Razigrani

Ovu web stranicu (“Web stranica”) nudi vam MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nizozemska (“MMD”).

Sljedeći Uvjeti korištenja reguliraju vaš pristup i korištenje ove web stranice. Također, posebni uvjeti i odredbe mogu se primjenjivati na određeni sadržaj, podatke, materijale ili informacije sadržane na ili dostupne putem ove web stranice (""Sadržaj""). Takvi specifični uvjeti mogu biti dodatak ovim Uvjetima korištenja ili, gdje i samo u mjeri u kojoj je izričito navedeno, mogu zamijeniti ove Uvjete korištenja.

1. Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristupom ili korištenjem ovog web-mjesta slažete se da budete zakonski vezani Uvjetima korištenja i svim odredbama i uvjetima sadržanim ili navedenim ovdje ili bilo kojim dodatnim odredbama i uvjetima navedenim na ovom web-mjestu. Ako se NE slažete sa svim ovim uvjetima, NE biste trebali pristupiti niti koristiti ovu web stranicu.

2. Izmjena uvjeta

Ove Uvjete korištenja MMD može izmijeniti u bilo kojem trenutku. Takvi izmijenjeni Uvjeti korištenja stupaju na snagu nakon objave. Ako nastavite pristupati ili koristiti web stranicu nakon takve objave, smatrat će se da ste prihvatili izmijenjene Uvjete korištenja. Savjetujemo vam da redovito pregledavate sve važeće odredbe i uvjete. Druge MMD web stranice mogu imati vlastite uvjete korištenja koji se primjenjuju na takve web stranice.

MMD zadržava pravo da prekine ili izvrši izmjene ili ažuriranja u vezi s web-stranicom ili sadržajem web-stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. MMD zadržava pravo ograničiti, odbiti ili ukinuti pristup bilo kojoj osobi web-mjestu ili bilo kojem njegovom dijelu koji stupa na snagu odmah i bez prethodne obavijesti u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju.

3. Privacy Statement

Personal information provided or collected through or in connection with this Website shall only be used in accordance with MMD’s Privacy Statement and these Terms of Use are subject to the Privacy Statement as posted on [link to Privacy Statement].

4. Odricanje od odgovornosti

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, TEKST, SLIKE, GRAFIKE, VEZE I DRUGE MATERIJALE) NA WEB-STRANICI DAJU SE ""KAKVE JESU"" I ""KAKO SU DOSTUPNE"". MMD I NJEGOVE PODRUŽNICE, PODRUŽNICE, PARTNERI, DAVATELJI LICENCE, IMATELJI LICENCE MARKE I DOBAVLJAČI OVIM SE IZRIČITO ODRIČU U MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM BILO KAKVIH IZJAVA ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA TVRTKE MERCHANTAB ILITET, PRIKLADNOST ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMJENU, NEKRŠENJE, ILI O RADU

OVE WEB STRANICE, SADRŽAJU ILI KORISNIČKOM SADRŽAJU. Niti MMD niti njegove podružnice, pridružena društva, partneri, davatelji licenci, stjecatelji licenci robne marke i dobavljači ne jamče niti daju bilo kakve izjave da će (i) web-mjesto ispuniti vaše zahtjeve, (ii) da će web-mjesto biti neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka, ili (iii) rezultati koji se mogu dobiti korištenjem web-mjesta (uključujući sve informacije i materijale na ovom web-mjestu) bit će ispravni, potpuni, točni, pouzdani ili na drugi način ispunjavati vaše zahtjeve.

MMD i njegove podružnice, pridružena društva, partneri, davatelji licenci, stjecatelji licenci robne marke i dobavljači neće snositi nikakvu odgovornost za prekide ili propuste na internetu, mreži ili uslugama hostinga i ne jamče da će web stranica ili usluge koje ovu web stranicu čine dostupnom ili elektroničkom komunikacije koje šalje MMD ne sadrže viruse niti druge štetne elemente.

Svaki materijal preuzet ili na drugi način dobiven korištenjem ove web-stranice vršite prema vlastitom nahođenju i riziku. Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem računalnom sustavu ili gubitak podataka koji nastane preuzimanjem takvog materijala.

"

5. Ograničenje odgovornosti

MMD ILI BILO KOJA NJEGOVA PODRUŽNICA, PODRUŽNICA, PARTNERA, DAVATELJI LICENCE, IMATELJI LICENCE MARKE ILI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ILI DRUGU ŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ, PROIZLAZI IZ ILI U VEZI SA PRISTUP, KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA OVOG WEB MJESTA, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA, ČAK I AKO JE MMD UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, OSIM U MJERI U KOJOJ JE TAKVA ŠTETA NASTALA KAO POSLJEDICA PRIJEVARA ILI LAŽNOG PRIKAZIVANJA NA DIO MMD-a.

Ako živite u zemlji ili saveznoj državi koja ne dopušta nijedno od prethodnih isključenja ili ograničenja odgovornosti ili bilo koje odricanje od jamstava u gornjem odjeljku 4, takva se isključenja ili ograničenja neće primjenjivati na vas, ali samo u mjeri u kojoj takva isključenja ili ograničenja nisu dopuštena. U tom će slučaju takva isključenja ili ograničenja biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

6. Autorska prava i zaštitni znaci

Autorska prava i sva druga vlasnička prava na Sadržaj koje osigurava MMD, njegove podružnice, podružnice, davatelji licence, stjecatelji licence robne marke i/ili drugi partneri kao što su, ali ne ograničavajući se na Koninklijke Philips N.V., softver za rad i objavljivanje web stranice, kompilacija podataka na web stranici, te redoslijed, redoslijed i raspored ove web stranice, svi pripadaju MMD-u i/ili nositeljima licence za njegovu marku, drugim partnerima ili davateljima licence. Sva prava na Sadržaj koja ovdje nisu izričito dana su pridržana.

Svi partneri i preprodavači s kojima MMD ima ugovor o distribuciji ili prodaji monitora ovlašteni su koristiti sadržaj na svojim kanalima i web stranicama u skladu s odredbama o korištenju sadržaja u ugovoru s MMD-om.

Upotreba i registracija imena MMD isključivo je rezervirana za našu tvrtku. Ne smijete registrirati niti koristiti naziv tvrtke, zakonski naziv, trgovački naziv, naziv domene ili drugi naziv, naznaku ili opis, čiji je dio MMD naziv ili bilo koji njemu sličan naziv ili bilo koji naziv koji se sastoji od dijela MMD naziva. niti će uključivati bilo koji drugi registrirani zaštitni znak u vlasništvu MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

"

7. Gašenje stranice

Imamo isključivo pravo isključiti web stranicu ili bilo koji njezin dio iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme bez obavijesti ili pristanka. Nećemo snositi nikakvu odgovornost za nepohranu ili brisanje bilo kojeg sadržaja.

8. MMD-ovi proizvodi

Web stranica može sadržavati reference na određene MMD proizvode i usluge koji možda nisu (lako) dostupni u određenoj zemlji. Takva referenca ne podrazumijeva niti jamči da će takvi proizvodi ili usluge biti dostupni u bilo kojem trenutku u bilo kojoj određenoj zemlji. Obratite se svom lokalnom MMD poslovnom kontaktu za dodatne informacije.

9. Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja smatra nevažećom ili neprovedivom, tada će nevažeća ili neprovediva odredba biti zamijenjena valjanom, provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a preostale odredbe bit će prinudno.

10. Bez odricanja

Nijedan propust od strane MMD-a da provede bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja neće predstavljati odricanje od bilo kojeg prava MMD-a prema ovim Uvjetima korištenja, bilo za prošle ili buduće radnje bilo koje osobe. Samo određeno, pismeno odricanje potpisano od strane ovlaštenog predstavnika MMD-a ima bilo kakav pravni učinak.

11. Rješavanje sporova

Ovi Uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu s nizozemskim zakonima. Suglasni ste s neisključivom jurisdikcijom sudova u Amsterdamu, Nizozemska za sve sporove, zahtjeve ili uzroke tužbe koji proizlaze iz, ili se odnose na ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja ili vašim korištenjem ove web stranice, uključujući sve sporove koji se odnose na postojanje ili valjanost ovih Uvjeta korištenja, pod uvjetom da se slažete podnijeti sve takve sporove, zahtjeve ili uzroke tužbe isključivo sudovima u Amsterdamu, Nizozemska.

Zadnje ažuriranje: listopad 2022.