Правила поверителност

Декларация за поверителност на MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Въведение

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (наричана по-долу “MMD”) се стреми да защитава личните ви данни. В тази Декларация за поверителност можете да прочетете кои лични данни MMD събира от вас и как ги обработва. Настоящата Декларация за поверителност се отнася за личните данни, които се обработват, когато посещавате уебсайта Evnia.

ММD използва личните данни, които споделяте с нас, за да отговори на Вашите запитвания, да подобри допълнително нашите продукти и услуги и Вашето преживяване. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви предостави ясен преглед на това как MMD използва предоставените от Вас лични данни, Вашите права и възможности за управление на личните Ви данни и как MMD защитава Вашата поверителност. В нея също така се посочва какви лични данни MMD събира, когато посещавате този уебсайт, както и как MMD използва Вашите лични данни и с кои трети страни се споделят тези данни. В тази Декларация за поверителност можете също така да научите за какви цели Вашите лични данни могат да бъдат използвани от MMD или свързаните с него дружества.

Промени

ММД си запазва правото да прави промени в тази Декларация за поверителност, например поради законодателни промени. Най-актуалната версия винаги може да бъде намерена на тази страница.

Тази Декларация за поверителност е актуализирана на 19 октомври 2022 г.

Информация за контакт

За всякаква кореспонденция по въпроси, свързани с поверителността, моля, свържете се със Службата за защита на данните на MMD по имейл на адрес privacy@tpv-tech.com.

ММД като администратор на данни

По отношение на този уебсайт MMD действа като администратор на данни и по този начин определя целта и средствата за обработка на личните данни, като се прилагат разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност, освен ако изрично не е посочено друго. Ако по-долу се споменава MMD, това означава и нейните дъщерни дружества. Тези дъщерни дружества на MMD носят отговорност за обработката на Вашите лични данни, ако използвате услугите на това дружество.

Въведение и обхват на настоящата Декларация за поверителност

ММД използва личните данни, които споделяте с нас, за да отговори на Вашите запитвания, да подобри своите продукти и услуги и да Ви предложи оптимално изживяване. Чрез тази Декларация за поверителност MMD ви предоставя информация за това как използва и защитава вашите лични данни и ви предлага възможността да управлявате сами личните си данни. Дава се представа за това какви лични данни се събират за вас, когато посещавате нашия уебсайт, и с кои трети страни MMD споделя вашите лични данни. MMD използва Вашите лични данни за целите, описани по-долу.

Лични данни, събрани за вас

Терминът “лични данни”, използван в настоящата Декларация за поверителност, обхваща цялата информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече елементи, които са характерни за физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. MMD събира различни видове лични данни, включително следните (ако е приложимо).

Автоматично събрана информация

ММД събира лични данни и чрез използването на своя уебсайт, например:

 • Данни за вашето посещение и поведение при сърфиране. Когато посещавате уебсайта на MMD, данните се изпращат от вашия браузър към сървърите на MMD. По този начин MMD събира лични данни, като например:Вашия IP адрес;ят, времето и продължителността на посещението; URL адрес на препращане (сайтът, от който е дошъл посетителят);
  • посетените страници на нашия уебсайт;
  • и информация за устройството и браузъра (като тип и версия на браузъра, операционна система и т.н.).
 • Cookies и подобни техники: MMD и неговите партньори прилагат техники за събиране и съхраняване на данни по време на Вашето посещение и използване на уебсайтовете му, като например изпращане на една или повече бисквитки или други подобни техники на Вашето устройство. На страницата за бисквитките на MMD можете да намерите повече информация за използването на бисквитки и други подобни техники и как да ги деактивирате.
 • Данни за местоположението: Ако използвате услуга на мобилно устройство, при която е активирано местоположението ви, ще ви уведомим предварително за разрешение да събираме и обработваме данни за текущото ви местоположение, например чрез GPS сигнали, изпратени от мобилно устройство. Обикновено можете да деактивирате изпращането на данни за Вашето местоположение чрез настройките на Вашето устройство. Винаги ви информираме, когато използваме данни за местоположението.

Източници на информация

По-голямата част от личните данни, които MMD събира за вас, са информация, която сте предоставили доброволно, например чрез нашите уебсайтове, както е посочено по-горе. Други източници, чрез които могат да бъдат получени вашите лични данни:

 • други части на групата TPV; и
 • трети страни (например агенции за набиране на персонал, агенции за кредитен рейтинг, правоприлагащи/регулаторни органи и т.н.), които също могат да предоставят публично достъпни изходни данни.
 • ММД ще ви предостави копие от личните данни, обработвани в този контекст, при поискване.

Използване на вашите лични данни

Личните данни, които MMD събира, например когато кандидатствате за позиция, използвайки уебсайта на MMD, се използват за идентификация и удостоверяване. MMD създава профил за Вас с информацията, необходима за обработката на Вашата кандидатура. Те могат да бъдат комбинирани и с лични данни, получени чрез други вътрешни и външни източници. Тези лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

1. Отговаряне на Вашите запитвания, подобряване на продуктите и услугите за клиенти: Вашите лични данни се обработват, за да се създаде профил за Вас с цел да можем да отговорим на Вашите запитвания, да разберем как използвате нашите продукти и услуги, което позволява на MMD да разработва по-добри и по-подходящи продукти и услуги и да подобрява уебсайта(ите). Обработката по този начин е необходима за легитимния интерес на MMD да отговаря на Вашите запитвания, да предлага по-добри продукти и услуги.

2. ретаргетиране: уебсайтът на MMD може да използва техники за ретаргетиране, с цел да показва на посетители, които вече са се интересували от продукти и/или услуги, реклами на партньорски уебсайтове. Доколкото се извършва ретаргетиране, то се извършва въз основа на вашето изрично съгласие.

3. реклами: сътрудничи си с външни партньори, като например SSP и DSP, които използват техники за проследяване, за да поставят реклами от името на MMD в интернет. Тези партньори събират лична информация за вашите посещения на уебсайта на MMD и за вашето взаимодействие във връзка например с рекламите. Те ще събират тези данни само доколкото сте дали разрешение за поставяне на бисквитки за маркетингови цели.

4. Качество на данните, профилиране: ако Вашите лични данни са били получени от различни източници, тези данни ще бъдат обединени в определени случаи, за да се подобри разбирането Ви за продуктите и услугите (например данните, които сте предоставили директно, могат да бъдат обединени с данни, които се събират автоматично, като метаданни, IP адреси, данни от браузъра, информация, получена по законен начин от трети страни, и други подобни). Това може да се използва за изпращане на по-персонализирани маркетингови съобщения или за създаване на по-ефективни маркетингови кампании. Обработката по този начин е необходима за легитимния интерес на MMD да гарантира, че получавате най-подходящите предложения за нейните продукти и да персонализира Вашето преживяване. Можете да се откажете от комбинирането на лични данни с информация, получена от други източници, като се свържете с MMD.

5. Анализи: Вашите лични данни се използват за извършване на анализи и разследвания. Обработката по този начин е необходима за легитимния интерес на MMD да разбира по-добре клиентите и да гарантира, че услугите отговарят на нуждите на клиентите. Това се отнася за анализи, при които данните (като лични данни и/или чувствителни данни, получени чрез използването на уебсайта на MMD) се комбинират и съхраняват, за да:

 1. да научите повече за клиентите и предпочитанията им;
 2. идентифицираме модели и тенденции;
 3. да можем да предоставяме данни, съдържание и оферти, които са съобразени с нуждите на клиентите;
 4. за общи изследователски и статистически цели;
 5. разработване на нови продукти и услуги;
 6. за наблюдение на ефективността на продуктите и услугите и/или за подобряване на използването на използваните технологии;
 7. за да ви показваме онлайн реклами
.

6. анализ на самата MMD: чрез анонимизиране на Вашите лични данни и обединяване с други лични данни на клиенти, анализ на продажбите, веригата на доставки и финансите, определяне на това как MMD работи и къде могат да бъдат направени подобрения. Обработването на лични данни по този начин е необходимо за легитимния интерес на MMD да измерва как се представя и да определя как да го подобри.

ММД ще поиска от вас разрешение, ако желае да използва вашите лични данни за цели, различни от посочените в настоящата Декларация за поверителност. MMD няма да използва личните ви данни за други цели, преди да получи такова разрешение.

Предоставяне на лични данни?

ММД третира Вашите лични данни внимателно и поверително и не ги споделя с други лица, освен с изброените по-долу.

Служебни звена на MMD

Всяко бизнес звено на MMD, с което имате контакт, може да сподели ограничена част от предоставените от Вас лични данни с други бизнес звена на MMD за целите на регистрацията и удостоверяването. Обработката по този начин е необходима за легитимния интерес на MMD, за да може да изпълни договор с вас или да отговори на вашите запитвания. Всяко бизнес звено може да споделя информация от Вашия профил с други звена на MMD, ако и двете звена отговарят за Вашите лични данни или ако другите звена действат като наши обработващи лични данни. Следователно всяка част от групата на ТПВ има достъп до всички данни, за които отговаря, за да може да спазва закона.

Всяко подразделение на групата TPV може да споделя Вашите лични данни анонимно и в асемблиран формат с други бизнес звена на MMD (като например дружеството майка на групата и/или при необходимост други подразделения на MMD) за анализ на тенденциите, е необходимо за целите на техния легитимен интерес за анализ на тяхната ефективност.

С доставчиците на услуги

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване за позиция в рамките на MMD, могат да бъдат споделени с агенции за подбор на персонал. Ако е необходимо, Вашите лични данни ще бъдат споделени и с трети страни, които обработват Вашите лични данни от името на MMD единствено за целите и въз основа на законните основания, описани по-горе. Това могат да бъдат трети страни в областта на хостинга, транспорта, плащанията и управлението на измами, агенции за кредитен рейтинг и платформи за анализ. С тези трети страни са постигнати строги споразумения относно обработката на Вашите лични данни, включително относно изключителното използване на Вашите лични данни в съответствие с инструкциите на MMD и закона.

Съдебни органи или надзорни органи

ММД ще предостави лични данни, ако това се изисква по закон или въз основа на съдебно решение, за защита на Вашите интереси, за разследвания на правоприлагащи или регулаторни органи, за защита и отстояване на собствеността и законните права на ММД и за осигуряване на личната безопасност на потребителите на услугите на ММД.

Спериоди на задържане

ММД по принцип ще съхранява Вашите лични данни 12 месеца от последния Ви контакт с нас, освен ако законът не изисква по-дълъг или по-кратък срок на съхранение, това е необходимо във връзка с правни процеси или се изисква по друг начин за конкретна цел съгласно приложимото законодателство.

Надолу са дадени примери, които показват колко дълго MMD съхранява Вашите лични данни във връзка с конкретна цел:

 • Личните данни, получени при покупка, се съхраняват според изискванията на данъчните закони (напр. 7 години в Нидерландия);
 • Ако поискате да изтриете личните си данни, MMD ще се опита да изтрие личните ви данни в рамките на максимум един месец след датата на искането;
 • Личните данни, свързани с промоции, няма да бъдат съхранявани повече от един месец след края на офертата.

Обработка на данни извън ЕС и ЕИП

Само ако не е посочено друго, Вашите лични данни ще се съхраняват и обработват в рамките на Европейския съюз. Понякога Вашите лични данни може да се обработват извън Европейското икономическо пространство (‘ЕИП’) в държава, която не предлага същото ниво на защита съгласно европейското законодателство като държавата, в която обикновено използвате продуктите и/или услугите си. Това може да се случи, например, ако обработващият лични данни се намира извън ЕИП или използва подизпълнители извън ЕИП, като например доставчици на облачни решения. В такива случаи MMD ще предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че Вашите лични данни са адекватно защитени, като например ще извърши оценка на сигурността и ще изготви споразумения за обработващи лични данни с получателите, за да гарантира, че те предприемат същите или сравними технически и организационни мерки като MMD, така че Вашите данни да бъдат адекватно защитени.

Данни за деца

В качеството си на администратор на данни MMD не обработва никакви лични данни на деца на възраст под 16 години. Ако това се случи по невнимание, ще бъдат предприети стъпки за възможно най-бързото премахване на тези данни, освен ако законът не изисква тези данни да бъдат запазени. Ако е известно, че дадено дете е на възраст над 16 години, но според закона се счита за непълнолетно, ще бъде поискано разрешение от родителя/настойника, преди да бъдат използвани личните данни на това дете.

"

Вашите права

MMD спазва изцяло задълженията, предвидени в Общия регламент за защита на данните, като принципът на прозрачност е от първостепенно значение. За тази цел MMD е въвела средства, които гарантират, че можете да упражнявате всички права във връзка с обработката на вашите лични данни.

Право на проверка, коригиране, премахване

Ако използвате продукти или услуги или сте създали акаунт, можете да прегледате личните си данни чрез тези уебсайтове, ако съществува такава функционалност. Ако личните ви данни не са достъпни чрез съответния уебсайт, можете да подадете безплатно заявление, за да получите достъп до тази информация.

При получаване на искането ви и данни за потвърждаване на самоличността ви (например копие от паспорта ви) ще ви бъде предоставено копие от личните данни, които съхраняваме, произходът на данните, целите, за които се използват личните данни, и получателите. Можете също така да посочите, че трябва да бъдат извършени определени промени в личните данни, ако ги квалифицирате като неправилни или нерелевантни. Можете също така да поискате личните Ви данни да бъдат блокирани, изтрити или напълно заличени (право да бъдеш забравен).

В някои случаи ще поискаме от Вас "да се включите" или да дадете положително съгласие за обработката на Вашите лични данни. Например, ако сами подадете заявка за услуга чрез нашия уебсайт или ако сте се абонирали за нашите бюлетини. Ако не желаете да ви изпращаме персонализирани оферти или информация, можете да ни уведомите за това, като поставите отметка в съответното квадратче във формуляра за регистрация или в картата за отговор, или като изберете "opt- out" в имейлите, които получавате. Можете също така да се свържете с нас в писмена форма, за да възразите срещу определена употреба на Вашите лични данни, да ограничите употребата им или да поискате личните Ви данни да бъдат предоставени в използваем електронен формат или да ги прехвърлите на трета страна (право на преносимост на данните). Всички тези заявления се изпълняват от MMD в рамките на законовите задължения.

Промени в настоящото изявление

ММД ще актуализира редовно настоящата Декларация за поверителност, за да я поддържа лесно откриваема, без грешки и актуална, както и за да гарантира, че е налице достатъчно информация за вашите права и че начинът (начините) на обработка на MMD ‘са въведени в съответствие със закона и продължават да го спазват. Ако в настоящата Декларация за поверителност бъдат направени значителни промени, ще бъдете информирани чрез уебсайтовете, на които е публикувана актуализирана версия на Декларацията за поверителност.

MMD желае да си сътрудничи с вас по добър начин и винаги да намира подходящо решение за оплаквания или грижи относно поверителността. Ако сте на мнение, че не сме могли да ви помогнем с вашето оплакване или грижа, имате право да подадете жалба чрез уебсайта на вашия надзорен орган. MMD е собственост на Нидерландия и като такава подлежи на холандския надзорен орган за защита на личните данни.