava haklarında ilgili anlaşmazlıkları, talepleri veya dava haklarını münhasıran Hollanda'nın Amsterdam mahkemelerine sunmayı kabul etmeniz koşuluyla Hollanda'daki Amsterdam mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul etmektesiniz.

Son Güncelleme: Ekim 2022