Jucăuş

Acest site web ("Site-ul web") vă este oferit de MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Olanda ("MMD").

.

Termenii de utilizare reglementează accesul și utilizarea de către dvs. a acestui site web. De asemenea, se pot aplica termenii și condițiile specifice pentru conținuturi, date, materiale sau informații specifice conținute sau disponibile prin intermediul acestui site web (denumit în continuare "Conținutul"). Astfel de termeni specifici pot fi în plus față de acești Termeni de utilizare sau, în cazul în care și numai în măsura în care se specifică în mod expres, pot înlocui acești Termeni de utilizare.

.

1.Acceptarea condițiilor de utilizare

Prin accesarea sau utilizarea acestui site web sunteți de acord să vă supuneți legal Termenilor de utilizare și tuturor termenilor și condițiilor conținute sau la care se face referire în acest document sau oricăror termeni și condiții suplimentare stabilite pe acest site web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU trebuie să accesați sau să utilizați acest site web.

.

2. Modificarea termenilor

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați de MMD în orice moment. Termeni de utilizare modificați vor intra în vigoare la data publicării. Continuând să accesați sau să utilizați site-ul web după o astfel de publicare, se va considera că ați acceptat Termenii de utilizare modificați. Vă sfătuim să revizuiți periodic orice termeni și condiții aplicabile. Alte site-uri web MMD pot avea propriile condiții de utilizare.

.

MMD își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a face modificări sau actualizări în ceea ce privește site-ul web sau conținutul acestuia în orice moment și fără o notificare prealabilă. MMD își rezervă dreptul de a restricționa sau de a refuza accesul oricărei persoane la site-ul web sau la orice parte a acestuia, cu efect imediat, fără notificare prealabilă, în orice moment și din orice motiv, la discreția sa exclusivă.

.

MMD își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a face modificări sau actualizări în ceea ce privește site-ul web sau conținutul acestuia în orice moment și fără o notificare prealabilă. MMD își rezervă dreptul de a restricționa sau de a refuza accesul oricărei persoane la site-ul web sau la orice parte a acestuia, cu efect imediat, fără notificare prealabilă, în orice moment și din orice motiv, la discreția sa exclusivă.

.

3. Declarația de confidențialitate

3. Declarația de confidențialitate

Informațiile personale furnizate sau colectate prin intermediul sau în legătură cu acest site web vor fi utilizate numai în conformitate cu Declarația de confidențialitate a MMD, iar acești Termeni de utilizare sunt supuși Declarației de confidențialitate, așa cum este postată pe [link către Declarația de confidențialitate].

.

4. Declinări de responsabilitate

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITĂRI, TEXTUL, IMAGINILE, GRAFICELE, LINKURILE ȘI ALTE MATERIALE) DE PE SITE-UL WEB ESTE FURNIZAT "ASA CUM ESTE" ȘI "CUM ESTE DISPONIBIL". MMD ȘI FILIALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, LICENȚIAȚII DE MARCĂ ȘI FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, LA ORICE DECLARAȚII SAU GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, NEÎNCĂLCARE, SAU CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA

ACESTUI SITE, A Conținutului sau a Conținutului utilizatorului. Nici MMD și nici filialele, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii săi nu garantează și nu fac declarații că (i) Site-ul web va satisface cerințele dumneavoastră, (ii) Site-ul web va fi neîntrerupt, oportun, sigur sau lipsit de erori sau (iii) rezultatele care pot fi obținute în urma utilizării Site-ului web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest Site web) vor fi corecte, complete, precise, fiabile sau vor satisface cerințele dumneavoastră.

.

MMD și filialele, afiliații, partenerii, licențiatorii, deținătorii de licențe de marcă și furnizorii săi nu au nicio responsabilitate pentru întreruperi sau omisiuni în serviciile de internet, de rețea sau de găzduire și nu garantează că site-ul web sau serviciile care fac disponibil acest site web sau comunicările electronice trimise de MMD sunt lipsite de viruși sau de orice alte elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținut în alt mod prin utilizarea acestui site web se face la discreția și pe riscul dumneavoastră. Veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dvs. informatic sau pierdere de date care rezultă din descărcarea unui astfel de material.

.

5. Limitarea răspunderii

.

În niciun caz MMD sau oricare dintre filialele, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiatorii de marcă sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, consecvențiale, punitive, speciale sau accidentale sau de altă natură care rezultă din, sunt cauzate de sau au legătură cu ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ MMD A FOST AVERTIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ASTFEL DE DAUNE APAR CA URMARE A UNEI FRAUDE SAU A UNEI DECLARAȚII FRAUDULOASE DIN PARTEA MMD.

Dacă locuiți într-o țară sau într-un stat care nu permite niciuna dintre excluderile sau limitările de răspundere de mai sus sau nici una dintre excluderile de garanție din secțiunea 4 de mai sus, aceste excluderi sau limitări nu vi se vor aplica, dar numai în măsura în care aceste excluderi sau limitări nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări vor fi limitate în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

.

6. Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate asupra Conținutului furnizat de MMD, filialele, subsidiarele, licențiatorii, licențiații de marcă și/sau alți parteneri, cum ar fi, dar fără a se limita la Koninklijke Philips N.V., software-ul pentru operarea și publicarea site-ului web, compilarea datelor de pe site-ul web și ordinea, secvența și aranjamentul acestui site web, toate aparțin MMD și/sau licențiaților săi de marcă, altor parteneri sau licențiatori. Toate drepturile asupra Conținutului care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate.

.

Toți partenerii și revânzătorii cu care MMD are un acord pentru distribuția sau vânzarea de monitoare sunt autorizați să utilizeze Conținutul pe canalele și site-urile lor web în conformitate cu prevederile privind utilizarea Conținutului din acordul cu MMD.

.

Utilizarea și înregistrarea numelui MMD este rezervată exclusiv companiei noastre. Nu aveți voie să înregistrați și nici să folosiți un nume de companie, denumire legală, denumire comercială, nume de domeniu sau alt nume, indicație sau descriere, din care să facă parte numele MMD sau orice nume similar acestuia sau orice nume care constă dintr-o parte a numelui MMD și nici nu va include orice altă marcă înregistrată deținută de MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

.

7. Închiderea site-ului

Avem dreptul exclusiv de a închide Site-ul sau orice parte a acestuia din orice motiv și în orice moment, fără notificare sau consimțământ. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru eșecul de a stoca sau șterge orice Conținut.

.

8. Produsele MMD

Site-ul poate conține referiri la produse și servicii specifice MMD care pot să nu fie (încă) disponibile într-o anumită țară. Orice astfel de referință nu implică sau garantează că astfel de produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment în orice țară. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana de contact MMD din țara dumneavoastră.

.

9. Caracterul divizibil

.

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată invalidă sau inaplicabilă, atunci prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere validă, aplicabilă, care se apropie cel mai mult de intenția prevederii inițiale, iar celelalte prevederi vor fi puse în aplicare.

.

10. Nicio renunțare

.

Niciun eșec din partea MMD de a pune în aplicare orice parte a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la oricare dintre drepturile MMD în temeiul acestor Termeni de utilizare, fie pentru acțiuni trecute sau viitoare din partea oricărei persoane. Numai o renunțare specifică, scrisă și semnată de un reprezentant autorizat al MMD va avea efecte juridice de orice fel.

.

11. Soluționarea litigiilor

.

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Țările de Jos. Sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Amsterdam, Țările de Jos, pentru orice litigiu, revendicare sau cauză de acțiune care decurge din, sau are legătură cu sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau cu utilizarea de către dvs. a acestui site web, inclusiv orice litigii legate de existența sau validitatea acestor Termeni de utilizare, cu condiția să acceptați să supuneți orice astfel de litigii, revendicări sau cauze de acțiune exclusiv instanțelor din Amsterdam, Țările de Jos.

.

Ultima actualizare: Octombrie, 2022